Об установлении квоты на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан на 2021 год

Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 31 декабря 2020 года № 560. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 января 2021 года № 22030

      В соответствии с пунктом 1 статьи 32 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года "О занятости населения" и подпунктом 4) статьи 11 Закона Республики Казахстан от 22 июля 2011 года "О миграции населения" ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Установить квоту на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории Республики Казахстан на 2021 год в процентном отношении к численности рабочей силы:

      1) по разрешениям, выдаваемым местным исполнительным органом работодателю в размере 0,31%;

      2) на привлечение трудовых иммигрантов в размере 2,7%.

      2. Комитету труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан после его официального опубликования;

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта;

      4) доведение настоящего приказа до сведения акиматов областей и городов Нур-Султан, Алматы и Шымкент для руководства в работе.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Шапкенова С.Ж.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Министр труда и социальной защиты населения
Республики Казахстан
Б. Нурымбетов

Қазақстан Республикасының аумағында еңбек қызметін жүзеге асыру үшін шетелдік жұмыс күшін тартуға 2021 жылға арналған квотаны белгілеу туралы

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2020 жылғы 31 желтоқсандағы № 560 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2021 жылғы 5 қаңтарда № 22030 болып тіркелді

      "Халықты жұмыспен қамту туралы" 2016 жылғы 6 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 32-бабының 1-тармағына және "Халықтың көші-қоны туралы" 2011 жылғы 22 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 11-бабының 4) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Қазақстан Республикасының аумағында еңбек қызметін жүзеге асыру үшін шетелдік жұмыс күшін тартуға 2021 жылға арналған квота жұмыс күшінің санына қатысты келесі пайыздық мөлшерде:

      1) жергілікті атқарушы орган жұмыс берушілерге беретін рұқсаттар бойынша 0,31% мөлшерінде;

      2) еңбекші көшіп келушілерді тартуға 2,7% мөлшерінде белгіленсін.

      2. Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Еңбек, әлеуметтік қорғау және көші-қон комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

      3) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Заң қызметі департаментіне осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтер беруді;

      4) осы бұйрықты облыстар мен Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент қалалары әкімдіктеріне жұмыста басшылыққа алу үшін жеткізуді қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау вице-министрі С.Ж. Шапкеновқа жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Еңбек және халықты
әлеуметтік қорғау министрі
Б. Нурымбетов