О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2008 года № 115

Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 ноября 2010 года № 1257. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 2 декабря 2016 года № 765

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 02.12.2016 № 765.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2008 года № 115 «О дополнительных мерах по совершенствованию системы государственного управления оборонно-промышленного комплекса Республики Казахстан» следующие изменения:
      1) ввести в состав Комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса Республики Казахстан:

Карабекова                    - начальника Департамента
Мухтара Насипбековича           военно-технической политики
                                Министерства обороны
                                Республики Казахстан, секретарем,

Смагулова                     - председателя Правления - президента
Болата Советовича               акционерного общества «Национальная
                                компания «Казахстан инжиниринг»
                                (по согласованию);

      вывести из указанного состава: Елемесова Омархана Коптлеуовича, Мухамедиярова Марата Ельжасовича.
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 7 ақпандағы № 115 қаулысына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 28 қарашадағы № 1257 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 2 желтоқсандағы № 765 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 02.12.2016 № 765 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Қазақстан Республикасының қорғаныс өнеркәсібі кешенін мемлекеттік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі қосымша шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 7 ақпандағы № 115 қаулысына мынадай өзгерістер енгізілсін:
      1) Қазақстан Республикасы қорғаныс өнеркәсібі кешенінің мәселелері жөніндегі комиссияның құрамына мыналар енгізілсін:

Қарабеков                 - Қазақстан Республикасы Қорғаныс
Мұхтар Нәсіпбекұлы          министрлігі Әскери-техникалық саясат
                            департаментінің бастығы, хатшы,

Смағұлов                  - «Қазақстан инжиниринг» ұлттық компаниясы»
Болат Советұлы              акционерлік қоғамының Басқарма төрағасы
                            - президенті (келісім бойынша);

      көрсетілген құрамнан Омархан Көптілеуұлы Елемесов, Марат Елжасұлы Мұхамедияров шығарылсын.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                 К. Мәсімов