О создании отдельных государственных учреждений Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 января 2003 года N 19

      В соответствии со статьей 105 Гражданского кодекса Республики Казахстан (Общая часть) Правительство Республики Казахстан постановляет:

      1. Создать следующие государственные учреждения Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан:
      1) "Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов"

      2) исключен постановлением Правительства РК от 13.11.2015 № 911.
      Сноска. Пункт 1 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 13.11.2015 № 911.

      2. Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан в установленном законодательством порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления.

     3. (Пункт 3 утратил силу - постановлением Правительства РК от 1 июня 2004 г. N 604 )

      4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2003 года.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің жекелеген мемлекеттік мекемелерін құру туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы 2003 жылғы 15 қаңтар N 19

      Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің (Жалпы бөлім) 105-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
      1. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің мынадай мемлекеттік мекемелері құрылсын:
      1) "Республикалық фитосанитарлық диагностика және болжамдар әдістемелік орталығы";
      2) алып тасталды - ҚР Үкіметінің 13.11.2015 № 911 қаулысымен.
      Ескерту. 1-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 13.11.2015 № 911 қаулысымен.
      2. Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі заңнамада белгіленген тәртіппен осы қаулыдан туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
      3. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2004.06.01. N 604 қаулысымен.
      4. Осы қаулы 2003 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енеді.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі