О внесении изменений и дополнения в указы Президента Республики Казахстан от 1 ноября 2004 года № 1466 "О перечне водохозяйственных сооружений, имеющих особое стратегическое значение" и от 5 марта 2007 года № 294 "О перечне объектов, не подлежащих передаче в концессию"

Указ Президента Республики Казахстан от 25 июля 2014 года № 866. Утратил силу Указом Президента Республики Казахстан от 5 мая 2018 года № 681

      Сноска. Утратил силу Указом Президента РК от 05.05.2018 № 681.

      ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Внести в некоторые указы Президента Республики Казахстан следующие изменения и дополнение:

      1) в Указ Президента Республики Казахстан от 1 ноября 2004 года № 1466 "О перечне водохозяйственных сооружений, имеющих особое стратегическое значение" (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 44, ст. 543):

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "О перечне водохозяйственных сооружений, имеющих особое стратегическое значение, в том числе которые могут быть переданы в аренду и доверительное управление";

      преамбулу изложить в следующей редакции:

      "В соответствии с пунктом 3 статьи 25 Водного кодекса Республики Казахстан от 9 июля 2003 года ПОСТАНОВЛЯЮ:";

      пункт 1 изложить в следующей редакции:

      "1. Утвердить прилагаемый перечень водохозяйственных сооружений, имеющих особое стратегическое значение, в том числе которые могут быть переданы в аренду и доверительное управление.";

      в перечне водохозяйственных сооружений, имеющих особое стратегическое значение, утвержденном вышеназванным Указом:

      заголовок изложить в следующей редакции:

      "Перечень водохозяйственных сооружений, имеющих особое стратегическое значение, в том числе, которые могут быть переданы в аренду и доверительное управление";

      подпункт 17) пункта 3 изложить в следующей редакции:

      "17) Семей;";

      дополнить пунктом 4 следующего содержания:

      "4. Водохозяйственные сооружения (водозаборные сооружения, насосные станции, водопроводные очистные сооружения), перечисленные в пункте 3 настоящего перечня, могут быть переданы в аренду и доверительное управление.".

      2) утратил силу Указом Президента РК от 14.11.2017 № 583 (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

      2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

     
      Президент
Республики Казахстан
Н. НАЗАРБАЕВ

Қазақстан Республикасы Президентінің "Ерекше стратегиялық маңызы бар су шаруашылығы құрылыстарының тізбесі туралы" 2004 жылғы 1 қарашадағы № 1466 және "Концессияға беруге жатпайтын объектілердің тізбесі туралы" 2007 жылғы 5 наурыздағы № 294 жарлықтарына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 25 шілдедегі № 866 Жарлығы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Президентінің 2018 жылғы 5 мамырдағы № 681 Жарлығымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Президентінің 05.05.2018 № 681 Жарлығымен.

      ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. Қазақстан Республикасы Президентінің кейбір жарлықтарына мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

      1) "Ерекше стратегиялық маңызы бар су шаруашылығы құрылыстарының тізбесі туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2004 жылғы 1 қарашадағы № 1466 Жарлығына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., № 44, 543-құжат):

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Ерекше стратегиялық маңызы бар, оның ішінде жалға және сенімгерлік басқаруға беруге болатын су шаруашылығы құрылыстарының тізбесі туралы";

      кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:

      "Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 9 шілдедегі Су кодексінің 25-бабының 3-тармағына сәйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:";

      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "1. Қоса беріліп отырған ерекше стратегиялық маңызы бар, оның ішінде жалға және сенімгерлік басқаруға беруге болатын су шаруашылығы құрылыстарының тізбесі бекітілсін.";

      жоғарыда аталған Жарлықпен бекітілген ерекше стратегиялық маңызы бар су шаруашылығы құрылыстарының тізбесінде:

      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:

      "Ерекше стратегиялық маңызы бар, оның ішінде жалға және сенімгерлік басқаруға беруге болатын су шаруашылығы құрылыстарының тізбесі";

      3-тармақтың 17) тармақшасының орыс тіліндегі мәтініне өзгеріс енгізілді, қазақ тіліндегі мәтіні өзгеріссіз қалады;

      мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:

      "4. Осы тізбенің 3-тармағында аталған су шаруашылығы құрылыстары (су тарту құрылыстары, сорғы станциялары, тазартқыш су құбыры құрылыстары) жалға және сенімгерлік басқаруға берілуі мүмкін.";

      2) күші жойылды - ҚР Президентінің 14.11.2017 № 583 Жарлығымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).
      Ескерту. 1-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Президентінің 14.11.2017 № 583 Жарлығымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі).

      2. Осы Жарлық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Президенті

Н.Назарбаев