О транспортировке отдельных видов товаров при ввозе на территорию Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 ноября 1998 года N 1202. Утратило силу - постановлением Правительства РК от 9 февраля 2005 г. N 124 (P050124)

      В целях усиления таможенного контроля и пресечения незаконного ввоза отдельных видов товаров на территорию республики Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Принять предложение Министерства энергетики, индустрии и торговли и Министерства государственных доходов Республики Казахстан об осуществлении транспортировки спирта при ввозе на территорию Республики Казахстан только железнодорожным транспортом. Указанным министерствам в установленном законодательством порядке принять необходимые меры по реализации вышеуказанного постановления. <*> 

     Сноска. В пункт 1 внесены изменения - постановлением Правительства РК от 27 августа 1999 г. N 1263  P991263_ .

     2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 1999 года и подлежит опубликованию в средствах массовой информации.    

     Премьер-Министр
     Республики Казахстан

Қазақстан Республикасының аумағына әкелу кезінде тауарлардың жекелеген түрлерін тасымалдау туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің ҚАУЛЫСЫ 1998 жылғы 27 қараша N 1202. Қаулының күші жойылды - 2005 жылғы 9 ақпандағы N 124 қаулысымен

      Кедендік бақылауды күшейту және тауарлардың жекелеген түрлерін республиканың аумағына заңсыз әкелудің жолын кесу мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 
      1. Қазақстан Республикасы Энергетика, индустрия және сауда министрлігі мен Мемлекеттік кіріс министрлігінің спирт Қазақстан Республикасының аумағына әкелу кезінде тек теміржол көлігімен ғана тасымалдауды жүзеге асыру туралы ұсынысы қабылдансын. Көрсетілген министрліктер заңдарда белгіленген тәртіппен жоғарыда көрсетілген қаулыны іске асыру жөнінде қажетті шаралар қабылдасын. <*>
      ЕСКЕРТУ. 1-тармақ өзгерді - ҚР Үкіметінің 1999.08.27. N 1263  қаулысымен .
        2. Осы қаулы 1998 жылдың 15 желтоқсанынан бастап күшіне енеді және бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауға жатады.     

     Қазақстан Республикасының
     Премьер-Министрі