О реорганизации республиканских государственных предприятий Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 мая 1999 года № 629

      В целях финансово-экономического оздоровления и оптимизации структуры управления водными ресурсами республики Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Реорганизовать Республиканские государственные предприятия:
      1) "Югводхоз" путем присоединения к нему Республиканских государственных предприятий "Управление по эксплуатации Бадамского водохранилища", "Управление по эксплуатации Арысь-Туркестанского канала", "Кызылкумское УВС", "СПМК - 37", "СМПК - 11", "ПМК - 79";
      2) "Управление по эксплуатации Бартогайского водохранилища и Большого Алматинского канала имени Д. Кунаева" путем присоединения к нему Республиканского государственного предприятия "Передвижная механизированная колонна - 41 (ПМК - 41)";
      3) "Костанайводхоз" путем присоединения к нему Республиканского государственного предприятия "Костанайское управление водохранилищ совместного пользования";
      4) "Трест Союзцелинвод" путем присоединения к нему Республиканского государственного предприятия "Кокшетауское управление эксплуатации сельских групповых водопроводов";
      5) "Востокводхоз" путем присоединения к нему Республиканского государственного предприятия "Ремонтно-строительное управление";
      6) "Павлодарводхоз" путем присоединения к нему Республиканского государственного предприятия "Беловодское управление эксплуатации сельских групповых водопроводов".
      2. Разрешить создание дочернего государственного предприятия "Каменский водопровод" Республиканского государственного предприятия "Западводхоз".
      3. Комитету по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления.
      4. Утратил силу постановлением Правительства РК от 05.08.2013 № 796.

      5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.


       Премьер-Министр

     Республики Казахстан(Специалисты: Э.Жакупова

              Д.Кушенова)       

Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі Су ресурстары жөніндегі комитетінің республикалық мемлекеттік кәсіпорындарын қайта ұйымдастыру туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы 1999 жылғы 24 мамыр N 629

      Республиканың су ресурстарының басқару құрылымдарын қаржы-экономикалық сауықтыру және оңтайландыру мақсатында Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
      1. Мына республикалық мемлекеттік кәсіпорындар:
      1) "Оңтүстіксушар", оған "Бадам су қоймасын пайдалану жөніндегі басқарма", "Арыс-Түркістан каналын пайдалану жөніндегі басқарма", " Қызылқұм су шаруашылығы жүйелері басқармасы", "37-мамандандырылған жылжымалы механикаландырылған колонна", "11-мамандандырылған жылжымалы механикаландырылған колонна", "79-мамандандырылған жылжымалы механикаландырылған колонна" республикалық мемлекеттік кәсіпорындарын қосу жолымен;
      2) "Бартоғай су қоймасы мен Д.Қонаев атындағы Үлкен Алматы каналын пайдалану жөніндегі басқарма", оған "41-мамандандырылған жылжымалы механикаландырылған колонна (41-ЖМК)" республикалық мемлекеттік кәсіпорнын қосу жолымен;
      3) "Қостанайсушар", оған "Қостанай бірлесіп пайдаланылатын су қоймалары басқармасы" республикалық мемлекеттік кәсіпорнын қосу жолымен;
      4) "Союзцелинвод тресі", оған "Көкшетау ауылдық топтық су құбырлары басқармасы" республикалық мемлекеттік кәсіпорнын қосу жолымен;
      5) "Шығыссушар", оған "Жөндеу-құрылыс" басқармасы" республикалық мемлекеттік кәсіпорнын қосу жолымен;
      6) "Павлодарсушар", оған "Беловод ауылдық топтық су құбырларын пайдалану басқармасы" республикалық мемлекеттік кәсіпорнын қосу жолымен қайта ұйымдастырылсын.
      2. "Батыссушар" республикалық мемлекеттік кәсіпорнының "Каменск су құбыры" еншілес мемлекеттік кәсіпорнын құруға рұқсат етілсін.
      3. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Су ресурстары жөніндегі комитеті осы қаулыдан туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.
      4. Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 05.08.2013  № 796қаулысымен.
      5. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі