О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 мая 2011 года № 565.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемые изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

Премьер-Министр


Республики Казахстан

К. Масимов


  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 24 мая 2011 года № 565

Изменения и дополнения, которые вносятся в некоторые решения
Правительства Республики Казахстан

      1. Утратил силу постановлением Правительства РК от 29.08.2019 № 637.

      2. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 28 июля 2005 года № 787 "Об утверждении Правил учета и списания военного имущества":

      в Правилах учета и списания военного имущества, утвержденных указанным постановлением:

      в пункте 2 слова "от 26 декабря 1995 года" заменить словами "от 28 февраля 2007 года";

      пункт 3 изложить в следующей редакции:

      "3. Организация учета и списания военного имущества Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований осуществляется соответствующими государственными органами, в оперативном управлении которых находится данное имущество, по согласованию с Комитетом начальников штабов Министерства обороны Республики Казахстан.".

      3. Утратил силу постановлением Правительства РК от 02.12.2016 № 765.

      4. Утратил силу постановлением Правительства РК от 06.11.2019 № 832.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 24 мамырдағы № 565 Қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі К. Мәсімов

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы 24 мамырдағы
№ 565 қаулысымен
бекітілген

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар

      1. Күші жойылды – ҚР Үкіметінің 29.08.2019 № 637 қаулысымен.

      2. "Әскери мүлікті есепке алу және есептен шығару ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 28 шілдедегі № 787 қаулысында:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Әскери мүлікті есепке алу және есептен шығару ережесінде:

      2-тармақтағы "1995 жылғы 26 желтоқсандағы" деген сөздер "2007 жылғы 28 ақпандағы" деген сөздермен ауыстырылсын;

      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "3. Қарулы Күштердің, басқа да әскерлер мен әскери құралымдардың әскери мүлкін есепке алуды және есептен шығаруды ұйымдастыруды Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің Штабтар бастықтары комитетімен келісу бойынша осы мүлік жедел басқаруында тұрған тиісті мемлекеттік органдар жүзеге асырады.";

      3. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 02.12.2016 № 765 қаулысымен.

      4. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 06.11.2019 № 832 қаулысымен.