О внесении дополнения в приказ Председателя Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан от 20 сентября 2002 года N 727 "Об утверждении Государственного реестра контрольно-кассовых машин с фискальной памятью, разрешенных к использованию на территории Республики Казахстан", зарегистрированный за номером 1991

Приказ Председателя Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан от 12 ноября 2004 года N 579. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 19 ноября 2004 года N 3209. Утратил силу приказом Министра финансов Республики Казахстан от 30 декабря 2008 года N 635.

       Сноска. Утратил силу приказом Министра финансов РК от 30.12.2008 N 635 (порядок введения в действие см. п.4 ).

      В соответствии с пунктом 3 статьи 546 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) ПРИКАЗЫВАЮ :      

     1. Внести в Приказ Председателя Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан от 20 сентября 2002 года N 727 "Об утверждении Государственного реестра контрольно-кассовых машин с фискальной памятью, разрешенных к использованию на территории Республики Казахстан" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 2 октября 2002 года за N 1991, опубликованный в газете "Казахстанская правда" от 7 января 2003 года N 4-5; с дополнениями, внесенными приказами Председателя Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан от 25 декабря 2002 года N 895 , от 28 декабря 2002 года NN 902, 903, зарегистрированными в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 7 января 2003 года за NN 2108, 2109, 2110 соответственно, и от 27 марта 2003 года N 143 , зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 3 апреля 2003 года за N 2226, от 21 мая 2003 года N 210 , зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 6 июня 2003 года за N 2353, от 2 июня 2003 года N 221 , зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 26 июня 2003 года за N 2380, от 21 октября 2003 года N 404 , зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 14 ноября 2003 года за N 2559, от 24 июня 2004 года N 312 , зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 12 июля 2004 года за N 2945; от 21 октября 2004 года N 532 , зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 8 ноября 2004 года за N 3199) следующее дополнение:
     Государственный реестр контрольно-кассовых машин с фискальной памятью, разрешенных к использованию на территории Республики Казахстан, утвержденный указанным приказом, дополнить пунктами 84-87 следующего содержания:
     "84. ПРИМ 21 KZ
     85. МЕРКУРИЙ 130 Ф KZ (версия 130KZ 037)
     86. МЕРКУРИЙ 120 Ф KZ (версия КАZ 120)
     87. Фортуна СК 05".

     2. Управлению налогового администрирования Налогового комитета Министерства финансов Республики Казахстан (Кипшаков А.М.) направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Казахстан.

     3. Настоящий приказ вступает в силу со дня государственной регистрации.

      Председатель

N 1991 тіркелген "Қазақстан Республикасының аумағында пайдалануға рұқсат етілген фискалдық жады бар бақылау-кассалық машиналарының Мемлекеттік тізілімін бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Салық комитеті Төрағасының 2002 жылғы 20 қыркүйектегі N 727 Бұйрығына толықтыру енгізу туралы

Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Салық комитеті төрағасының 2004 жылғы 12 қарашадағы N 579 бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2004 жылда 19 қарашада тіркелді. Тіркеу N 3209. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2008 жылғы 30 желтоқсандағы N 635 Бұйрығымен.

       Күші жойылды - ҚР Қаржы министрінің 2008.12.30 N 635 Бұйрығымен.

      -------------------- Бұйрықтан үзінді -------------------

      "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 651-бабына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. ...
      2. Осы бұйрықтың 2-қосымшасына сәйкес Қазақстан Республикасының кейбір нормативтік құқықтық актілерінің күші жойылды деп танылсын.
      3. ...
      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күшіне енеді және 2009 жылдың 1 қаңтарынан бастап туындаған қатынастарға қолданылады.

      Министр                                    Б. Жәмішев

                                         Қазақстан Республикасы
                                            Қаржы министрінің
                                       2008 жылғы 30 желтоқсандағы
                                             N 635 бұйрығына
                                                 2-қосымша

Қазақстан Республикасының күшi жойылған кейбiр
нормативтік құқықтық актілерінің тiзбесi

      1. ...
      ........
      11. 1991-нөмірмен тіркелген "Қазақстан Республикасының аумағында пайдалануға рұқсат етілген фискалдық жады бар бақылау-кассалық машиналарының Мемлекеттік тізілімін бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Салық комитеті Төрағасының 2002 жылғы 20 қыркүйектегі N 727 Бұйрығына толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Салық комитеті төрағасының 2004 жылғы 12 қарашадағы N 579 бұйрығы (Қазақстан Республикасының нормативтiк құқықтық актiлерiн мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде N 3209 тiркелген, Қазақстан Республикасының орталық орындаушы және басқа мемлекеттік органдарының Нормативтік-құқықтық актілер бюллетенінде 2005 жылы N 1, 7 б. жарияланған).
      ........
      25. ...

      "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы" Қазақстан Республикасы Кодексінің (Салық кодексі) 546-бабының 3-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
     1. "Қазақстан Республикасының аумағында пайдалануға рұқсат етілген фискалдық жады бар бақылау-кассалық машиналарының Мемлекеттік тізілімін бекіту туралы" Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Салық комитеті Төрағасының 2002 жылғы 20 қыркүйектегі N 727 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 2002 жылдың 2 қазанында N 1991 тіркелген, "Егемен Қазақстан" газетінің 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 4-5 сандарында жарияланған; Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 2003 жылғы 7 қаңтарда NN 2108, 2109, 2110 нөмірлермен тіркелген Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі Салық комитеті Төрағасының 2002 жылғы 25 желтоқсандағы N 895, 2002 жылғы 28 желтоқсандағы NN 902, 903 Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 2003 жылғы 3 сәуірде N 2226 нөмірмен тіркелген 2003 жылғы 27 наурыздағы N 143, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 2003 жылғы 6 маусымдағы N 2353 нөмірмен тіркелген 2003 жылғы 21 мамырдағы N 210, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 2003 жылғы 26 маусымдағы N 2380 нөмірмен тіркелген 2003 жылғы 2 маусымдағы N 221, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 2003 жылғы 14 қарашадағы N 2559 нөмірмен тіркелген 2003 жылғы 21 қазандағы N 404, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 2004 жылғы 12 шілдедегі N 2945 нөмірмен тіркелген 2004 жылғы 24 маусымдағы N 312, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 2004 жылғы 8 қарашадағы N 3199 нөмірмен тіркелген 2004 жылғы 21 қазандағы N 532 бұйрықтарымен енгізілген толықтыруларымен) мынадай толықтыру енгізілсін:
     Көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында пайдалануға рұқсат етілген фискалдық жады бар бақылау-кассалық машиналарының Мемлекеттік тізілімі мынадай мазмұндағы 84-87 тармақтармен толықтырсын:
     "84. ПРИМ 21 KZ
      85. МЕРКУРИЙ 130 Ф KZ (версия 130KZ 037)
      86. МЕРКУРИЙ 120 Ф KZ (версия КАZ 120)
      87. Фортуна СК 05".
     2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Салық комитетінің Салық әдістеме басқармасы (А.М.Қыпшақов) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігіне мемлекеттік тіркеуге жіберсін.
     3. Осы бұйрық мемлекеттік тіркеуден өткен күнінен бастап күшіне енеді.

     Қазақстан Республикасының
     Қаржы министрлігі
     Салық комитетінің
     Төрағасы