О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 9 февраля 2007 года N 341/43-III "О Правилах содержания собак и кошек в городе Астане"

Решение Маслихата города Астаны от 12 июля 2007 года N 407/50-III. Зарегистрировано в Департаменте юстиции города Астаны 30 июля 2007 года N 474. Утратило силу Решение маслихата города Астаны от 23 декабря 2015 года № 447/62-V

      Сноска. Утратило силу Решение маслихата города Астаны от 23.12.2015 № 447/62-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      Рассмотрев протест прокуратуры города Астаны на решение маслихата от 09 февраля 2007 года N 341/43-III "О Правилах содержания собак и кошек в городе Астане", маслихат города Астаны  РЕШИЛ :

      1. Внести в  решение маслихата города Астаны от 09 февраля 2007 года N 341/43-III "О Правилах содержания собак и кошек в городе Астане" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 464, опубликовано в газетах "Вечерняя Астана N 50-51 от 20 марта 2007 года, "Астана хабары" N 51 от 20 марта 2007 года) следующее изменение:
      в пункте 75 исключить слова "или за выброшенное на улицу животное".

      2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после официального опубликования.

       Председатель сессии
     маслихата города Астаны              К. Анасова

      Секретарь маслихата
       города Астаны                           В. Редкокашин

Астана қаласы мәслихатының 2007 жылғы 09 ақпандағы № 341/43-ІІІ "Астана қаласында иттер мен мысықтарды ұстау Ережесі туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Астана қаласы мәслихатының 2007 жылғы 12 шілдедегі N 407/50-ІІІ Шешімі. Астана қаласының Әділет департаментінде 2007 жылғы 30 шілдеде нормативтік құқықтық кесімдерді Мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 474 болып енгізілді. Күші жойылды - Астана қаласы мәслихатының 2015 жылғы 23 желтоқсандағы № 447/62-V шешімімен

      Ескерту. Шешімнің күші жойылды - Астана қаласы мәслихатының 23.12.2015 № 447/62-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) шешімімен.

      Мәслихаттың 2007 жылғы 09 ақпандағы "Астана қаласында иттер мен мысықтарды ұстау Ережесі туралы" № 341/43-ІІІ шешіміне Астана қаласы прокуратурасының қарсылық білдіргенін қарап, Астана қаласының мәслихаты ШЕШТІ:
      1. Астана қаласы мәслихатының 2007 жылғы 09 ақпандағы № 341/43-ІІІ "Астана қаласында иттер мен мысықтарды ұстау Ережесі туралы" шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 464 нөмірмен тіркелген, 2007 жылғы 20 наурызда N 50-51 "Вечерняя Астана", 2007 жылғы 20 наурызда N 51 "Астана хабары" газеттерінде жарияланды) келесі өзгерістер енгізілсін:
      75 тармақта "немесе жануарды далаға тастағаны үшін" деген сөздер жойылсын;
      2007 жылғы 09 ақпандағы N 341/43-ІІІ "Астана қаласында иттер мен мысықтарды ұстау Ережесін бекіту туралы" шешімі "Астана қаласында иттер мен мысықтарды ұстау Ережесі туралы" деп аталсын.
      2. Осы шешім ресми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енеді.

      Астана қаласы мәслихатының
      сессия төрайымы

      Астана қаласы мәслихатының
      хатшысы