Об утверждении формы сводной ведомости (реестра) дипломатических и приравненных к ним представительств, аккредитованных в Республике Казахстан

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 13 августа 2010 года № 408. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 сентября 2010 года № 6479. Утратил силу приказом Министра финансов Республики Казахстан от 16 февраля 2018 года № 212 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования)

      Сноска. Утратил силу приказом Министра финансов РК от 16.02.2018 № 212 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      В целях реализации пункта 4 статьи 276 Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить прилагаемую форму сводной ведомости (реестр) дипломатических и приравненных к ним представительств, аккредитованных в Республике Казахстан.

      2. Признать утратившим силу приказ Министра финансов Республики Казахстан от 26 декабря 2008 года № 612 "Об утверждении формы сводной ведомости (реестра) дипломатических и приравненных к ним представительств, аккредитованных в Республике Казахстан" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5501, опубликованный в газете "Юридическая газета" от 6 марта 2009 года № 35 (1632)).

      3. Налоговому комитету Министерства финансов Республики Казахстан (Ергожин Д.Е.) направить настоящий приказ на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его государственной регистрации и распространяется на отношения, возникшие с 1 июля 2010 года.

Министр

Б. Жамишев


  Утверждена
приказом Министра финансов
Республики Казахстан
от 13 августа 2010 года 408

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ (РЕЕСТР)
ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ, АККРЕДИТОВАННЫХ
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

      Примечание РЦПИ!
      Графические формы сводной ведомости в Базе данных не приводятся, при необходимости их можно получить на электронном носителе в РЦПИ.

  Приложение 1 к Реестру

СУММА НДС, ПРЕДЪЯВЛЕННОГО К ВОЗВРАТУ ПО ПРИОБРЕТЕННЫМ
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ТОВАРАМ, РАБОТАМ, УСЛУГАМ

  Приложение 2 к Реестру

СВЕДЕНИЯ О ПЕРСОНАЛЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

Қазақстан Республикасында аккредиттелген дипломатиялық және оларға теңестірілген өкілдіктердің жиынтық ведомосы (тізілімі) нысанын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2010 жылғы 13 тамыздағы № 408 Бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2010 жылғы 11 қыркүйекте Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 6479 болып енгізілді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2018 жылғы 16 ақпандағы № 212 бұйрығымен

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Қаржы министрінің 16.02.2018 № 212 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      Қазақстан Республикасының "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер" Кодексінің (Салық кодексі) 276-бабы 4-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасында тіркелген дипломатиялық және оларға теңестірілген өкілдіктердің жиынтық ведомосының (тізілімінің) нысаны бекітілсін.

      2. "Қазақстан Республикасында тіркелген дипломатиялық және оларға теңестірілген өкілдіктердің жиынтық ведомосы (тізілімі) нысанын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2008 жылғы 26 желтоқсандағы № 612 бұйрығының (2009 жылғы 6 наурыздағы № 35 (1632) "Заң газеті" газетінде жарияланған, Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5501 болып тіркелген) күші жойылды деп танылсын.

      3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Салық комитеті (Д.Е. Ерғожин) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігіне мемлекеттік тіркеуге жіберсін.

      4. Осы бұйрық мемлекеттік тіркелген сәтінен бастап қолданысқа енгізіледі және 2010 жылғы 1 шілдеден бастап әрекеттерге таралады.

Министр

Б. Жәмішев


  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2010 жылғы 13 тамыздағы
№ 408 бұйрығымен бекітілген

      Қазақстан Республикасында аккредиттелген дипломатиялық және оларға теңестірілген өкілдіктердің жиынтық ведомосы (тізілімі)

      Қағаз мәтініне қараңыз

  Тізілімге 1-қосымша
парақ А

      Қазақстан Республикасы аумағында сатып алынған тауарлар, жұмыстар, қызметтер бойынша қайтаруға қойылған ҚҚС сомасы

  Тізілімге 1-қосымша
парақ В

      Қазақстан Республикасы аумағында сатып алынған тауарлар, жұмыстар, қызметтер бойынша қайтаруға қойылған ҚҚС сомасы

  Тізілімге 1-қосымша
парақ С

      Қазақстан Республикасы аумағында сатып алынған тауарлар, жұмыстар, қызметтер бойынша қайтаруға қойылған ҚҚС сомасы

      Қағаз мәтініне қараңыз

  Тізілімге 2-қосымша
парақ А

      Өкілдік персоналы туралы мәліметтер

  Тізілімге 2-қосымша
парақ В

      Өкілдік персоналы туралы мәліметтер

  Тізілімге 2-қосымша
парақ С

      Қағаз мәтініне қараңыз