Об утверждении тарифов оплаты деятельности частного судебного исполнителя

Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 сентября 2010 года № 988. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 мая 2014 года № 437

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 04.05.2014 № 437 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В целях реализации пункта 5 статьи 118 Закона Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Утвердить прилагаемые тарифы оплаты деятельности частного судебного исполнителя.
      2. Настоящее постановление вводится в действие с 21 октября 2010 года и подлежит официальному опубликованию.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов

Утверждены        
постановлением Правительства
Республики Казахстан   
от 29 сентября 2010 года № 988

Тарифы
оплаты деятельности частного судебного исполнителя


п/п

Действие

Единица расчета

Тарифы (МРП)

1

Вынесение постановлений

1 исполнительное
производство

0,6

2

Вынесение представлений

1 исполнительное
производство

0,1

3

Выявление информации о
должнике

1 исполнительное
производство

0,9

4

Уведомления сторон

1 исполнительное
производство

0,8

      Примечание: под единицей расчета "1 исполнительное производство" понимается сумма постановлений или представлений, подлежащих вынесению, либо вся информация о должнике, подлежащая выявлению, либо уведомления сторон, подлежащие направлению, по одному исполнительному производству.

Жеке сот орындаушысының қызметіне ақы төлеу тарифтерін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2010 жылғы 29 қыркүйектегі № 988 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 4 мамырдағы № 437 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 04.05.2014 № 437 қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа).

      «Атқарушылық іс жүргізу және сот орындаушыларының мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 2 сәуірдегі Заңының 118-бабының 5-тармағын іске асыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қоса беріліп отырған жеке сот орындаушысының қызметіне ақы төлеу тарифтері бекітілсін.
      2. Осы қаулы 2010 жылғы 21 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                           К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің       
2010 жылғы 29 қыркүйектегі
№ 988 қаулысымен   
бекітілген       

Жеке сот орындаушысының қызметіне ақы төлеу тарифтері

Р/с

Әрекет

Есеп бірлігі

Тарифтер (АЕК)

1

Қаулылар шығару

1 атқарушылық іс жүргізу

0,6

2

Ұсыныстар шығару

1 атқарушылық іс жүргізу

0,1

3

Борышкер туралы ақпаратты анықтау

1 атқарушылық іс жүргізу

0,9

4

Тараптарды хабардар ету

1 атқарушылық іс жүргізу

0,8

      Ескертпе: бір атқарушылық іс жүргізу бойынша шығарылуға тиіс қаулылардың немесе ұсыныстардың жиынтығы не борышкер туралы айқындалуға тиіс барлық ақпарат не тараптарға жіберілуге тиіс хабарламалар «1 атқарушылық іс жүргізу» есеп бірлігі деп түсініледі.