О признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 июня 2021 года № 389.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Казахстан согласно приложению к настоящему постановлению.

      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

      Премьер-Министр
Республики Казахстан
А. Мамин

  Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 8 июня 2021 года № 389

Перечень утративших силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан

      1. Постановление Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 2013 года № 83 "Об утверждении Правил аккредитации республиканских ассоциаций общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства".

      2. Постановление Правительства Республики Казахстан от 8 мая 2013 года № 461 "Об утверждении Правил аккредитации республиканских ассоциаций общественных объединений рыболовов и субъектов рыбного хозяйства".

      3. Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 апреля 2014 года № 312 "О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 4 февраля 2013 года № 83 "Об утверждении Правил аккредитации республиканских ассоциаций общественных объединений охотников и субъектов охотничьего хозяйства".

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 8 маусымдағы № 389 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Осы қаулыға қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп танылсын.

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі А. Мамин

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2021 жылғы 8 маусымдағы
№ 389 қаулысына
қосымша

Күші жойылған Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдерінің тізбесі

      1. "Аңшылар мен аңшылық шаруашылығы субъектілері қоғамдық бірлестіктерінің республикалық қауымдастықтарын аккредиттеу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 4 ақпандағы № 83 қаулысы.

      2. "Балық аулаушылар мен балық шаруашылығы субъектілері қоғамдық бірлестіктерінің республикалық қауымдастықтарын аккредиттеу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 8 мамырдағы № 461 қаулысы.

      3. "Аңшылар мен аңшылық шаруашылығы субъектілері қоғамдық бірлестіктерінің республикалық қауымдастықтарын аккредиттеу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 4 ақпандағы № 83 қаулысына өзгеріс енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 2 сәуірдегі № 312 қаулысы.