О переименовании города Астаны – столицы Республики Казахстан в город Нур-Султан – столицу Республики Казахстан

Указ Президента Республики Казахстан от 23 марта 2019 года № 6.

      В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан" ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Переименовать город Астану – столицу Республики Казахстан в город Нур-Султан – столицу Республики Казахстан.

      2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

      Президент
Республики Казахстан
К. Токаев

Қазақстан Республикасының астанасы – Астана қаласын Қазақстан Республикасының астанасы – Нұр-Сұлтан қаласы деп қайта атау туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2019 жылғы 23 наурыздағы № 6 Жарлығы.

      "Қазақстан Республикасының əкімшілік-аумақтық құрылысы туралы" 1993 жылғы 8 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабына сəйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМІН:

      1. Қазақстан Республикасының астанасы – Астана қаласы Қазақстан Республикасының астанасы – Нұр-Сұлтан қаласы деп қайта аталсын.

      2. Осы Жарлық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Қ.Тоқаев