О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 4 декабря 1997 года N 1701

Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 мая 2000 года N 679. Утратило силу - постановлением Правительства РК от 17 октября 2005 года N 1041 (P051041)(вводится в действие со дня его первого официального опубликования)

 

     Правительство Республики Казахстан постановляет:
     1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 4 декабря 1997 года N 1701   P971701_   "Об утверждении Положения о порядке назначения и осуществления пенсионных выплат из Государственного центра по выплате пенсий" (САПП Республики Казахстан, 1997 г., N 52, ст. 481) следующие изменения и дополнение:
     в Положение о порядке назначения и осуществления пенсионных выплат из Государственного центра по выплате пенсий, утвержденным указанным постановлением:
     в пункте 17 второе предложение исключить;
     в пункте 18:
     в абзаце первом после слова "служащих" дополнить словом "были";
     абзацы второй и третий исключить.
     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

     Премьер-Министр
     Республики Казахстан

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1997 жылғы 4 желтоқсандағы N 1701 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы 2000 жылғы 6 мамыр N 679. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2005.10.17. N 1041 (қаулы алғаш рет ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi) қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді: 
      1. "Зейнетақы төлеу жөніндегі орталықтан зейнетақылар мен жәрдемақылар тағайындаудың және төлеудің тәртібі туралы ережені бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1997 жылғы 4 желтоқсандағы N 1701  қаулысына  (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1997 ж., N 52, 481-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:
     көрсетілген қаулымен бекітілген Зейнетақы төлеу жөніндегі орталықтан зейнетақылар мен жәрдемақылар тағайындаудың және төлеудің тәртібі туралы ережеде:
     17-тармақтағы екінші сөйлем алынып тасталсын;
     18-тармақта:
     "аудандық коэффициенттер" деген сөздің алдынан "бұрын" деген сөзбен толықтырылсын;
     екінші және үшінші абзацтар алынып тасталсын.
     2. Осы қаулы жарияланған күнінен бастап күшіне енеді.     

     Қазақстан Республикасының
     Премьер-Министрі