О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 января 1997 года N 21

Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 мая 2001 года N 700. Утратило силу - постановлением Правительства РК от 9 февраля 2005 г. N 124 (P050124)

      Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 января 1997 года N 21 P970021_  "Об упрощении порядка оформления необходимых документов при экспорте и внутренней реализации зерна и продуктов его переработки" (САПП Республики Казахстан, 1997 г., N 1, ст. 6)следующие изменения и дополнение:
      в пунктах 1 и 2:
      слова "Республиканской хлебной инспекцией при Министерстве" заменить словами "Республиканским государственным предприятием "Казагрэкс" Министерства";
      слово "ее" заменить словом "его";
      в пункте 6 слова "Главному управлению государственного ветеринарного надзора на границе и транспорте Комитета ветеринарии Министерства" заменить словом "Министерству";

     дополнить пунктом 9 следующего содержания:

     "Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан утвердить форму сертификата  качества зерна, порядок его выдачи и применения".

     2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

     Премьер-Министр
  Республики Казахстан

 

        

     

     

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1997 жылғы 8 қаңтардағы N 21 қаулысына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2001 жылғы 23 мамыр N 700. Қаулының күші жойылды - 2005 жылғы 9 ақпандағы N 124 қаулысымен

      Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді: 
      1. "Астықты және оны қайта өңдеу өнімдерін экспорттау және ішкі сату кезінде қажетті құжаттарды ресімдеудің тәртібін оңайлату туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1997 жылғы 8 қаңтардағы N 21  қаулысына  (Қазақстан Республикасының ПҮКЖ-ы, 1997 ж., N 1, 6-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін: 
      1 және 2-тармақтарда: 
      "министрлігінің жанындағы Республикалық астық инспекциясы" деген сөздер "министрлігінің "Қазагрэкс" республикалық мемлекеттік кәсіпорны" деген сөздермен ауыстырылсын;
      6-тармақтағы "Мал дәрігері комитетінің шекарада және көлікте  мемлекеттік мал дәрігерлік қадағалау бас басқармасы" деген сөздер алынып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы 9-тармақпен толықтырылсын:
      "Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі астық сапасы сертификатының нысанын, оны берудің және қолданудың тәртібін бекітсін.".
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі