О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 апреля 2020 года № 165.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Мамин

  Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 3 апреля 2020 года № 165

Перечень утративших силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

      1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 сентября 2013 года № 983 "Об утверждении реестра государственных услуг" (САПП Республики Казахстан, 2013 г., № 55, ст. 769).

      2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 мая 2014 года № 553 "О внесении изменений и дополнений в постановления Правительства Республики Казахстан от 18 сентября 2013 года № 983 "Об утверждении реестра государственных услуг" и от 3 августа 2013 года № 779 "Об утверждении Правил ведения реестра государственных услуг" (САПП Республики Казахстан, 2014 г., № 36, ст. 343).

      3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 февраля 2015 года № 45 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 сентября 2013 года № 983 "Об утверждении реестра государственных услуг" (САПП Республики Казахстан, 2015 г., № 4-5-6, ст. 23).

      4. Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 сентября 2015 года № 756 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 сентября 2013 года № 983 "Об утверждении реестра государственных услуг" (САПП Республики Казахстан, 2015 г., № 49-50, ст. 390).

      5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1189 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 сентября 2013 года № 983 "Об утверждении реестра государственных услуг" (САПП Республики Казахстан, 2015 г., № 85-86, ст. 627).

      6. Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2016 года № 816 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 сентября 2013 года № 983 "Об утверждении реестра государственных услуг" (САПП Республики Казахстан, 2016 г., № 64, ст. 422).

      7. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 апреля 2017 года № 177 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 сентября 2013 года № 983 "Об утверждении реестра государственных услуг" (САПП Республики Казахстан, 2017 г., № 13, ст. 91).

      8. Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 июня 2017 года № 339 "О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 сентября 2013 года № 983 "Об утверждении реестра государственных услуг" (Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде от 12 июня 2017 года).

      9. Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 октября 2017 года № 637 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 сентября 2013 года № 983 "Об утверждении реестра государственных услуг" (САПП Республики Казахстан, 2017 г., № 44-45-46, ст. 307).

      10. Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 сентября 2018 года № 548 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 сентября 2013 года № 983 "Об утверждении реестра государственных услуг" (САПП Республики Казахстан, 2018 г., № 52, ст. 270).

      11. Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2018 года № 913 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 сентября 2013 года № 983 "Об утверждении реестра государственных услуг" (Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде, 17 января 2019 года).

      12. Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 апреля 2019 года № 217 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 сентября 2013 года № 983 "Об утверждении реестра государственных услуг" (САПП Республики Казахстан, 2019 г., № 11-12, ст. 105).

      13. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 2019 года № 726 "О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 18 сентября 2013 года № 983 "Об утверждении реестра государственных услуг" (САПП Республики Казахстан, 2019 г., № 41, ст. 361).

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2020 жылғы 3 сәуірдегі № 165 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
А. Мамин

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2020 жылғы 3 сәуірдегі
№ 165 қаулысына
қосымша

Қазақстан Республикасы Үкіметінің күші жойылған кейбір шешімдерінің тізбесі

      1. "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 18 қыркүйектегі № 983 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2013 ж., № 55, 769-құжат).

      2. "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімін бекіту туралы" 2013 жылғы 18 қыркүйектегі № 983 және "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімін жүргізу қағидаларын бекіту туралы" 2013 жылғы 3 тамыздағы № 779 қаулыларына өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 27 мамырдағы № 553 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2014 ж., № 36, 343-құжат).

      3. "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 18 қыркүйектегі № 983 қаулысына өзгерiстер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 9 ақпандағы № 45 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., № 4-5-6, 23-құжат).

      4. "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 18 қыркүйектегі № 983 қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 8 қыркүйектегі № 756 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., № 49-50, 390-құжат).

      5. "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 18 қыркүйектегі № 983 қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1189 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., № 85-86, 627-құжат).

      6. "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 18 қыркүйектегі № 983 қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 15 желтоқсандағы № 816 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2016 ж., № 64, 422-құжат).

      7. "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 18 қыркүйектегі № 983 қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 7 сәуірдегі № 177 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2017 ж., № 13, 91-құжат).

      8. "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 18 қыркүйектегі № 983 қаулысына өзгерістер енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 7 маусымдағы № 339 қаулысы (2017 жылғы 12 маусымдағы Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкі).

      9. "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 18 қыркүйектегі № 983 қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 12 қазандағы № 637 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2017 ж., № 44-45-46, 307-құжат).

      10. "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 18 қыркүйектегі № 983 қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 3 қыркүйектегі № 548 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2018 ж., № 52, 270-құжат).

      11. "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 18 қыркүйектегі № 983 қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 29 желтоқсандағы № 913 қаулысы (2019 жылғы 17 қаңтардағы Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкі).

      12. "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 18 қыркүйектегі № 983 қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 22 сәуірдегі № 217 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2019 ж., № 11-12, 105-құжат).

      13. "Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер тізілімін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 18 қыркүйектегі № 983 қаулысына өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 30 қыркүйектегі № 726 қаулысы (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2019 ж., № 41, 361-құжат).