Об освобождении от налога на добавленную стоимость товаpов детского ассоpтимента

Постановление Кабинета Министpов Республики Казахстан от 12 августа 1992 года N 673. Утратило силу - постановлением Правительства РК от 9 февраля 2005 г. N 124 (P050124)

      В соответствии с Законом Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан "О налоге на добавленную стоимость" Кабинет Министров Республики Казахстан постановляет:
      1. Утвердить прилагаемый Перечень товаров детского ассортимента, производимых и реализуемых населению Республики Казахстан, освобождаемых от налога на добавленную стоимость с 1 октября 1992 г.
      2. Торговым предприятиям и организациям произвести переоценку остатков товаров детского ассортимента, особождаемых от налога на добавленную стоимость, за счет внесения изменений во взаиморасчеты торговли с бюджетом по налогу на добавленную стоимость.

           Премьер-министр
         Республики Казахстан

                                            Утвержден
                                 постановлением Кабинета Министров
                                       Республики Казахстан
                                     от 12 августа 1992 г. N 673

Балалар тауарларын қосылған құнға салынатын салықтан босату туралы

Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң қаулысы 12 тамыз 1992 ж. N 673. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2005 жылғы 9 ақпандағы N 124 қаулысымен

      "Қосылған құнға салынатын салық туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Министрлер Кабинетi қаулы етедi: 
      1. 1992 жылдың 1 қазанынан бастап қосылған құнға салынатын салықтан босатылатын, Қазақстан Республикасында өндiрiлетiн және  халыққа сатылатын балалар тауарлары түр-түрiнiң осыған қосылған Тiзбесi бекiтiлсiн.
      2. Қосылған құнға салынатын салықтан босатылатын сауда кәсiпорындары мен ұйымдары сауданың қосымша құнға салынатын салық жөнiндегi бюджетпен өзара есеп айырысуына өзгерiстер енгiзу  есебiнен балалар тауарлары түр-түрiнiң қалдықтарын қайта  бағалайтын болсын.      

     Қазақстан Республикасының
     Премьер-министрi

Қазақстан Республикасы       
Министрлер Кабинетiнiң       
1992 жылғы 12 тамыздағы      
N 673 қаулысымен           
Бекiтiлген               

             Қосылған құн салығынан босатылатын
                балалар тауарлары түр-түрiнiң
                          Тiзбесi  

         Тiгiн бұйымдары (таза жүн мен табиғи жiбек маталардан жасалған бұйымдардан басқалары)
     Сыртқы трикотаж (таза жүннен иiрiлген бұйымдардан басқалары)
     Iш киiмдiк трикотаж
     Нәрестелерге арналған iш киiм
     Шұлық-ұйық бұйымдары
     Бас киiм, шарф, қолғап
     Аяқ киiмнiң барлық түрлерi
     Портфель, ранец, жасанды терiден жасалған оқушы сөмкелерi
     Бас киiмдердiң барлық түрлерi, оның iшiнде мехтан тiгiлген
     Арбашалар, велосипедтер, спорт жабдықтары
     Ойыншықтар
     Оқушы дәптерлерi, сурет салатын альбомдар, кiтаптар