О некоторых вопросах судебной экспертизы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 10 сентября 2015 года № 766

      Вводится в действие с 1 июля 2015 года.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 1403 «О некоторых вопросах судебной экспертизы» (САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 83-84, ст. 724) следующее изменение:
      подпункт 2) пункта 2 изложить в следующей редакции:
      «2) основными предметами деятельности предприятия организацию и проведение судебно-медицинской, судебно-наркологической экспертиз по уголовным, гражданским делам и делам об административных правонарушениях средствами специальных научных знаний, а также осуществление научно-исследовательской деятельности по вопросам судебно-медицинской, судебно-наркологической экспертиз».
      2. Министерству юстиции Республики Казахстан в установленном законодательством порядке:
      1) внести изменения и представить на утверждение в Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан устав Республиканского государственного казенного предприятия «Центр судебной медицины Министерства юстиции Республики Казахстан», обеспечить государственную регистрацию в органах юстиции;
      2) принять иные меры, вытекающие из настоящего постановления.
      3. Настоящее постановление вводится в действие с 1 июля 2015 года.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                    К. Масимов

Сот сараптамасының кейбір мәселелері туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 10 қыркүйектегі № 766 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Сот сараптамасының кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 1403 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 83-84, 724-құжат) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      2-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) арнаулы ғылыми білім құралдарымен қылмыстық, азаматтық істер және әкімшілік құқық бұзушылық туралы істер бойынша сот-медициналық, сот-наркологиялық сараптамаларды ұйымдастыру және жүргізу, сондай-ақ сот-медициналық, сот-наркологиялық сараптамалар мәселелері бойынша ғылыми-зерттеу қызметін жүзеге асыру кәсіпорын қызметінің негізгі нысаны болып белгіленсін.».
      2. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі заңнамада белгіленген тәртіппен:
      1) «Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің Сот медицина орталығы» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнының жарғысына өзгерістер енгізсін және оны Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетіне бекітуге берсін, оның Әділет органдарында мемлекеттік тіркелуін қамтамасыз етсін;
      2) осы қаулыдан туындайтын өзге де шараларды қабылдасын.
      3. Осы қаулы 2015 жылғы 1 шілдеден бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                     К.Мәсімов