О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2012 года № 1778 "О Плане законопроектных работ Правительства Республики Казахстан на 2013 год"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 июля 2013 года № 749

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2012 года № 1778 «О Плане законопроектных работ Правительства Республики Казахстан на 2013 год» (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 7, ст. 165) следующие изменения и дополнения:
      в Плане законопроектных работ Правительства Республики Казахстан на 2013 год, утвержденном указанным постановлением:
      строки, порядковые номера 18 и 19, исключить;
      дополнить строками, порядковые номера 23-1 и 23-2, следующего содержания:
      «

23-1

Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан»

ВС
(по согласованию)

Апрель

Июль

Август

Абдыкадыров Е.Н.

23-2

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дальнейшего упрощения отправления правосудия, снижения бюрократических процедур

ВС
(по согласованию)

Апрель

Июль

Август

Абдыкадыров Е.Н.

                                                                ».
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       С. Ахметов

"Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң жобалау жұмыстарының 2013 жылға арналған жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 29 желтоқсандағы № 1778 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 31 шілдедегі № 749 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң жобалау жұмыстарының 2013 жылға арналған жоспары туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 29 желтоқсандағы № 1778 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 7, 165-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Үкіметінің заң жобалау жұмыстарының 2013 жылға арналған жоспарында:
      реттік нөмірлері 18 және 19-жолдар алынып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы реттік нөмірлері 23-1 және 23-2-жолдармен толықтырылсын:

      «

23-1

«Қазақстан Республикасының сот жүйесі және судьяларының мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасының Конституциялық заңы

ЖС
(келісім бойынша)

Сәуір

Шілде

Тамыз

Е.Н. Әбдіқадыров

23-2

Қазақстан Республикасының кейбiр заңнамалық актiлерiне сот төрелігін жүзеге асыруды одан әрі оңайлату, төрешілдік рәсімдерді азайту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

ЖС
(келісім бойынша)

Сәуір

Шілде

Тамыз

Е.Н. Әбдіқадыров

                                                                   ».

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                     С. Ахметов