О заключении Соглашения по гранту Трастового Фонда ГЭФ (трансграничный проект по сохранению биоразнообразия в Центральной Азии) между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан и Международным Банком Реконструкции и Развития, действующим в качестве исполнительного органа Глобального Фонда по охране окружающей среды ГЭФ

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 сентября 1999 года № 1503

      Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Заключить Соглашение по гранту Трастового Фонда ГЭФ (трансграничный проект по сохранению биоразнообразия в Центральной Азии) между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан и Международным Банком Реконструкции и Развития, действующим в качестве исполнительного органа Глобального Фонда по охране окружающей среды ГЭФ.
      2. Уполномочить заключить от имени Правительства Республики Казахстан Соглашение по гранту Трастового Фонда ГЭФ (трансграничный проект по сохранению биоразнообразия в Центральной Азии) между Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой и Республикой Узбекистан и Международным Банком Реконструкции и Развития, действующим в качестве исполнительного органа Глобального Фонда по охране окружающей среды ГЭФ, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в США Нургалиева Болата Кабдылхамитовича.
      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
 

     Премьер-Министр

     Республики Казахстан     (Специалисты: Склярова И.В.,

                   Кушенова Д.С.)Қазақстан Республикасы, Қырғыз Республикасы және Өзбекстан Республикасы мен КЭҚ-ның Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі кең ауқымды қорының атқарушы органы ретінде іс-қимыл жасайтын Халықаралық Қайта жаңарту және Даму Банкінің арасында КЭҚ Қорының Трасталық гранты жөнінде келісім (Орталық Азиядағы биологиялық әр түрлілікті сақтау жөніндегі шекаралық жоба) жасасу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы 1999 жылғы 30 қыркүйек N 1503

      Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
      1. Қазақстан Республикасы, Қырғыз Республикасы және Өзбекстан Республикасы мен КЭҚ-ның Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі кең ауқымды қорының атқарушы органы ретінде іс-қимыл жасайтын Халықаралық Қайта жаңарту және Даму Банкінің арасында КЭҚ Қорының Трасталық гранты жөнінде келісім (Орталық Азиядағы биологиялық әр түрлілікті сақтау жөніндегі шекаралық жоба) жасалсын.
      2. Қазақстан Республикасының АҚШ-тағы төтенше және өкілетті елшісі Болат Қабдылхамитұлы Нұрғалиевке Қазақстан Республикасы Үкіметінің атынан Қазақстан Республикасы, Қырғыз Республикасы және Өзбекстан Республикасы мен КЭҚ-ның Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі кең ауқымды қорының атқарушы органы ретінде іс-қимыл жасайтын Халықаралық Қайта жаңарту және Даму

 

Банкінің арасындағы КЭҚ Қорының Трасталық гранты жөніндегі келісімге

(Орталық Азиядағы биологиялық әр түрлілікті сақтау жөніндегі шекарааралық

жоба) қол қоюға өкілеттік берілсін.

     3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.


     Қазақстан Республикасының

        Премьер-Министрі
   Оқығандар:

   Қобдалиева Н.

   Икебаева А.Ж.