О переименовании некоторых административно-территориальных единиц Курмангазинского района

Постановление Акимата Атырауской области от 28 сентября 2006 года N 231 и решение Атырауского областного Маслихата от 8 декабря 2006 года N 341-III. Зарегистрировано Департаментом юстиции Атырауской области 8 января 2007 года за N 2475

      В соответствии с подпунктом 4 статьи 11 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года № 4200 "Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан", на основании заключения областной ономастической комиссии от 3 августа 2006 года, совместного решения Курмангазинского районного маслихата от 29 марта 2006 года № 223-ХХІХ и районного акимата от 28 марта 2006 года № 53 "О внесении изменений и дополнений в административно-территориальное деление района" областной маслихат решил и акимат области постановляет:
      1. Переименовать следующие административно-территориальные единицы Курмангазинского района:
      1) село Кобяково Енбекшинского сельского округа - в село Даулеткерей;
      2) село Ковалево Приморского сельского округа - в село Даулет;
      3) село Мартышкино Приморского сельского округа – в село Шайхы;
      4) село Каспаркино Приморского сельского округа - в село Кумаргали.
     Сноска. Пункт 1 с изменениями, внесенным совместным постановлением акимата Атырауской области от 10.10.2014 № 315 и решением Атырауского областного Маслихата от 10.10.2014 № 325-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).
      2. Организационно-инспекторскому отделу аппарата акима области внести изменения в учетные данные существующих административно-территориальных единиц.

      Председатель XXІІ сессии                 Аким области
      областного маслихата

      Секретарь областного маслихата

Құрманғазы ауданының кейбір әкімшілік-аумақтық бірліктерін қайта атау туралы

Атырау облысы әкімиятының 2006 жылғы 28 қыркүйектегі 231 қаулысы және Атырау облыстық мәслихатының 2006 жылғы 8 желтоқсандағы N 341-ІІІ шешімі. Атырау облыстық Әділет департаментінде 2007 жылғы 8 қаңтарда N 2475 тіркелді

      Ескерту. Шешімнің орыс тіліндегі мәтінінде 1-тармақтың 1), 2), 3), 4) тармақшаларындағы "аул" деген сөз "село" деген сөзбен ауыстырылды - Атырау облысы әкімдігінің 10.10.2014 № 315 қаулысы және Атырау облыстық мәслихатының 10.10.2014 № 325-V бірлескен шешімімен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
      Қазақстан Республикасының 1993 жылғы 8 желтоқсандағы № 4200 "Қазақстан Республикасының әкімшілік-аумақтық құрылысы туралы" Заңының 11-бабы 4-тармағына сәйкес, облыстық ономастика комиссиясының 2006 жылғы 3 тамыздағы ұйғарымы, Құрманғазы аудандық мәслихатының 2006 жылғы 29 наурыздағы № 223-ХХІХ және аудандық әкімиятының 2006 жылғы 28 наурыздағы № 53 "Аудандық әкімшілік-аумақтық бөлінісіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" бірлескен шешімі негізінде облыстық мәслихат шешім етеді және облыс әкімияты қаулы етеді:
      1. Құрманғазы ауданының келесі әкімшілік-аумақтық бірліктері:
      1) Еңбекші селолық округінің Кобяков ауылы - Дәулеткерей ауылы;
      2) Приморье селолық округінің Ковалев ауылы - Дәулет ауылы;
      3) Приморье селолық округінің Мартышкин ауылы - Шайхы ауылы;
      4) Приморье селолық округінің Каспаркин ауылы - Құмарғали ауылы болып қайта аталсын.
      2. Облыс әкімі аппаратының ұйымдастыру-инспекторлық бөлімі қазіргі әкімшілік-аумақтық бірліктердің есепті деректеріне өзгерістер енгізсін.
 
 

      Облыс әкімі

      Облыстық мәслихаттың
      ХХІІ сессиясының төрағасы
      Облыстық мәслихат хатшысы