О внесении дополнений и изменений в некоторые указы Президента Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан от 27 ноября 2007 года N 446. Утратил силу Указом Президента Республики Казахстан от 5 мая 2018 года № 681

      Сноска. Утратил силу Указом Президента РК от 05.05.2018 № 681.

      Подлежит опубликованию в Собрании

      актов Президента и Правительства

      Республики Казахстан

      (выписка)

      В соответствии с пунктом 4 Указа Президента Республики Казахстан от 27 июля 2007 года N 372 "О статусе и полномочиях ответственного секретаря центрального исполнительного органа Республики Казахстан" ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Внести в некоторые указы Президента Республики Казахстан следующие дополнения и изменения:

      1) утратил силу Указом Президента РК от 29.12.2015 № 152 (вводится в действие с 01.01.2016);

      2) утратил силу Указом Президента РК от 29.12.2015 № 152 (вводится в действие с 01.01.2016);

      3) утратил силу Указом Президента РК от 29.12.2015 № 152 (вводится в действие с 01.01.2016);

      4) утратил силу Указом Президента РК от 29.12.2015 № 152 (вводится в действие с 01.01.2016);

      5) утратил силу Указом Президента РК от 29.12.2015 № 152 (вводится в действие с 01.01.2016);

      6) утратил силу Указом Президента РК от 29.12.2015 № 151 (вводится в действие с 01.01.2016);

      7) в Указ Президента Республики Казахстан от 17 января 2004 года N 1284 "О единой системе оплаты труда работников органов Республики Казахстан, содержащихся за счет государственного бюджета и сметы (бюджета) Национального Банка Республики Казахстан" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., N 19, ст. 234; N 33, ст. 439; 2005 г., N 27, ст. 329; N 30, ст. 380; 2006 г., N 23, ст. 229; N 38, ст. 420; N 39, ст. 429):

      в приложении 1 к названному Указу:

      после строки:

      "Специальные 7,13 7,49 7,84 8,20 8,56 8,77 8,98 9,20 9,41 9,48 9,63

      представители

      Президента

      Республики

      Казахстан "


      дополнить строками следующего содержания:


      "Ответственный 7,13 7,49 7,84 8,20 8,56 8,77 8,98 9,20 9,41 9,48 9,63

      секретарь

      министерства


      Ответственный 6,57 6,90 7,23 7,56 7,88 8,08 8,28 8,48 8,67 8,74 8,87

      секретарь

      агентства, не

      входящего в

      состав

      Правительства

      Республики Казахстан ";

      8) утратил силу Указом Президента РК от 29.12.2015 № 152 (вводится в действие с 01.01.2016);

      9) утратил силу Указом Президента РК от 29.12.2015 № 153 (вводится в действие с 01.01.2016);

      10) утратил силу Указом Президента РК от 29.12.2015 № 156 (вводится в действие с 01.01.2016).

      Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенными Указами Президента РК 29.12.2015 № 151 (вводится в действие с 01.01.2016); от 29.12.2015 № 152 (вводится в действие с 01.01.2016); от 29.12.2015 № 153 (вводится в действие с 01.01.2016); от 29.12.2015 № 156 (вводится в действие с 01.01.2016).

      2. Настоящий Указ вводится в действие с 28 октября 2007 года.

Президент
Республики КазахстанҚазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 27 қарашадағы N 446 Жарлығы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Президентінің 2018 жылғы 5 мамырдағы № 681 Жарлығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Президентінің 05.05.2018 № 681 Жарлығымен.


      Қазақстан Республикасы Президенті мен

      Үкіметі актілерінің жинағында

      жариялануға тиіс

      (үзінді)

      "Қазақстан Республикасы орталық атқарушы органының жауапты хатшысының мәртебесі мен өкілеттіктері туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2007 жылғы 27 шілдедегі N 372 Жарлығының 4-тармағынасәйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарына мынадай толықтырулар мен өзгерістер енгізілсін:

      1) күші жойылды - ҚР Президентінің 29.12.2015 № 152 Жарлығымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі);

      2) күші жойылды - ҚР Президентінің 29.12.2015 № 152 Жарлығымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі);

      3) күші жойылды - ҚР Президентінің 29.12.2015 № 152 Жарлығымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі);

      4) күші жойылды - ҚР Президентінің 29.12.2015 № 152 Жарлығымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі);

      5) күші жойылды - ҚР Президентінің 29.12.2015 № 152 Жарлығымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі);

      6) күші жойылды - ҚР Президентінің 29.12.2015 № 151 Жарлығымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі);

      7) "Қазақстан Республикасының мемлекеттік бюджеті және Ұлттық Банкінің сметасы (бюджеті) есебінен қамтылған Қазақстан Республикасы органдары қызметкерлеріне еңбекақы төлеудің бірыңғай жүйесі туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 17 қаңтардағы N 1284 Жарлығына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., N 19, 234-құжат; N 33, 439-құжат; 2005 ж., N 27, 329-құжат; N 30, 380-құжат; 2006 ж., N 23, 229-құжат; N 38, 420-құжат; N 39, 429-құжат):

      аталған Жарлыққа 1-қосымшада:

      "Қазақстан 7,13 7,49 7,84 8,20 8,56 8,77 8,98 9,20 9,41

      Республикасы 9,48 9,63"

      Президентінің

      арнаулы өкілдері

      деген жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:

      "Министрлік- 7,13 7,49 7,84 8,20 8,56 8,77 8,98 9,20 9,41

      тің жауапты 9,48 9,63

      хатшысы

      Қазақстан 6,57 6,90 7,23 7,56 7,88 8,08 8,28 8,48 8,67

      Республикасы 8,74 8,87";

      Үкіметінің

      құрамына

      кірмейтін

      агенттіктің

      жауапты хатшысы

      8) күші жойылды - ҚР Президентінің 29.12.2015 № 152 Жарлығымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі);

      9) күші жойылды - ҚР Президентінің 29.12.2015 № 153 Жарлығымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі);

      10) күші жойылды - ҚР Президентінің 29.12.2015 N 156 Жарлығымен (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі).

      Ескерту. 1-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Президентінің 29.12.2015 № 151 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 29.12.2015 № 152 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 29.12.2015 № 153 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі); 29.12.2015 N 156 (01.01.2016 бастап қолданысқа енгізіледі) Жарлықтарымен.

      2. Осы Жарлық 2007 жылғы 28 қазаннан бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Президенті