О внесении изменений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 604 "Об утверждении форм налоговых заявлений" и признании утратившим силу приказа Министра финансов Республики Казахстан от 24 декабря 2015 года № 678 "Об утверждении формы свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (совместного индивидуального предпринимательства) и признании утратившим силу приказа Министра финансов Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 598 "Об утверждении формы свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя"

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 28 ноября 2016 года № 618. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 декабря 2016 года № 14626.

      Примечание РЦПИ!
      Вводится в действие с 01.01.2017.

      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утратил силу приказом Министра финансов РК от 12.02.2018 № 160 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

      2. Признать утратившим силу приказ Министра финансов Республики Казахстан от 24 декабря 2015 года № 678 "Об утверждении формы свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (совместного индивидуального предпринимательства) и признании утратившим силу приказа Министра финансов Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 598 "Об утверждении формы свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 12917, опубликован в информационно-правовой системе "Әділет" 22 января 2016 года).

      3. Комитету государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан его направление на официальное опубликование в периодических печатных изданиях и информационно-правовой системе "Әділет";

      3) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан его направление в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" Министерства юстиции Республики Казахстан для размещения в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      4) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие с 1 января 2017 года и подлежит официальному опубликованию.

Министр финансов


Республики Казахстан

Б. Султанов


  Приложение
к приказу
Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 ноября 2016 года № 618
Приложение 10
к приказу
Министра финансов
Республики Казахстан
от 31 декабря 2014 года № 604

      Сноска. Утратил силу приказом Министра финансов РК от 12.02.2018 № 160 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

"Салықтық өтініштердің нысандарын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 31 желтоқсандағы № 604 бұйрығына өзгерістер енгізу және "Дара кәсіпкерді (бірлескен дара кәсіпкерлікті) мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нысанын бекіту туралы және "Дара кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нысанын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 598 бұйрығының күші жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 24 желтоқсандағы № 678 бұйрығының күші жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2016 жылғы 28 қарашадағы № 618 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылғы 28 желтоқсанда № 14626 болып тіркелді.

      РҚАО-ның ескертпесі:
      Бұйрық 01.01.2017 ж. бастап қолданысқа енгізіледі

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. Күші жойылды – ҚР Қаржы министрінің 12.02.2018 № 160 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      2. "Дара кәсіпкерді (бірлескен дара кәсіпкерлікті) мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нысанын бекіту туралы және "Дара кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу туралы куәліктің нысанын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы № 598 бұйрығының күші жойылды деп тану туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 24 желтоқсандағы № 678 бұйрығының (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 12917 болып тіркелген, 2016 жылғы 22 қаңтарда "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) күші жойылды деп танылсын.

      3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның мерзімді баспасөз басылымдарында және "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға жіберілуін;

      3) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде Қазақстан Республикасының Нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне орналастыру үшін Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберілуін;

      4) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын қамтамасыз етсін.

      4. Осы бұйрық 2017 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялауға жатады.

Қазақстан Республикасының


Қаржы министрі

Б. Сұлтанов


  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2016 жылғы 28 қарашадағы
№ 618 бұйрығына
қосымша

      Ескерту. Күші жойылды – ҚР Қаржы министрінің 12.02.2018 № 160 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.