О внесении изменения в приказ Министра иностранных дел Республики Казахстан от 2 апреля 2002 года № 244 "Об утверждении Правил прохождения испытательного срока в органах дипломатической службы"

Приказ и.о. Министра иностранных дел Республики Казахстан от 30 июля 2015 года № 11-1-2/316. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 сентября 2015 года № 11989. Утратил силу приказом Министра иностранных дел Республики Казахстан от 20 июня 2016 года № 11-1-2/273

      Сноска. Утратил силу приказом Министра иностранных дел РК от 20.06.2016 № 11-1-2/273.

      В соответствии с пунктом 5 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 7 марта 2002 года «О дипломатической службе Республики Казахстан» ПРИКАЗЫВАЮ:
      1. Внести в приказ Министра иностранных дел Республики Казахстан от 2 апреля 2002 года № 244 «Об утверждении Правил прохождения испытательного срока в органах дипломатической службы» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 1848, опубликован в Бюллетене нормативных правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан, 2002 года № 30, ст. 646) следующее изменение:
      преамбулу изложить в следующей редакции:
      «В соответствии с пунктом 5 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 7 марта 2002 года «О дипломатической службе Республики Казахстан» ПРИКАЗЫВАЮ:».
      2. Департаменту администрации и контроля Министерства иностранных дел Республики Казахстан обеспечить:
      1) в установленном законодательством порядке государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
      2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе «Әділет»;
      3) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ответственного секретаря Министерства иностранных дел Республики Казахстан Карашева А.Б.
      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Исполняющий обязанности
      Министра иностранных дел
      Республики Казахстан                       А.Волков

"Дипломатиялық қызмет органдарында сынақ мерзімін өту ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің 2002 жылғы 2 сәуірдегі № 244 бұйрығына өзгеріс енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің м.а. 2015 жылғы 30 шілдедегі № 11-1-2/316 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылы 1 қыркүйекте № 11989 болып тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің 2016 жылғы 20 маусымдағы № 11-1-2/273 бұйрығымен

      Ескерту. Бұйрықтың күші жойылды - ҚР Сыртқы істер министрінің 20.06.2016 № 11-1-2/273 бұйрығымен.

      «Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметі туралы» 2002 жылғы 7 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 5-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. «Дипломатиялық қызмет органдарында сынақ мерзімін өту ережесін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрінің 2002 жылғы 2 сәуірдегі № 244 бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 1848 болып тіркелген, Қазақстан Республикасы орталық атқарушы және өзге де мемлекеттік органдарының нормативтік құқықтық актілері бюллетені, 2002 жылғы № 30, 646 жарияланған) мынадай өзгеріс енгізілсін:
      кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:
      «Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметі туралы» 2002 жылғы 7 наурыздағы Қазақстан Республикасы Заңының 9-бабы 5-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:».
      2. Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің Әкімшілік және бақылау департаменті:
      1) осы бұйрықтың заңнамада белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде мерзімдік баспа басылымдарында және «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберуді;
      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің ресми интернет-ресурсында орналастыруды қамтамасыз етсін.
      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің жауапты хатшысы А.Б. Қарашевқа жүктелсін.
      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
      Сыртқы істер министрінің
      міндетін атқарушы                          А.Волков