Об утверждении перечня товаров, работ, услуг, по которым государственные закупки осуществляются способом конкурса с использованием двухэтапных процедур

Приказ Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 28 февраля 2019 года № 156. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 1 марта 2019 года № 18360

      В соответствии с пунктом 1 статьи 30 Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года "О государственных закупках" ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Утвердить прилагаемый перечень товаров, работ, услуг, по которым государственные закупки осуществляются способом конкурса с использованием двухэтапных процедур.

      2. Департаменту законодательства государственных закупок Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации настоящего приказа направление его на казахском и русском языках в Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский центр правовой информации" Министерства юстиции Республики Казахстан для официального опубликования и включения в Эталонный контрольный банк нормативных правовых актов Республики Казахстан;

      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан;

      4) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) настоящего пункта.

      3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Первый заместитель
Премьер-Министра
Республики Казахстан –
Министр финансов
Республики Казахстан
А. Смаилов

  Утвержден
приказом Первого заместителя
Премьер-Министра
Республики Казахстан –
Министр финансов
Республики Казахстан
от 28 февраля 2019 года № 156

Перечень товаров, работ, услуг, по которым государственные закупки осуществляются способом конкурса с использованием двухэтапных процедур

Наименование

1.

Работы по ландшафтному дизайну

2.

Работы по декоративному озеленению территорий

3.

Проектно-изыскательские работы по благоустройству территорий

4.

Работы по модернизации технического оборудования в части водо-энергосбережения

5.

Разработка форменного обмундирования с предоставлением сигнального образца


Екі кезеңдік рәсімдерді пайдалана отырып, конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу жүзеге асырылатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Бірінші орынбасары - Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2019 жылғы 28 ақпандағы № 156 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2019 жылғы 1 наурызда № 18360 болып тіркелді

      "Мемлекеттік сатып алу туралы" Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Заңының 30-бабы 1-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қоса беріліп отырған Екі кезеңдік рәсімдерді пайдалана отырып, конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу жүзеге асырылатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесі бекітілсін.

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік сатып алу заңнамасы департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрық мемлекеттік тіркелген күннен бастап күнтізбелік он күн ішінде оның қазақ және орыс тілдеріндегі қағаз және электрондық түрдегі көшірмесін Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне қосу үшін "Республикалық құқықтық ақпарат орталығы" шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорнына жіберуді;

      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

      4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің
Бірінші орынбасары –
Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі
Ә. Смайылов

  Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің
Бірінші орынбасары –
Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2019 жылғы 28 ақпандағы
№ 156 бұйрығымен
бекітілген

Екі кезеңдік рәсімдерді пайдалана отырып, конкурс тәсілімен мемлекеттік сатып алу жүзеге асырылатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің тізбесі

Атауы

1.

Ландшафты дизайн бойынша жұмыстар

2.

Аумақтарды декоративті көгалдандыру бойынша жұмыстар

3.

Аумақтарды абаттандыру бойынша жобалау-зерттеу жұмыстары

4.

Су-энергияны үнемдеу бөлігінде техникалық жабдықты жаңғырту бойынша жұмыстар

5.

Сигналдық үлгіні ұсына отырып, нысанды киім-кешекті әзірлеу