О внесении изменения в постановление Кабинета Министров Республики Казахстан от 15 ноября 1994 г. N 1288

П о с т а н о в л е н и е Правительства Республики Казахстан от 24 мая 1996 г. N 641. Утратило силу - постановлением Правительства РК от 9 февраля 2005 г. N 124 (P050124)

      Учитывая возрастающую роль негосударственного сектора в сельском хозяйстве республики и необходимость разделения функций государственного и хозяйственного управления, Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      Внести в постановление Кабинета Министров Республики Казахстан от 15 ноября 1994 г. N 1288 P941288_  "О мерах по укреплению производства и расширению рынка сбыта зерна, самообеспечению областей хлебом и другими продуктами переработки зерна" следующее изменение:
      абзац второй пункта 1 исключить.

   Премьер-Министр
Республики Казахстан

Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1994 жылғы 15 қарашадағы N 1288 қаулысына өзгерту енгiзу туралы

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң Қаулысы 1996 жылғы 24 мамыр N 641. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2005 жылғы 9 ақпандағы N 124 қаулысымен

      Республиканың ауыл шаруашылығында мемлекеттiк емес сектор ролiнiң барған сайын артып отырғандығы мен мемлекеттiк және шаруашылық басқару функцияларын бөлу қажеттiгiн ескере отырып Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етедi: 
      "Астық өндiрудi нығайту және оны өткiзу рыногын кеңейту, облыстардың нанмен және басқа өңделген астық өнiмдерiмен өзiн-өзi қамтамасыз етуi жөнiндегi шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетiнiң 1994 жылғы 15 қарашадағы N 1288 қаулысына мынадай өзгерту енгiзiлсiн: 
      1-тармақтың екiншi абзацы алынып тасталсын. 

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрi