Об обязательном оснащении спиртового производства спиртоизмеряющими аппаратами и технологических линий по производству алкогольной продукции приборами учета объемов производства (кроме пива)

Постановление Правительства Республики Казахстан от 16 июня 1998 г. N 544. Утратило силу - постановлением Правительства РК от 9 февраля 2005 г. N 124 (P050124)

      В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 июля 1997 г. N 1195 P971195_ "Об утверждении Порядка и условий лицензирования производства этилового спирта и алкогольной продукции, хранения и реализации этилового спирта, а также хранения и оптовой реализации алкогольной продукции (кроме пива)" (САПП Республики Казахстан, 1997 г., N 34, ст.323) Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Комитету по государственному контролю над производством и оборотом алкогольной продукции Министерства энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан (далее Комитет):
      обеспечить обязательное оснащение организациями своих технологических линий по производству алкогольной продукции (кроме пива), этилового спирта и головной фракции этилового спирта соответственно контрольными приборами учета объемов производства и спиртоизмеряющими аппаратами до 1 января 1999 года;
      в месячный срок разработать и в установленном порядке утвердить:
      требования, предъявляемые к спиртоизмеряющим аппаратам для автоматизированного учета этилового спирта и головной фракции этилового спирта, контрольным приборам учета алкогольной продукции и систему контроля их работы;
      нормативные правовые акты по автоматизированному учету этилового спирта и алкогольной продукции.
      2. Контроль за установкой и эксплуатацией спиртоизмеряющих аппаратов и приборов учета объемов производства алкогольной продукции (кроме пива), их опломбирование возложить на Комитет.

     Премьер-Министр
     Республики Казахстан

Спирт өндірісін спирт өлшеуші аппараттармен және алкогольді өнімдерді шығару жөніндегі технологиялық желілерді өндірістің (сырадан басқа) көлемін есептеу аспаптарымен міндетті түрде жарақтандыру туралы

Қазақстан Республикасы Yкіметінің ҚАУЛЫСЫ »1998 жылғы 16 маусым N 544. Қаулының күші жойылды - 2005 жылғы 9 ақпандағы N 124 қаулысымен

      "Этил спирті мен алкоголь өнімін өндіруді, этил спиртін сақтау мен сатуды, сондай-ақ алкоголь өнімін (сырадан басқа) сақтау мен көтерме сатуды лицензиялаудың тәртібі мен шарттарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Yкіметінің 1997 жылғы 31 шілдедегі N 1195  қаулысына (Қазақстан Республикасы Yкіметінің ПYАЖ-ы, 1997 ж., N 34, 323-құжат) сәйкес Қазақстан Республикасының Yкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 
      1. Қазақстан Республикасы Энергетика, индустрия және сауда министрлігінің алкогольді өнімдерді өндіруге және олардың айналымына мемлекеттік бақылау жасау жөніндегі комитеті (бұдан әрі - Комитет): 
      ұйымдардың 1999 жылдың 1 қаңтарына дейін өзінің алкогольді өнімдерді (сырадан басқа), этил спиртін және этил спиртінің бас фракциясын өндіру жөніндегі технологиялық желілерін тиісінше өндірістің көлемін есептеу бақылау аспаптарымен және спиртті өлшеу аппараттарымен міндетті түрде жарақтандыруын қамтамасыз етсін; 
      бір айлық мерзім ішінде және белгіленген тәртіппен: 
      этил спирті мен этил спиртінің бас фракциясын автоматтандырылған есептеуге арналған спирт өлшеуіш аппараттарға, алкогольді өнімдерді есептеудің бақылау аспаптарына және олардың жұмысына бақылау жасау жүйесіне ұсынылатын талаптарды; 
     этил спирті мен алкогольді өнімдерді автоматтандырылған есептеу жөніндегі нормативті құқықтық актілерді бекітсін.
      2. Спирт өлшеуіш аппараттар мен алкогольді өнімдерді (сырадан басқа) өндірудің көлемін есептеу аспаптарын орнатуға және пайдалануға, оларға пломба салуына бақылау жасау Комитетке жүктелсін.

       Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі