О внесении изменения в постановление Правительства Республики Казахстан от 12 января 1996 г. N 56

Постановление Правительства Республики Казахстан от 15 мая 1997 г. N 835. Утратило силу - постановлением Правительства РК от 9 февраля 2005 г. N 124 (P050124)

      Правительство Республики Казахстан постановляет:
      Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 12 января 1996 г. N 56 P960056_  "О Плане действий Правительства Республики Казахстан по углублению реформ на 1996-1998 годы и развернутом Плане мероприятий Правительства Республики Казахстан по углублению реформ на 1996 год" (САПП Республики Казахстан, 1996 г., N 3, ст. 17) следующее изменение:
      в приложении 1 "Плана действий Правительства Республики Казахстан по углублению реформ на 1996-1998 годы" к указанному постановлению:
      в разделе II "Структурно-институциональные преобразования" строки, порядковый номер 37, в графе 4 цифру "1996" заменить цифрой "1998".

     Премьер-Министр

   Республики Казахстан

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1996 жылғы 12 қаңтардағы N 56 қаулысына өзгерiс енгiзу туралы

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң Қаулысы 1997 жылғы 15 мамыр N 835. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2005 жылғы 9 ақпандағы N 124 қаулысымен

      Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етедi: 
      "1996-1998 жылдарға арналған реформаларды тереңдету жөнiндегi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң iс-қимыл жоспары және 1996 жылға арналған реформаларды тереңдету жөнiндегi Қазақстан Республикасы Үкiметi шараларының кең ауқымды жоспары туралы" Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 1996 жылғы 12 қаңтардағы  N 56  қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 1996 ж., N 3, 17-құжат) мынадай өзгерiс енгiзiлсiн: 
      аталған қаулыға "1996-1998 жылдарға арналған реформаларды тереңдету жөнiндегi Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң iс-қимыл жоспары" деген 1-қосымшаға: 
      "Құрылымдық-институционалдық қайта құрулар" деген II тараудағы реттiк нөмiрi 37-жолдың 4-бағанындағы "1996" деген сан "1998" деген санмен ауыстырылсын. 

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрi