О дальнейших мерах по стабилизации экономики

Указ Президента Республики Казахстан от 16 марта 2020 года № 287.

      В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 16 марта 2020 года № 286 "О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности" ПОСТАНОВЛЯЮ:

      1. Правительству Республики Казахстан по согласованию с Президентом Республики Казахстан определить:

      1) налоговые ставки, порядок определения налоговой базы, объектов налогообложения, налогового периода и исполнения налоговых обязательств для отдельных налогоплательщиков;

      2) категории отдельных налогоплательщиков, указанных в подпункте 1) настоящего пункта;

      3) особый порядок формирования, уточнения и исполнения государственного бюджета;

      4) специальный порядок государственных закупок.

      2. Предоставить Правительству Республики Казахстан право:

      1) устанавливать предельные тарифы и цены на продовольственные и другие товары, необходимые для бесперебойного жизнеобеспечения населения и экономики Республики Казахстан, в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан;

      2) определять порядок ввоза и вывоза товаров, необходимых для бесперебойного жизнеобеспечения населения и экономики Республики Казахстан.

      3. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.

      Президент
Республики Казахстан
К. ТОКАЕВ

Экономиканы тұрақтандыру жөніндегі одан арғы шаралар туралы

Қазақстан Республикасы Президентінің 2020 жылғы 16 наурыздағы № 287 Жарлығы.

      "Әлеуметтік-экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету жөніндегі шаралар туралы" Қазақстан Республикасы Президентiнің 2020 жылғы 16 наурыздағы № 286 Жарлығына сәйкес ҚАУЛЫ ЕТЕМIН:

      1. Қазақстан Республикасының Үкіметі Қазақстан Республикасының Президентімен келісу бойынша:

      1) салық төлеушілердің жекелеген санаттары үшін салық мөлшерлемелерін белгілесін, салық базасын, салық салу объектілерін, салықтық кезеңді айқындау және салықтық міндеттемелерді орындау тәртібін;

      2) осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген салық төлеушілердің жекелеген санаттарын;

      3) мемлекеттік бюджетті қалыптастырудың, нақтылаудың және атқарудың ерекше тәртібін;

      4) мемлекеттік сатып алудың арнайы тәртібін айқындасын.

      2. Қазақстан Республикасының Үкіметіне:

      1) Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындайтын тәртіппен, шекті тарифтерді және Қазақстан Республикасының халқы мен экономикасының үздіксіз тыныс-тіршілігін қамтамасыз етуге қажетті азық-түлік пен басқа да тауарларға бағаларды белгілеу;

      2) Қазақстан Республикасының халқы мен экономикасының үздіксіз тыныс-тіршілігін қамтамасыз етуге қажетті тауарларды әкелу мен әкету тәртібін айқындау құқығы берілсін.

      3. Осы Жарлық қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Президенті
Қ.Тоқаев