О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 20 июля 2017 года № 167/21-VI "О Порядке оказания социальной помощи отдельным категориям граждан города Астаны в виде освобождения от оплаты за проезд на маршрутах городского пассажирского транспорта"

Решение маслихата города Нур-Султана от 28 апреля 2020 года № 486/63-VI. Зарегистрировано Департаментом юстиции города Нур-Султана 4 мая 2020 года № 1266

      В соответствии с пунктом 2-3 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан", Указом Президента Республики Казахстан от 23 марта 2019 года № 6 "О переименовании города Астаны – столицы Республики Казахстан в город Нур-Султан – столицу Республики Казахстан", маслихат города Нур-Султан РЕШИЛ:

      1. Внести в решение маслихата города Астаны от 20 июля 2017 года № 167/21-VI "О Порядке оказания социальной помощи отдельным категориям граждан города Астаны в виде освобождения от оплаты за проезд на маршрутах городского пассажирского транспорта" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1124, опубликовано 19 августа 2017 года в газетах "Астана ақшамы" и "Вечерняя Астана") следующие изменения:

      в наименовании и пункте 1 вышеуказанного решения:

      слово "Астаны" заменить словом "Нур-Султана";

      в Порядке оказания социальной помощи отдельным категориям граждан города Астаны в виде освобождения от оплаты за проезд на маршрутах городского пассажирского транспорт (далее – Порядок), утвержденном вышеуказанным решением:

      в наименовании, преамбуле и в пунктах 1, 7 слово "Астаны" заменить словом "Нур-Султана";

      в пункте 1 слово "Астане" заменить словом "Нур-Султане";

      в пунктах 2, 3 слово "Астаны" заменить словом "Нур-Султан".

      2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Председатель сессии
маслихата города Нур-Султан
А. Табулдина
      Исполняющий обязанности
секретаря маслихата города Нур-Султан
М. Шайдаров

"Астана қаласы азаматтарының жекелеген санаттарына қалалық бағдарлардың жолаушылар көлігінде жол жүруге төлем төлеуден босату түрінде әлеуметтік көмек көрсету тәртібі туралы" Астана қаласы мәслихатының 2017 жылғы 20 шілдедегі № 167/21-VI шешіміне өзгерістер енгізу туралы

Нұр-Сұлтан қаласы мәслихатының 2020 жылғы 28 сәуірдегі № 486/63-VI шешімі. Нұр-Сұлтан қаласының Әділет департаментінде 2020 жылғы 4 мамырда № 1266 болып тіркелді

      "Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы" 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңы 6-бабының 2-3-тармағына, "Қазақстан Республикасының астанасы – Астана қаласын Қазақстан Республикасының астанасы – Нұр-Сұлтан қаласы деп қайта атау туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2019 жылғы 23 наурыздағы № 6 Жарлығына сәйкес қаласының мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

      1. "Астана қаласы азаматтарының жекелеген санаттарына қалалық бағдарлардың жолаушылар көлігінде жол жүруге төлем төлеуден босату түрінде әлеуметтік көмек көрсету тәртібі туралы" Астана қаласы мәслихатының 2017 жылғы 20 шілдедегі № 167/21-VI шешіміне (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 1124 болып тіркелген, 2017 жылғы 19 тамыздағы "Астана ақшамы", "Вечерняя Астана" газеттерінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      жоғарыда көрсетілген шешімінің атауы мен 1-тармағында:

      "Астана" деген сөз "Нұр-Сұлтан" деген сөзбен ауыстырылсын;

      жоғарыда көрсетілген шешімімен бекітілген Астана қаласы азаматтарының жекелеген санаттарына қалалық бағдарлардың жолаушылар көлігінде жол жүруге төлем төлеуден босату түрінде әлеуметтік көмек көрсету тәртібінде (бұдан әрі – Тәртіп):

      атауында және бүкіл мәтін бойынша:

      "Астана" деген сөз "Нұр-Сұлтан" деген сөзбен ауыстырылсын.

      2. Осы шешім әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді және алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Нұр-Сұлтан қаласы мәслихаты
      сессиясының төрағасы А. Табулдина
      Нұр-Сұлтан қаласы мәслихаты
      хатшысының міндетін атқарушы М. Шайдаров