О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 сентября 2014 года № 995 "Некоторые вопросы Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2016 года № 804.

      Примечание РЦПИ!
      Порядок введения в действие настоящего постановления см. п.2.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утратил силу постановлением Правительства РК от 29.12.2018 № 936.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания, за исключением абзацев двести двадцать шестого, двести двадцать седьмого, четыреста тридцать восьмого и четыреста тридцать девятого пункта 1, которые вводятся в действие с 1 января 2017 года.


Премьер-Министр


Республики Казахстан

Б. Сагинтаев


"Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің кейбір мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2014 жылғы 19 қыркүйектегі № 995 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2016 жылғы 15 желтоқсандағы № 804 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:

      1. Күші жойылды – ҚР Үкіметінің 29.12.2018 № 936 қаулысымен.

      2. Осы қаулы 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетін 1-тармақтың екі жүз жиырма алтыншы, екі жүз жиырма жетінші, төрт жүз отыз сегізінші және төрт жүз отыз тоғызыншы абзацтарын қоспағанда, қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.


Қазақстан Республикасының


Премьер-Министрі

Б. Сағынтаев