О некоторых вопросах государственной радиочастотной службы

Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 февраля 2018 года № 78.

      В соответствии со статьей 133 Закона Республики Казахстан от 1 марта 2011 года "О государственном имуществе" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Создать республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Государственная радиочастотная служба" Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан" (далее – предприятие).

      2. Определить:

      1) уполномоченным органом по руководству соответствующей отраслью (сферой) государственного управления в отношении предприятия Министерство информации и коммуникаций Республики Казахстан;

      2) основным предметом деятельности предприятия осуществление деятельности в сфере, отнесенной к государственной монополии в области связи.

      3. Министерству информации и коммуникаций Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) представление на утверждение в Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан устава предприятия;

      2) государственную регистрацию предприятия в органах юстиции;

      3) принятие иных мер, вытекающих из настоящего постановления.

      4. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 16 июня 2016 года № 353 "Некоторые вопросы Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2016 г., № 36, ст. 209) следующее дополнение:

      в Положении о Министерстве информации и коммуникаций Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:

      в перечне организаций, находящихся в ведении Министерства:

      в разделе "Республиканские государственные предприятия":

      дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

      "1-1) Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Государственная радиочастотная служба" Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан;".

      5. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
Б. Сагинтаев

Мемлекеттік радиожиілік қызметінің кейбір мәселелері туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 23 ақпандағы № 78 қаулысы.

      "Мемлекеттік мүлік туралы" 2011 жылғы 1 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 133-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігінің "Мемлекеттік радиожиілік қызметі" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны (бұдан әрі – кәсіпорын) құрылсын.

      2. Мыналар:

      1) Қазақстан Республикасының Ақпарат және коммуникациялар министрлігі кәсіпорынға қатысты мемлекеттік басқарудың тиісті саласына (аясына) басшылық жасау жөніндегі уәкілетті орган;

      2) кәсіпорын қызметінің негізгі нысанасы байланыс саласындағы мемлекеттік монополияға жатқызылған саладағы қызметті жүзеге асыру болып айқындалсын.

      3. Қазақстан Республикасының Ақпарат және коммуникациялар министрлігі заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитетіне кәсіпорын жарғысын бекітуге беруді;

      2) әділет органдарында кәсіпорынның мемлекеттік тіркелуін;

      3) осы қаулыдан туындайтын өзге де шаралардың қабылдануын қамтамасыз етсін.

      4. "Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігінің кейбір мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 16 маусымдағы № 353 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2016 ж., № 36, 209-құжат) мынадай толықтыру енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының Ақпарат және коммуникациялар министрлігі туралы ережеде:

      Министрліктің қарамағындағы ұйымдардың тізбесiнде:

      "Республикалық мемлекеттiк кәсiпорындар" деген бөлімде:

      мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "1-1) Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігінің "Мемлекеттік радиожиілік қызметі" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны;".

      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Б. Сағынтаев