Об утверждении перечня национальных институтов развития, национальных компаний и других юридических лиц, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат Фонду национального благосостояния на праве собственности или доверительного управления, в отношении которых не распространяется законодательство Республики Казахстан об инвестиционных фондах

Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 июля 2009 года № 1083. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 июня 2012 года № 858

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 27.06.2012 № 858 (вводится в действие со дня первого официального опубликования).

      В соответствии с пунктом 4 статьи 2 Закона Республики Казахстан от 13 февраля 2009 года "О Фонде национального благосостояния" и пунктом 3 статьи 3 Закона Республики Казахстан от 7 июля 2004 года "Об инвестиционных фондах" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ :
      1. Утвердить прилагаемый перечень национальных институтов развития, национальных компаний и других юридических лиц, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат Фонду национального благосостояния на праве собственности или доверительного управления, в отношении которых не распространяется законодательство Республики Казахстан об инвестиционных фондах.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня первого официального опубликования.

       Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утвержден        
постановлением Правительства
Республики Казахстан  
от 16 июля 2009 года № 1083

                            Перечень
          национальных институтов развития, национальных
компаний и других юридических лиц, более пятидесяти процентов
       голосующих акций (долей участия) которых принадлежат
     Фонду национального благосостояния на праве собственности
        или доверительного управления, в отношении которых
     не распространяется законодательство Республики Казахстан
                       об инвестиционных фондах


п/п

Наименование организации

1

Акционерное общество "Инвестиционный фонд Казахстана"

2

Акционерное общество "Kazyna Capital Management"

Дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы меншік немесе сенімгерлікпен басқару құқығында Ұлттық әл-ауқат қорына тиесілі, оларға қатысты Қазақстан Республикасының инвестициялық қорлар туралы заңнамасы қолданылмайтын ұлттық даму институттарының, ұлттық компаниялардың және басқа да заңды тұлғалардың тізбесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 16 шілдедегі N 1083 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 27 маусымдағы № 858 Қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2012.06.27 № 858 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      "Ұлттық әл-ауқат қоры туралы" Қазақстан Республикасының 2009 жылғы 13 ақпандағы Заңы 2-бабының 4-тармағына және "Инвестициялық қорлар туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 7 шілдедегі Заңы 3-бабының 3-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі Қ АУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қоса беріліп отырған дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайыздан астамы меншік немесе сенімгерлікпен басқару құқығында Ұлттық әл-ауқат қорына тиесілі, оларға қатысты Қазақстан Республикасының инвестициялық қорлар туралы заңнамасы қолданылмайтын ұлттық даму институттарының, ұлттық компаниялардың және басқа да заңды тұлғалардың тізбесі бекітілсін.
      2. Осы қаулы алғаш рет ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің    
2009 жылғы 16 шілдедегі
N 1083 қаулысымен    
бекітілген     

Дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу пайыздан
астамы меншік немесе сенімгерлікпен басқару құқығында Ұлттық
әл-ауқат қорына тиесілі, оларға қатысты Қазақстан
Республикасының инвестициялық қорлар туралы заңнамасы
қолданылмайтын ұлттық даму институттарының, ұлттық
компаниялардың және басқа да заңды тұлғалардың тізбесі

Р/с
N

Ұйымның атауы

1

"Қазақстан инвестициялық қоры" акционерлік қоғамы

2

"Каzynа Саріtаl Маnаgеmеnt" акционерлік қоғамы