Об определении юридического лица, осуществляющего функции администратора системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма

Постановление Правительства Республики Казахстан от 21 октября 2016 года № 608

      В соответствии с подпунктом 10-1) статьи 10 Закона Республики Казахстан от 13 июня 2001 года «О туристской деятельности в Республике Казахстан» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Определить юридическим лицом, осуществляющим функции администратора системы гарантирования прав граждан Республики Казахстан в сфере выездного туризма, корпоративный фонд «Туристік Қамқор».
      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                     Б. САГИНТАЕВ

Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесі әкімшісінің функциясын жүзеге асыратын заңды тұлғаны айқындау туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 21 қазандағы № 608 қаулысы

      «Қазақстан Республикасындағы туристік қызмет туралы» 2001 жылғы 13 маусымдағы Қазақстан Республикасының Заңы 10-бабы 10-1) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Туристік Қамқор» корпоративтік қоры Қазақстан Республикасы азаматтарының шығу туризмі саласындағы құқықтарына кепілдік беру жүйесі әкімшісінің функциясын жүзеге асыратын заңды тұлға болып айқындалсын.
      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                                  Б.Сағынтаев