О праздниках в Республике Казахстан

Закон Республики Казахстан от 13 декабря 2001 года N 267.

      Настоящий Закон определяет правовые основы праздников, отмечаемых в Республике Казахстан.

Статья 1. Праздники, отмечаемые в Республике Казахстан

      В Республике Казахстан отмечаются национальные праздники, государственные праздники, профессиональные и иные праздники.

      Национальные праздники - праздники, установленные в Республике Казахстан в ознаменование событий, имеющих особое историческое значение, оказавших существенное влияние на развитие казахстанской государственности. Празднование национальных праздников сопровождается проведением официальных мероприятий в центральных и местных государственных органах.

      Государственные праздники - праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан. Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий.

      Профессиональные и иные праздники - праздники, не наделенные статусом национальных и государственных праздников, отмечаемые отдельными категориями граждан.

Статья 2. Национальные праздники

      Национальным праздником в Республике Казахстан является День Независимости 16 декабря, отмечаемый 16-17 декабря.

Статья 3. Государственные праздники

      Государственными праздниками в Республике Казахстан являются праздники, отмечаемые в следующие дни:

      Новый год - 1-2 января;

      Международный женский день - 8 марта;

      Наурыз мейрамы - 21-23 марта;

      Праздник единства народа Казахстана - 1 мая;

      День защитника Отечества - 7 мая;

      День Победы - 9 мая;

      День Столицы - 6 июля;

      День Конституции Республики Казахстан - 30 августа;

      День Первого Президента Республики Казахстан - 1 декабря.

      Сноска. Статья 3 с изменениями, внесенными законами РК от 25.06.2008 N 47-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 22.04.2009 N 152-IV (порядок введения в действие см. ст. 2); от 14.12.2011 № 509-IV; от 19.10.2012 № 43-V (вводится в действие со дня его первого официального опубликования).

Статья 4. Профессиональные и иные праздники

      Профессиональные и иные праздники являются праздничными датами в Республике Казахстан.

      Перечень праздничных дат устанавливается Правительством Республики Казахстан.

      Сноска. Статья 4 с изменением, внесенным Законом РК от 03.07.2017 № 86-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Статья 5. Праздничные дни

      Дни, в которые отмечаются национальные и государственные праздники в Республике Казахстан, признаются праздничными днями в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

      Праздничные дни в Республике Казахстан являются нерабочими днями.

      При совпадении выходного и праздничного дней выходным днем является следующий после праздничного рабочий день.

Статья 6. Порядок введения в действие настоящего Закона

      1. Настоящий Закон вводится в действие со дня его официального опубликования.

      2. Признать утратившим силу Указ Президента Республики Казахстан, имеющий силу Закона, от 18 октября 1995 г. N 2534 "О праздничных днях в Республике Казахстан" (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., N 21, ст. 125).

Президент
Республики КазахстанҚазақстан Республикасындағы мерекелер туралы

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 13 желтоқсандағы N 267-ІІ Заңы.

      Осы Заң Қазақстан Республикасында атап өтілетін мерекелердің құқықтық негіздерін айқындайды.

1-бап. Қазақстан Республикасында атап өтілетін мерекелер

      Қазақстан Республикасында ұлттық мерекелер, мемлекеттік мерекелер, кәсіби және өзге де мерекелер атап өтіледі.

      Ұлттық мерекелер - Қазақстан мемлекеттілігінің дамуына елеулі ықпал еткен, ерекше тарихи маңызы бар оқиғалардың құрметіне Қазақстан Республикасында белгіленген мерекелер. Ұлттық мерекелерді мейрамдау кезінде орталық және жергілікті мемлекеттік органдарда ресми іс-шаралар өткізіледі.

      Мемлекеттік мерекелер - қоғамдық-саяси маңызы бар оқиғаларға арналған, сондай-ақ Қазақстан Республикасының азаматтары дәстүрлі түрде атап өтетін мерекелер. Мемлекеттік мерекелерді мейрамдау кезінде ресми іс-шаралар өткізілуі мүмкін.

      Кәсіби және өзге де мерекелер - ұлттық және мемлекеттік мерекелер мәртебесі берілмеген, азаматтардың жекелеген санаттары атап өтетін мерекелер.

2-бап. Ұлттық мерекелер

      Қазақстан Республикасындағы Ұлттық мереке - 16-17 желтоқсанда атап өтілетін 16-желтоқсан - Тәуелсіздік күні.

3-бап. Мемлекеттік мерекелер

      Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік мерекелер - мына күндері атап өтілетін мерекелер:

      1-2 қаңтар - Жаңа жыл;

      8 наурыз - Халықаралық әйелдер күні;

      21-23 наурыз - Наурыз мейрамы;

      1 мамыр - Қазақстан халқының бірлігі мерекесі;

      7 мамыр - Отан қорғаушы күні;

      9 мамыр - Жеңіс күні;

      6 шілде - Астана күні;

      30 тамыз - Қазақстан Республикасының Конституциясы күні.

      1 желтоқсан – Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті күні.

      Ескерту. 3-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 2008.06.25 N 47-IV (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз), 2009.04.22 N 152-IV, 2011.12.14 N 509-IV, 2012.10.19 N 43-V (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі) Заңдарымен.

4-бап. Кәсіби және өзге де мерекелер

      Кәсіби және өзге де мерекелер Қазақстан Республикасындағы мерекелік даталар болып табылады.

      Мерекелік күндер тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейді.

      Ескерту. 4-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 03.07.2017 № 86-VI Конституциялық заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

5-бап. Мереке күндері

      Қазақстан Республикасындағы ұлттық және мемлекеттік мерекелер атап өтілетін күндер Қазақстан Республикасының еңбек заңдарына сәйкес мереке күндері деп танылады.

      Қазақстан Республикасындағы мереке күндері жұмыс істемейтін күндер болып табылады.

      Демалыс және мереке күндері сәйкес келген жағдайда мерекеден кейінгі жұмыс күні демалыс күні болады.

6-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртібі

      1. Осы Заң ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      2. Қазақстан Республикасы Президентінің "Қазақстан Республикасындағы мереке күндері туралы" 1995 жылғы 18 қазандағы N 2534 заң күші бар Жарлығының (Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесінің Жаршысы, 1995 ж., N 21, 125-құжат) күші жойылды деп танылсын.

Қазақстан Республикасының
Президенті