Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к юридическим лицам, осуществляющим деятельность по первичной переработке хлопка-сырца в хлопок-волокно

Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 декабря 2005 года N 1270. Утратил силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 июня 2007 года N 449 (вводится в действие с 9 августа 2007 года).

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 02.06.2007 № 449 (вводится в действие с 09.08.2007).

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года "О лицензировании" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемые квалификационные требования, предъявляемые к юридическим лицам, осуществляющим деятельность по первичной переработке хлопка-сырца в хлопок-волокно.

      2. (Пункт 2 утратил силу - постановлением Правительства РК от 19 июля 2007 г. N 610 (вводится в действие с 9 августа 2007 года) .

      3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении тридцати календарных дней после его первого официального опубликования.

Премьер-Министр


Республики Казахстан  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 22 декабря 2005 года N 1270

Квалификационные требования, предъявляемые
к юридическим лицам, осуществляющим деятельность
по первичной переработке хлопка-сырца
в хлопок-волокно

      Квалификационные требования предъявляемые к юридическим лицам, осуществляющим деятельность по первичной переработке хлопка-сырца в хлопок-волокно, включают наличие:

      1) технического проекта и технологического регламента по первичной переработке хлопка-сырца в хлопок-волокно;

      2) на хлопкоочистительном заводе:

      не менее одного хлопкоприемного пункта;

      оборудования, предназначенного для осуществления технологических операций по первичной переработке хлопка-сырца в хлопок-волокно;

      устройства для формирования проб из кип хлопка-волокна;

      весового оборудования;

      вентиляционного оборудования;

      погрузочно-разгрузочной техники (оборудования);

      производственно-технологической лаборатории для определения качества хлопка;

      специально отведенного места для хранения хлопка;

      3) на хлопкоприемном пункте, находящемся вне места расположения хлопкоочистительного завода:

      открытой (крытой) площадки для складирования и хранения хлопка-сырца;

      весового оборудования;

      вентиляционного оборудования;

      лабораторного оборудования для отбора проб и определения качества хлопка-сырца;

      погрузочно-разгрузочной техники (оборудования);

      4) пропускного режима на хлопкоочистительном заводе, а также хлопкоприемном пункте, находящемся вне места расположения хлопкоочистительного завода;

      5) специалистов с соответствующим технологическим образованием.

Шитті мақтаны талшықты мақтаға бастапқы қайта өңдеу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғаларға қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 22 желтоқсандағы N 1270 Қаулысы. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2007.06.02. N 449 (2007 жылғы 9 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Ескерту. Қаулының күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2007.06.02. N 449 (2007 жылғы 9 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      "Лицензиялау туралы" Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 17 сәуірдегі Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған шитті мақтаны талшықты мақтаға бастапқы қайта өңдеу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғаларға қойылатын біліктілік талаптары бекітілсін.

      2. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2007.07.19. N 610 (2007 жылғы 9 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      3. Осы қаулы алғаш рет ресми жарияланғаннан кейін отыз күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2005 жылғы 22 желтоқсандағы
N 1270 қаулысымен
бекітілген

Шитті мақтаны талшықты мақтаға бастапқы қайта өңдеу жөніндегі
қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғаларға қойылатын
біліктілік талаптары

      Шитті мақтаны талшықты мақтаға бастапқы қайта өңдеу жөніндегі қызметті жүзеге асыратын заңды тұлғаларға қойылатын біліктілік талаптары:

      1) шитті мақтаны талшықты мақтаға бастапқы қайта өңдеу жөніндегі техникалық жоба мен технологиялық регламенттің;

      2) мақта тазалайтын зауытта:

      кемінде бір мақта қабылдау пунктінің;

      шитті мақтаны талшықты мақтаға бастапқы қайта өңдеу жөніндегі технологиялық операцияларды жүзеге асыруға арналған жабдықтардың;

      талшықты мақта байламынан сынамалар түзуге арналған құрылғының;

      таразы жабдықтарының;

      желдеткіш жабдықтардың;

      тиеу-түсіру техникасының (жабдықтардың);

      мақта сапасын анықтауға арналған өндірістік-технологиялық зертхананың;

      мақтаны сақтау үшін арнайы бөлінген орынның;

      3) мақта тазалайтын зауыттан тыс жерде орналасқан мақта қабылдау пунктінде:

      шитті мақтаны жинауға және сақтауға арналған ашық (жабық) алаңның;

      таразы жабдықтарының;

      желдеткіш жабдықтардың;

      шитті мақтадан сынамалар алуға және сапасын анықтауға арналған зертханалық жабдықтардың;

      тиеу-түсіру техникасының (жабдықтардың);

      4) мақта тазалау зауытында, сондай-ақ мақта тазалайтын зауыттан тыс жерде орналасқан мақта қабылдау пунктінде өткізу режимінің;

      5) тиісті технологиялық білімі бар мамандардың болуын қамтиды.