О внесении дополнения в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 сентября 1998 года N 967

Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 2001 года N 1622. Утратило силу - постановлением Правительства РК от 11 февраля 2003 г. N 148

      Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 сентября 1998 года N 967 P980967_  "О нормах возмещения командировочных расходов в иностранной валюте" следующее дополнение:
      в нормах возмещения расходов работникам, находящимся в краткосрочных командировках за границей, утвержденных указанным постановлением:
      графу 1 подпункта а) строки, порядковый номер 1, дополнить словами "сотрудников Службы охраны Президента Республики Казахстан при сопровождении охраняемого лица".
      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

     Премьер-Министр
     Республики Казахстан

Специалисты: Склярова И.В.,
              Мартина Н.А.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 29 қыркүйектегі N 967 қаулысына толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы. 2001 жылғы 12 желтоқсан N 1622 Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2003.02.11. N 148 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
      1. "Шетел валютасындағы іссапарлар шығыстарын өтеудің нормалары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 29 қыркүйектегі N 967 қаулысына  мынадай толықтыру енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген шет елде қысқа мерзім іссапарда болатын қызметкерлердің шығыстарын өтеудің нормаларында:
      реттік нөмірі 1-жолдың а) тармақшасының 1-бағаны "қалаларының әкімдері" деген сөздерден кейін ", күзетілетін тұлғамен бірге жүрген кезде Қазақстан Республикасының Президенті Күзет қызметінің қызметкерлері" деген сөздермен толықтырылсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі