О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства финансов Республики Казахстан

Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 февраля 2021 года № 76. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 февраля 2021 года № 22181

      В соответствии с пунктом 2 статьи 27 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года "О правовых актах" ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Признать утратившими силу некоторые приказы Министерства финансов Республики Казахстан согласно приложению к настоящему приказу.

      2. Комитету государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан;

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

      3. Настоящий приказ вводится в действие по истечению десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Министр финансов
Республики Казахстан
Е. Жамаубаев

  Приложение к приказу
Министра финансов
Республики Казахстан
от 4 февраля 2021 года № 76

Перечень утративших силу некоторых приказов Министерства финансов Республики Казахстан

      1. Приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан –Министра финансов Республики Казахстан от 6 декабря 2013 года № 558"Об утверждении форм налоговой отчетности и правил их составления" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9052, опубликован на интернет-ресурсе "Әділет").

      2. Приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 31 июля 2014 года № 327"О внесении изменений и дополнений в приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 6 декабря 2013 года № 558 "Об утверждении форм налоговой отчетности и правил их составления" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9720, опубликован16 сентября 2014 года в информационно-правовой системе "Әділет".

      3. Пункт 2 приказа Министра финансов Республики Казахстан от 25 декабря 2014 года № 587 "Об утверждении форм налоговой отчетности и правил их составления" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 10156, опубликован12 февраля 2015 года в информационно-правовой системе "Әділет").

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің кейбір бұйрықтарының күші жойылды деп тану туралы

Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2021 жылғы 4 ақпандағы № 76 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2021 жылғы 11 ақпанда № 22181 болып тіркелді

      "Құқықтық актілер туралы" 2016 жылғы 6 сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 27-бабы 2-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:

      1. Осы бұйрыққа қосымшаға сәйкес Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің кейбір бұйрықтарының күші жойылды деп танылсын.

      2. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер комитеті Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;

      2) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің интернет-ресурсында орналастырылуын;

      3) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Заң қызметі департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрық алғаш ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі
Е. Жамаубаев

  Қазақстан Республикасы
Қаржы министрінің
2021 жылғы 4 ақпандағы
№ 76 бұйрығына
қосымша

Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің күшіжойылған кейбір бұйрықтардың тізбесі

      1. "Салық есептілігі нысандарын және оларды жасау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Орынбасары – Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2013 жылғы 6 желтоқсандағы № 558 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9052 болып тіркелген, "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған).

      2. "Салық есептілігі нысандарын және оларды жасау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Орынбасары – Қазақстан Республикасы Қаржы Министрінің 2013 жылғы 6 желтоқсандағы № 558 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Орынбасары - Қазақстан Республикасы Қаржы Министрінің 2014 жылғы 31 шілдедегі № 327 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9720 болып тіркелген, 2014 жылғы 16 қыркүйекте "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған).

      3. "Салық есептілігі нысандарын және оларды жасау қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2014 жылғы 25 желтоқсандағы № 587 бұйрығының 2 тармағы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10156 болып тіркелген, 2015 жылғы 12 ақпанда "Әділет" ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған).