О признании утратившими силу некоторых решений Айтекебийского районного маслихата

Решение Айтекебийского районного маслихата Актюбинской области от 12 ноября 2021 года № 104. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 ноября 2021 года № 25276

      В соответствии со статьей 27 Закона Республики Казахстан "О правовых актах", Айтекебийский районный маслихат РЕШИЛ:

      1. Признать утратившими силу следующие решения Айтекебийского районного маслихата:

      1) "Об утверждении Правил управления бесхозяйными отходами, признанными решением суда поступившими в коммунальную собственность" от 22 декабря 2017 года № 180 (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5816);

      2) "О внесении изменений в решение Айтекебийского районного маслихата от 22 декабря 2017 года № 180 "Об утверждении Правил управления бесхозяйными отходами, признанными решением суда поступившими в коммунальную собственность"" от 14 октября 2019 года № 326 (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 6422).

      2. Настоящее решение вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Секретарь Айтекебийского
районного маслихата
Е. Тансыкбаев

Әйтеке би аудандық мәслихатының кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы

Ақтөбе облысы Әйтеке би аудандық мәслихатының 2021 жылғы 12 қарашадағы № 104 шешімі. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2021 жылғы 22 қарашада № 25276 болып тіркелді

      Қазақстан Республикасының "Құқықтық актілер туралы" Заңының 27 бабына сәйкес, Әйтеке би аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

      1. Әйтеке би аудандық мәслихатының келесі шешімдерінің күші жойылды деп танылсын:

      1) "Сот шешімімен коммуналдық меншікке түскен болып танылған иесіз қалдықтарды басқару Қағидаларын бекіту туралы" 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 180 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5816 тіркелген);

      2) "Әйтеке би аудандық мәслихатының 2017 жылғы 22 желтоқсандағы № 180 "Сот шешімімен коммуналдық меншікке түскен болып танылған иесіз қалдықтарды басқару Қағидаларын бекіту туралы" шешіміне өзгерістер енгізу туралы" 2019 жылғы 14 қазандағы № 326 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6422 тіркелген).

      2. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Әйтеке би аудандық
мәслихатының хатшысы
Е. Тансыкбаев