О фонде "SOS - Детские деревни Казахстана"

Указ Президента Республики Казахстан от 21 июня 1995 г. N 2345

      В целях государственного поддержки благотворительной деятельности, обеспечивающей помощь детям-сиротам, брошенным и попавшим в беду детям, а также матерям осуществляющим их воспитание в "SOS - Детских деревнях Казахстана" постановляю:
      1. Одобрить Договор, заключенный 22 ноября 1993 года между Правительством Республики Казахстан и Международным Фондом "SOS - Киндердорф Интернациональ".
      2. Кабинету Министров Республики Казахстан оказать всестороннюю помощь и поддержку Фонду "SOS - Детские деревни Казахстана".
      3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его опубликования.
         Президент Республики Казахстан

"SOS - Қазақстанның балалар қалашықтары" қоры туралы

Қазақстан Республикасы Президентiнiң Жарлығы 1995 жылғы 21 маусымдағы N 2345

      Жетiм балаларға қараусыз қалған және қайғы-қасiретке душар болған балаларға, сондай-ақ оларды "SOS - Қазақстанның балалар қалашықтарында" тәрбиелеушi аналарға көмек берудi қамтамасыз ететiн қайырымдылық қызметiн қолдау мақсатында қаулы етемiн:
      1. Қазақстан Республикасының Үкiметi мен "SOS Киндердорф

Интернациональ" Халықаралық Қорының арасында 1993 жылғы 22
қарашада жасалған Шарт мақұлдансын.
     2. Қазақстан Республикасының Министрлер Кабинетi "SOS -
Қазақстанның балалар қалашықтары" қорына жан-жақты көмек және
қолдау көрсетсiн.
     3. Осы Жарлық жарияланған күнiнен бастап күшiне енедi.

     Қазақстан Республикасының
         Президентi