О внесении изменений в приказ исполняющего обязанности Министра образования и науки Республики Казахстан от 27 декабря 2007 года № 661 "Об утверждении Правил организации международного сотрудничества, осуществляемого организациями образования"

Приказ Министра просвещения Республики Казахстан от 5 июля 2023 года № 198. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 июля 2023 года № 33098.

      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ исполняющего обязанности Министра образования и науки Республики Казахстан от 27 декабря 2007 года № 661 "Об утверждении Правил организации международного сотрудничества, осуществляемого организациями образования" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов Республики Казахстан под № 5106) следующие изменения:

      преамбулу изложить в следующей редакции:

      "В соответствии с подпунктом 86) статьи 5 Закона Республики Казахстан "Об образовании", ПРИКАЗЫВАЮ:";

      в Правилах организации международного сотрудничества, осуществляемого организациями образования, утвержденных указанным приказом:

      пункт 1 изложить в новой редакции:

      "1. Настоящие Правила организации международного сотрудничества, осуществляемого организациями образования (далее – Правила), устанавливают в соответствии с подпунктом 86) статьи 5 Закона Республики Казахстан "Об образовании" порядок реализации международного сотрудничества между организациями образования Республики Казахстан и зарубежных государств (далее – организации образования).".

      2. Департаменту стратегии Министерства просвещения Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства просвещения Республики Казахстан после его официального опубликования;

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа представление в Юридический департамент Министерства просвещения Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра просвещения Республики Казахстан.

      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

      Министр просвещения
Республики Казахстан
Г. Бейсембаев

"Білім беру ұйымдары жүзеге асыратын халықаралық ынтымақтастықты ұйымдастыру ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің міндетін атқарушының 2007 жылғы 27 желтоқсандағы № 661 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2023 жылғы 5 шiлдедегi № 198 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2023 жылғы 17 шiлдеде № 33098 болып тіркелді

      БҰЙЫРАМЫН:

      1. "Білім беру ұйымдары жүзеге асыратын халықаралық ынтымақтастықты ұйымдастыру ережесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің міндетін атқарушының 2007 жылғы 27 желтоқсандағы № 661 бұйрығына (Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5106) мынадай өзгерістер енгізілсін:

      кіріспе келесі редакцияда жазылсын:

      ""Білім туралы" Қазақстан Республикасы Заңының 5-бабының 86) тармақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:";

      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Білім беру ұйымдары жүзеге асыратын халықаралық ынтымақтастықты ұйымдастыру ережесіне:

      1-тармақ келесі редакцияда жазылсын:

      "1. Осы Білім беру ұйымдары жүзеге асыратын халықаралық ынтымақтастықты ұйымдастыру ережесі (бұдан әрі – Ереже) "Білім туралы" Қазақстан Республикасының Заңының 5-бабының 86) тармақшасына сәйкес Қазақстан Республикасы мен шет мемлекеттердің білім беру ұйымдарының (бұдан әрі – білім беру ұйымдары) арасындағы халықаралық ынтымақтастықты іске асыру тәртібін белгілейді.".

      2. Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің Стратегия департаменті заңнамада белгіленген тәртіппен:

      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді;

      2) осы бұйрық ресми жарияланғаннан кейін оны Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;

      3) осы бұйрық мемлекеттік тіркеуден кейін он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің Заң департаментіне осы тармақтың 1) және 2) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді ұсынуды қамтамасыз етсін.

      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Оқу-ағарту вице-министріне жүктелсін.

      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасы
Оқу-ағарту министрі
Г. Бейсембаев