О некоторых вопросах Министерства внутренних дел Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 февраля 2022 года № 48.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Переименовать республиканское государственное учреждение "Военный институт Национальной гвардии Республики Казахстан" в республиканское государственное учреждение "Академия Национальной гвардии Республики Казахстан".

      2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан.

      3. Министерству внутренних дел Республики Казахстан в установленном законодательством порядке принять меры, вытекающие из настоящего постановления.

      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его подписания.

      Премьер-Министр Республики Казахстан А. Смаилов

  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 2 февраля 2022 года
№ 48

Изменения, которые вносятся в некоторые решения Правительства Республики Казахстан

      1. В постановлении Правительства Республики Казахстан от 22 июня 2005 года № 607 "Вопросы Министерства внутренних дел Республики Казахстан":

      в Положении о Министерстве внутренних дел Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:

      в перечне государственных учреждений, находящихся в ведении Министерства внутренних дел Республики Казахстан и его ведомств:

      в разделе 3:

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Республиканское государственное учреждение "Академия Национальной гвардии Республики Казахстан".".

      2. Утратил силу постановлением Правительства РК от 23.02.2023 № 156.
      3. Утратил силу постановлением Правительства РК от 23.02.2023 № 156.

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің кейбір мәселелері туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2022 жылғы 2 ақпандағы № 48 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланының Әскери институты" республикалық мемлекеттік мекемесінің атауы "Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланының академиясы" республикалық мемлекеттік мекемесі болып өзгертілсін.

      2. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер бекітілсін.

      3. Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі заңнамада белгіленген тәртіппен осы қаулыдан туындайтын шараларды қабылдасын.

      4. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Ә. Смайылов

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2022 жылғы 2 ақпандағы
№ 48 қаулысымен
бекітілген

Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер

      1. "Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 22 маусымдағы № 607 қаулысында:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі туралы ережеде:

      Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің қарамағындағы мемлекеттік мекемелер мен оның ведомстволарының тізбесінде:

      3-бөлімде:

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Қазақстан Республикасы Ұлттық ұланының академиясы" республикалық мемлекеттік мекемесі.".

      2. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 23.02.2023 № 156 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.
      3. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 23.02.2023 № 156 (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.