О некоторых вопросах республиканской собственности

Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 сентября 2018 года № 561.

      В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 июня 2011 года № 616 "Об утверждении Правил передачи государственного имущества, закрепленного за государственными юридическими лицами, из одного вида государственной собственности в другой" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Передать в установленном законодательством порядке из республиканской собственности в коммунальную собственность Костанайской области государственный пакет акций акционерного общества "Международный аэропорт Костанай" в размере 100 (сто) процентов.

      2. Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан совместно с акиматом Костанайской области в установленном законодательством порядке принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления.

      3. Внести в некоторые решения Правительства Республики Казахстан следующие изменение и дополнение:

      1) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 12 апреля 1999 года № 405 "О видах государственной собственности на государственные пакеты акций и государственные доли участия в организациях" (САПП Республики Казахстан, 1999 г., № 13, ст. 124):

      в перечне акционерных обществ и хозяйственных товариществ, государственные пакеты акций и доли которых отнесены к коммунальной собственности:

      раздел "Костанайская область":

      дополнить строкой, порядковый номер 822-18, следующего содержания:

      "822-18 АО "Международный аэропорт Костанай";

      2) в постановлении Правительства Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1141 "О некоторых вопросах приватизации на 2016 – 2020 годы" (САПП Республики Казахстан, 2015 г., № 77-78-79, ст. 588.):

      в перечне организаций республиканской собственности, подлежащих приватизации:

      в разделе "Министерство финансов Республики Казахстан":

      строку, порядковый номер 61.3., исключить.

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
Б. Сагинтаев

Республикалық меншіктің кейбір мәселелері туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 12 қыркүйектегі № 561 қаулысы.

      "Мемлекеттік заңды тұлғаларға бекітіліп берілген мемлекеттік мүлікті мемлекеттік меншіктің бір түрінен екіншісіне беру қағидасын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 1 маусымдағы № 616 қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Қостанай халықаралық әуежайы" акционерлік қоғамының 100 (жүз) пайыз мөлшеріндегі акцияларының мемлекеттік пакеті заңнамада белгіленген тәртіппен республикалық меншіктен Қостанай облысының коммуналдық меншігіне берілсін.

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеті Қостанай облысы әкімдігімен бірлесіп, заңнамада белгіленген тәртіппен осы қаулыдан туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

      3. Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне мынадай өзгеріс пен толықтыру енгізілсін:

      1) "Акциялардың мемлекеттік пакеттеріне мемлекеттік меншіктің түрлері және ұйымдарға қатысудың мемлекеттік үлестері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 12 сәуірдегі № 405 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1999 ж., № 13, 124-құжат):

      акцияларының мемлекеттік пакеттері мен үлестері коммуналдық меншікке жатқызылған акционерлік қоғамдар мен шаруашылық серіктестіктердің тізбесінде:

      "Қостанай облысы" деген бөлім:

      мынадай мазмұндағы реттік нөмірі 822-18-жолмен толықтырылсын:

      "822-18 "Қостанай халықаралық әуежайы" АҚ".

      2) "Жекешелендірудің 2016 – 2020 жылдарға арналған кейбір мәселелері туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 30 желтоқсандағы № 1141 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., № 77-78-79, 588-құжат):

      жекешелендіруге жататын республикалық меншіктегі ұйымдардың тізбесінде:

      "Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі" деген бөлімде:

      реттік нөмірі 61.3-жол алып тасталсын.

      4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Б. Сағынтаев