Неке (ерлі-зайыптылық) және отбасы туралы

Жаңартылған

Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 26 желтоқсандағы № 518-ІV Кодексі.

      МАЗМҰНЫ

      ЖАЛПЫ БӨЛІМ

      1-бөлім. Жалпы ережелер

      1-тарау. Қазақстан Республикасының неке-отбасы заңнамасы


      1-бап. Осы Кодексте пайдаланылатын негізгі ұғымдар

      2-бап. Қазақстан Республикасының неке-отбасы заңнамасының негіздері

      3-бап. Қазақстан Республикасының неке-отбасы заңнамасымен реттелетін қатынастар

      4-бап. Қазақстан Республикасының неке-отбасы заңнамасы

      5-бап. Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасын неке-отбасы (ерлі-зайыптылық-отбасы) қатынастарына қолдану

      2-тарау. Неке-отбасы (ерлі-зайыптылық-отбасы) құқықтарын жүзеге асыру және қорғау


      6-бап. Неке-отбасы (ерлі-зайыптылық-отбасы) қатынастарында құқықтар мен міндеттерді жүзеге асыру

      7-бап. Неке-отбасы (ерлі-зайыптылық-отбасы) құқықтарын қорғау

      8-бап. Неке-отбасы (ерлі-зайыптылық-отбасы) қатынастарында талап арыздың ескіруін қолдану

      2-бөлім. Неке (ерлі-зайыптылық)

      3-тарау. Неке қиюдың (ерлі-зайыпты болудың) шарттары мен тәртібі


      9-бап. Неке қиюдың (ерлі-зайыпты болудың) шарттары

      10-бап. Неке (ерлі-зайыптылық) жасы

      11-бап. Араларында неке қиылуына (ерлі-зайыпты болуына) жол берілмейтін адамдар

      12-бап. Некеге отыратын (ерлі-зайыпты болатын) адамдарды медициналық зерттеп-қарау

      13-бап. Неке қиюдың (ерлі-зайыпты болудың) тәртібі

      4-тарау. Некені (ерлі-зайыптылықты) тоқтату


      14-бап. Некені (ерлі-зайыптылықты) тоқтату

      15-бап. Ерлі-зайыптылардың біреуінің қайтыс болуы, соттың оны қайтыс болды деп жариялауы немесе хабар-ошарсыз кеткен деп тануы салдарынан некенің (ерлі-зайыптылықтың) тоқтатылуы

      16-бап. Некені (ерлі-зайыптылықты) бұзу

      17-бап. Тіркеуші органдарда некені (ерлі-зайыптылықты) бұзу

      18-бап. Некені (ерлі-зайыптылықты) бұзу кезінде ерлі-зайыптылар арасында туындайтын дауларды қарау

      19-бап. Некені (ерлі-зайыптылықты) сот тәртібімен бұзу

      20-бап. Ерлі-зайыптылардың біреуінің некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуға келісімі болмаған кезде некені (ерлі-зайыптылықты) сот тәртібімен бұзу

      21-бап. Некені (ерлі-зайыптылықты) өзге де негіздер бойынша сот тәртібімен бұзу

      22-бап. Некені (ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы шешім шығару кезінде сот шешетін мәселелер

      23-бап. Некені (ерлі-зайыптылықты) бұзған жағдайда оның тоқтатылу кезі

      24-бап. Некені (ерлі-зайыптылықты) тоқтатудың салдары

      5-тарау. Некенің (ерлі-зайыптылықтың) жарамсыздығы


      25-бап. Некені (ерлі-зайыптылықты) жарамсыз деп тану

      26-бап. Некені (ерлі-зайыптылықты) жарамсыз деп тануды талап етуге құқығы бар адамдар

      27-бап. Некенің (ерлі-зайыптылықтың) жарамсыздығын жоятын мән-жайлар

      28-бап. Некені (ерлі-зайыптылықты) жарамсыз деп танудың салдары

      6-тарау. Ерлі-зайыптылардың жеке құқықтары мен міндеттері


      29-бап. Ерлі-зайыптылардың құқықтары мен міндеттерінің туындауы

      30-бап. Ерлі-зайыптылардың отбасындағы теңдігі

      31-бап. Ерлі-зайыптылардың тектерді таңдау құқығы

      7-тарау. Ерлі-зайыптылардың мүліктік құқықтары мен міндеттері

      §1. Ерлі-зайыптылар мүлкінің заңдық режимі


      32-бап. Ерлі-зайыптылар мүлкінің заңдық режимі ұғымы

      33-бап. Ерлі-зайыптылардың бірлескен ортақ меншігі

      34-бап. Ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкін иелену, пайдалану және оған билік ету

      35-бап. Ерлі-зайыптылардың әрқайсысының меншігі

      36-бап. Ерлі-зайыптылардың әрқайсысының мүлкін олардың бірлескен ортақ меншігі деп тану

      37-бап. Ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкін бөлу

      38-бап. Ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкін бөлу кезінде үлестерді айқындау

      §2. Ерлі-зайыптылар мүлкінің шарттық режимі


      39-бап. Неке шарты

      40-бап. Неке шартын жасасу

      41-бап. Неке шартының мазмұны

      42-бап. Неке шартын өзгерту және бұзу

      43-бап. Неке шартын жарамсыз деп тану

      §3. Ерлі-зайыптылардың міндеттемелер бойынша жауапкершілігі


      44-бап. Ерлі-зайыптылардың мүлкінен өндіріп алу

      45-бап. Неке шартын жасасу, өзгерту және бұзу кезіндегі кредит берушілердің құқықтарына кепілдік

      3-бөлім. Отбасы

      8-тарау. Баланың туу тегін анықтау


      46-бап. Ата-аналардың және баланың құқықтары мен міндеттерінің туындауы үшін негіздер

      47-бап. Баланың туу тегін анықтау

      48-бап. Әке болуды сот тәртібімен анықтау

      49-бап. Соттың әке болуды тану фактісін анықтауы

      50-бап. Баланың ата-аналары (ата-анасы) туралы туу туралы актілер жазбалары кітабына жазу

      51-бап. Әке (ана) болуды даулау

      52-бап. Бір-бірімен некеде тұрмайтын (ерлі-зайыпты емес) адамдардан туған баланың құқықтары мен міндеттері

      53-бап. Жеке өмірге қолсұқпаушылық, жеке және отбасылық құпия

      9-тарау. Суррогат ана болу және қосалқы репродуктивтік әдістер мен технологияларды қолдану


      54-бап. Суррогат ана болу шарты

      55-бап. Суррогат ана болу шартының мазмұны

      56-бап. Суррогат анаға қойылатын талаптар

      57-бап. Суррогат ана болу шарты тараптарының құқықтары мен міндеттері

      58-бап. Қосалқы репродуктивтік әдістері мен технологияларын қолдану

      59-бап. Суррогат ана болу шартының немесе қосалқы репродуктивтік әдістері мен технологияларын қолданудың құқықтық салдары

      10-тарау. Баланың құқықтары


      60-бап. Баланың отбасында өмір сүру және тәрбиелену құқығы

      61-бап. Баланың ата-аналарымен және басқа да туыстарымен араласу құқығы

      62-бап. Баланың өз пікірін білдіру құқығы

      63-бап. Баланың атын, әкесінің атын және тегін алуға құқығы

      64-бап. Баланың атын және (немесе) тегін өзгерту

      65-бап. Баланың ұлты

      66-бап. Баланың мүліктік құқықтары

      67-бап. Баланың өз құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау құқығы

      11-тарау. Ата-аналардың құқықтары мен міндеттері


      68-бап. Ата-аналардың құқықтары мен міндеттерінің теңдігі

      69-бап. Кәмелетке толмаған ата-аналардың құқықтары

      70-бап. Ата-аналардың баланы тәрбиелеу және оған білім беру жөніндегі құқықтары мен міндеттері

      71-бап. Ата-аналардың баланың құқықтары мен мүдделерін қорғау жөніндегі құқықтары мен міндеттері

      71-1-бап. Көпбалалы отбасыларға арналған жеңілдіктер мен әлеуметтік кепілдіктер

      72-бап. Ата-ана құқықтарын баланың мүддесінде жүзеге асыру

      73-бап. Баласынан бөлек тұратын ата-ананың ата-ана құқықтарын жүзеге асыруы

      74-бап. Ата-аналардың баланы басқа адамдардан талап ету құқығы

      12-тарау. Ата-ана құқықтарынан айыру және оларды шектеу


      75-бап. Ата-ана құқықтарынан айыру

      76-бап. Ата-ана құқықтарынан айыру тәртібі

      77-бап. Ата-ана құқықтарынан айырудың салдары

      78-бап. Ата-ана құқықтарын қалпына келтіру

      79-бап. Ата-ана құқықтарын шектеу

      80-бап. Ата-ана құқықтарын шектеудің салдары

      81-бап. Ата-ана құқықтарын шектеу салдарының күшін жою

      82-бап. Баланың өміріне немесе оның денсаулығына тікелей қатер төнген жағдайда баланы айырып алу

      83-бап. Баланы айырып алуға байланысты істер бойынша сот шешімдерін орындау

      13-тарау. Бала асырап алу


      84-бап. Асырап алуға жол берілетін балалар

      85-бап. Балаларды асырап алуға тілек білдірген адамдардың құқықтары мен міндеттері

      86-бап. Бала асырап алушының құқықтары мен міндеттері

      87-бап. Бала асырап алу тәртібі

      88-бап. Бала асырап алушылардың құқықтары мен міндеттерінің басталу кезі

      89-бап. Асырап алуға жататын балаларды және бала асырап алуға тілек білдірген адамдарды есепке алу

      90-бап. Бірнеше бала асырап алу

      91-бап. Бала асырап алушы болуға құқығы бар адамдар

      92-бап. Бала асырап алушы мен асырап алынушы бала арасындағы жас айырмасы

      93-бап. Бала асырап алуға заңды өкілдердің келісімі

      94-бап. Баланы ата-аналарының келісімінсіз асырап алу

      95-бап. Баланың асырап алуға келісімі

      96-бап. Ерлі-зайыптылардың біреуінің бала асырап алуға келісімі

      97-бап. Асырап алынған баланың аты, әкесінің аты және тегі

      97-1-бап. Шетелдіктердің бала асырап алуы

      98-бап. Асырап алынған баланың туған күні, айы, жылы мен туған жерінің өзгертілуі

      99-бап. Бала асырап алушыларды асырауға алынған баланың ата-аналары ретінде жазу

      100-бап. Бала асырап алудың құқықтық салдары

      101-бап. Асырап алынған баланың жәрдемақыға және басқа да әлеуметтік төлемдерге құқығының сақталуы

      102-бап. Бала асырап алу құпиясы

      103-бап. Бала асырап алуды жарамсыз деп тану

      104-бап. Бала асырап алуды жарамсыз деп тануды талап етуге құқығы бар адамдар

      105-бап. Бала асырап алуды жарамсыз деп танудың салдары

      106-бап. Бала асырап алудың күшін жою негіздері

      107-бап. Бала асырап алудың күшін жою

      107-1-бап. Баланы қайта асырап алу

      108-бап. Бала асырап алудың күшін жоюды талап етуге құқығы бар адамдар

      109-бап. Бала асырап алудың күшін жоюдың салдары

      110-бап. Асырап алынған бала кәмелетке толған соң бала асырап алудың күшін жоюға жол бермеу

      14-тарау. Бала асырап алу жөніндегі агенттіктерге аккредиттеу жүргізу

      111-бап. Жалпы ережелер

      112-бап. Агенттіктерге аккредиттеу жүргізу тәртібі

      112-1-бап. Жетім балаларды, ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларды Қазақстан Республикасы азаматтарының отбасыларына орналастыруға жәрдем көрсету жөніндегі ұйымдарға аккредиттеу жүргізу тәртібі

      113-бап. Агенттіктер филиалдарының және (немесе) өкілдіктерінің қызметін ұзарту, тоқтата тұру және (немесе) тоқтату

      114-бап. Агенттік филиалының және (немесе) өкілдігінің құқықтары мен міндеттері

      114-1-бап. Жетім балаларды, ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларды Қазақстан Республикасы азаматтарының отбасыларына орналастыруға жәрдем көрсету жөніндегі ұйымының құқықтары мен міндеттері

      4-бөлім. Қорғаншылық немесе қамқоршылық, Республикалық деректер банкі, баланы қабылдайтын және бала қонақтайтын отбасы

      15-тарау. Жетім балаларды, ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларды анықтау және орналастыру

      115-бап. Жетім балалардың, ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалардың құқықтары мен мүдделерін қорғау

      116-бап. Жетім балалардың, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың құқықтары мен мүдделерін қорғау нысандары

      117-бап. Жетім балаларды, ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларды анықтау және есепке алу

      118-бап. Жетім балаларды, ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларды орналастыру

      15-1-тарау. Республикалық деректер банкі

      118-1-бап. Республикалық деректер банкін қалыптастыруға және пайдалануға қойылатын талаптар

      118-2-бап. Республикалық деректер банкін қалыптастыру

      118-3-бап. Жетім балалар, ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалар туралы құпия ақпаратқа қол жеткізу

      118-4-бап. Жетім балалар, ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалар және балаларды өз отбасына тәрбиелеуге қабылдауға тілек білдірген адамдар туралы мәліметтерді Республикалық деректер банкінде есепке алуды тоқтату

      118-5-бап. Республикалық деректер банкіне жетім балалар, ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалар туралы мәліметтерді ұсыну тәртібі мен мерзімдерін бұзғаны және оларды жария еткені үшін жауаптылық

      16-тарау. Қорғаншылықты немесе қамқоршылықты белгілеу тәртібі


      119-бап. Қорғаншылық немесе қамқоршылық белгіленетін адамдар

      120-бап. Мемлекеттің қорғаншылық немесе қамқоршылық жөніндегі функциялары

      121-бап. Қорғаншылықты немесе қамқоршылықты белгілеу

      122-бап. Қорғаншылар немесе қамқоршылар

      17-тарау. Қорғаншылардың немесе қамқоршылардың және қамқорлыққа алынғандардың құқықтық жағдайы


      123-бап. Қорғаншылықтағы немесе қамқоршылықтағы адамдардың құқықтары

      124-бап. Жетім балалардың, ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған және білім беру, медициналық ұйымдардағы және басқа да ұйымдардағы балалардың құқықтары

      125-бап. Қорғаншылардың немесе қамқоршылардың өз міндеттерін атқаруы

      126-бап. Баланың қорғаншысының немесе қамқоршысының құқықтары мен міндеттері

      127-бап. Әрекетке қабілетті азаматтарды қамқоршылыққа алу

      128-бап. Қамқорлыққа алынушының мүлкіне билік ету

      129-бап. Қорғаншыларды немесе қамқоршыларды өз міндеттерін атқарудан босату және шеттету

      130-бап. Қорғаншылықты немесе қамқоршылықты тоқтату

      131-бап. Қорғаншылардың немесе қамқоршылардың іс-әрекеттеріне шағым жасау

      132-бап. Қорғаншылық немесе қамқоршылық жөніндегі функцияларды жүзеге асыратын органның шешімдеріне шағым жасау

      17-1-тарау. Баланы қабылдайтын отбасы

      132-1-бап. Баланы қабылдайтын отбасы

      132-2-бап. Жетім балаларды, ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларды баланы қабылдайтын отбасына беру туралы шарт

      132-3-бап. Баланы қабылдайтын ата-аналар

      132-4-бап. Баланы қабылдайтын отбасына берілетін жетім балалар, ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балалар

      132-5-бап. Баланы қабылдайтын ата-аналарға берілген жетім балаларды, ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларды күтіп-бағуды қаржыландыру

      18-тарау. Патронат


      133-бап. Патронат

      134-бап. Баланы патронаттық тәрбиелеуге беру туралы шарт

      135-бап. Патронат тәрбиешілер

      136-бап. Патронат белгіленетін бала

      137-бап. Патронат тәрбиешілерге берілген баланы күтіп-бағу

      18-1-тарау. Бала қонақтайтын отбасы


      137-1-бап. Бала қонақтайтын отбасы

      137-2-бап. Бала қонақтайтын отбасына баланы беру туралы шарт

      137-3-бап. Бала қонақтайтын отбасына баланы қабылдаған адам

      137-4-бап. Бала қонақтайтын отбасына берілетін бала

      5-бөлім. Отбасы мүшелерінің алименттік қатынастары

      19-тарау. Ата-аналар мен балалардың алименттік міндеттемелері


      138-бап. Ата-аналардың кәмелетке толмаған балаларды күтіп-бағу жөніндегі міндеттері

      139-бап. Кәмелетке толмаған балаларды күтіп-бағуға сот тәртібімен өндіріп алынатын алименттің мөлшері

      140-бап. Кәмелетке толмаған балаларға алимент ұсталатын жалақының және (немесе) өзге де кірістің түрлері

      141-бап. Тұрақты ақша сомасында балаларға алимент өндіріп алу

      142-бап. Ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларға алимент өндіріп алу және оны пайдалану

      143-бап. Еңбекке жарамсыз кәмелетке толған балалардың алимент алуға құқығы

      144-бап. Ата-аналардың балаларды күтіп-бағуға арналған қосымша шығыстарға қатысуы

      145-бап. Кәмелетке толған балалардың ата-аналарын күтіп-бағу жөніндегі міндеттері

      146-бап. Кәмелетке толған балалардың ата-аналарына жасалған қосымша шығыстарға қатысуы

      20-тарау. Ерлі-зайыптылардың және бұрынғы ерлі-зайыптылардың алименттік міндеттемелері


      147-бап. Ерлі-зайыптылардың бірін-бірі күтіп-бағу жөніндегі міндеттері

      148-бап. Бұрынғы жұбайдың неке (ерлі-зайыптылық) бұзылғаннан кейін алимент алуға құқығы

      149-бап. Ерлі-зайыптылардан және бұрынғы ерлі-зайыптылардан сот тәртібімен өндіріп алынатын алименттің мөлшері

      150-бап. Жұбайды екінші жұбайды күтіп-бағу жөніндегі міндеттен босату немесе бұл міндеттің мерзімін шектеу

      21-тарау. Отбасының басқа мүшелерінің алименттік міндеттемелері


      151-бап. Еңбекке жарамды ағалары мен апаларының өздерінің кәмелетке толмаған туған інілері (қарындастары) мен сіңлілерін күтіп-бағу жөніндегі міндеттері

      152-бап. Атасы мен әжесінің немерелерін күтіп-бағу жөніндегі міндеттері

      153-бап. Немерелердің атасы мен әжесін күтіп-бағу міндеті

      154-бап. Тәрбиеленушілердің өздерін іс жүзінде тәрбиелеген адамдарды күтіп-бағу міндеті

      155-бап. Өгей ұлдар мен өгей қыздардың өгей әкесін және өгей шешесін күтіп-бағу жөніндегі міндеттері

      156-бап. Отбасының басқа мүшелерінен сот тәртібімен өндіріп алынатын алименттің мөлшері

      22-тарау. Алимент төлеу туралы келісім


      157-бап. Алимент төлеу туралы келісім жасау

      158-бап. Алимент төлеу туралы келісімнің нысаны

      159-бап. Алимент төлеу туралы келісімді жасау, орындау, өзгерту, бұзу және жарамсыз деп тану тәртібі

      160-бап. Алимент алушының мүддесін бұзатын алимент төлеу туралы келісімді жарамсыз деп тану

      161-бап. Алимент төлеу туралы келісім бойынша төленетін алименттің мөлшері

      162-бап. Алимент төлеу туралы келісім бойынша алимент төлеудің тәсілдері мен тәртібі

      23-тарау. Алиментті сот тәртібімен төлеттіру және өндіріп алу тәртібі


      163-бап. Алиментті сот шешімі бойынша өндіріп алу

      164-бап. Алимент алу үшін өтініш беру мерзімдері

      165-бап. Ұйымның лауазымды адамының алиментті ұстап қалу міндеті

      166-бап. Алимент төлеу туралы келісімнің негізінде алиментті ұстап қалу

      167-бап. Алимент төлеуге міндетті адамның жұмыс орнын немесе тұрғылықты жерін ауыстырғаны туралы хабарлау міндеті

      168-бап. Алимент төлеуге міндетті адамның мүлкінен өндіріп алу

      169-бап. Алимент бойынша берешек мөлшерін белгілеу

      170-бап. Алимент бойынша берешекті төлеуден босату

      171-бап. Алиментті уақтылы төлемеу

      172-бап. Алиментті есепке жатқызуға және кері өндіріп алуға жол бермеу

      173-бап. Алиментті индекстеу

      174-бап. Алимент төлеуге міндетті адам Қазақстаннан тыс жерлерге уақытша кеткен немесе тұрақты тұруға кеткен жағдайда алимент төлеу

      175-бап. Сот бұрын белгілеген алимент мөлшерін өзгерту және алимент төлеуден босату

      176-бап. Алимент төлеу жөніндегі міндеттерді тоқтату

      ЕРЕКШЕ БӨЛІМ

      6-бөлім. Азаматтық хал актілері

      24-тарау. Жалпы ережелер


      177-бап. Мемлекеттік тіркеуге жататын азаматтық хал актілері

      178-бап. Азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеу туралы бастапқы және қайтадан куәліктер беру

      179-бап. Азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеуді жүргізетін органдар

      180-бап. Азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеудің қағидалары мен тәртібі

      181-бап. Акт кітаптары. Оларды сақтау тәртібі мен мерзімдері

      182-бап. Мемлекеттік баж

      183-бап. Азаматтық хал актілерінің жазбаларын өзгерту, толықтыру және түзету тәртібі

      184-бап. Азаматтық хал актілерінің жазбаларын қалпына келтіру

      185-бап. Азаматтық хал актілерінің жазбаларын жою

      186-бап. Жеке адамдардың азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеу тәртібін сақтау міндеті

      25-тарау. Баланың тууын мемлекеттік тіркеу


      187-бап. Баланың тууын тіркеу үшін негіз

      188-бап. Баланың тууын мемлекеттік тіркеу орны

      189-бап. Баланың тууы туралы өтініш беру мерзімдері

      190-бап. Баланың тууын мемлекеттік тіркеу туралы өтініш

      191-бап. Әкесі қайтыс болғаннан кейін немесе неке (ерлі-зайыптылық) бұзылғаннан кейін не неке жарамсыз деп танылғаннан кейін туған баланың тууын мемлекеттік тіркеу

      192-бап. Баланың туу туралы акт жазбасына ата-аналары туралы мәліметтерді енгізу тәртібі

      192-1-бап. Әке болуды анықтау кезінде тууды мемлекеттік тіркеу туралы акт жазбасына өзгерістер, толықтырулар енгізу

      193-бап. Бала ата-анасының қай ұлтқа жататынын жазу тәртібі

      194-бап. Баланың тууын мемлекеттік тіркеу кезінде оған тегін, атын, әкесінің атын беру тәртібі

      195-бап. Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде туған баланың тууын мемлекеттік тіркеу

      196-бап. Тауып алынған, тастанды (бас тартылған) баланың тууын мемлекеттік тіркеу тәртібі

      197-бап. Өлі туған немесе өмірінің алғашқы аптасында шетінеген баланы мемлекеттік тіркеу

      198-бап. Бір жасқа толған және одан үлкен баланың тууын мемлекеттік тіркеу

      199-бап. Шетелдіктердің балаларының тууын мемлекеттік тіркеу

      200-бап. Баланың тууын салтанатты жағдайда мемлекеттік тіркеу

      201-бап. Баланың туу туралы жазбалар кітабына енгізілетін мәліметтер

      202-бап. Баланың тууын мемлекеттік тіркеу туралы куәлік беру

      203-бап. Баланың туу туралы куәлігі

      26-тарау. Алып тасталды - ҚР 25.11.2019 № 272-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      27-тарау. Неке қиюды (ерлі-зайыпты болуды) мемлекеттік тіркеу


      220-бап. Неке қиюды (ерлі-зайыпты болуды) мемлекеттік тіркеу үшін негіз

      221-бап. Неке қиюды (ерлі-зайыпты болуды) мемлекеттік тіркеу орны

      222-бап. Некеге отыру (ерлі-зайыпты болу) туралы өтініш беру мерзімі және неке қиюды (ерлі-зайыпты болуды) мемлекеттік тіркеу мерзімі

      223-бап. Неке қиюды (ерлі-зайыпты болуды) мемлекеттік тіркеу мерзімдерін қысқарту және ұзарту

      224-бап. Некеге отыру (ерлі-зайыпты болу) туралы өтініш

      225-бап. Неке қиюды (ерлі-зайыпты болуды) мемлекеттік тіркеу кезінде ерлі-зайыптылардың тектерін жазу тәртібі

      226-бап. Неке қиюды (ерлі-зайыпты болуды) мемлекеттік тіркеу тәртібі

      227-бап. Неке қиюды (ерлі-зайыпты болуды) салтанатты жағдайда мемлекеттік тіркеу

      228-бап. Қазақстан Республикасы азаматтарының шетелдіктермен немесе азаматтығы жоқ адамдармен неке қиюын (ерлі-зайыпты болуын) мемлекеттік тіркеу

      229-бап. Қазақстан Республикасының шетелдiк мекемелерiнде, дипломатиялық өкілдіктерінде және шет мемлекеттердің шетелдік мекемелерінде неке қиюды (ерлі-зайыпты болуды) мемлекеттік тіркеу

      230-бап. Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде қиылған некені (ерлі-зайыптылықты) тану

      231-бап. Қазақстан Республикасында немесе Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде қиылған некенің (ерлі-зайыптылықтың) жарамсыздығы

      232-бап. Некеге құқық қабілеттілігі туралы анықтамалар беру тәртібі

      233-бап. Бас бостандығынан айыру орындарында күзетпен қамауда отырған немесе жазасын өтеп жүрген адаммен неке қиюды (ерлі-зайыпты болуды) мемлекеттік тіркеу

      234-бап. Неке қию (ерлі-зайыпты болу) туралы акт жазбасының мазмұны

      235-бап. Мүдделі адамның өтініші бойынша неке қию (ерлі-зайыпты болу) туралы жазбаны тоқтата тұру

      236-бап. Ерлі-зайыптыларға неке қию (ерлі-зайыпты болу) туралы куәлік беру

      237-бап. Неке қию (ерлі-зайыпты болу) туралы куәлік

      28-тарау. Некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды мемлекеттік тіркеу


      238-бап. Некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды мемлекеттік тіркеу үшін негіздер

      239-бап. Некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды мемлекеттік тіркеу орны

      240-бап. Ерлі-зайыптылардың некені (ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы бірлескен өтініші бойынша некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды мемлекеттік тіркеу мерзімдері

      241-бап. Некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды мемлекеттік тіркеу туралы өтініш

      242-бап. Хабар-ошарсыз кеткен деп танылған, әрекетке қабілетсіз немесе ұзақ мерзімге бас бостандығынан айыруға сотталған адаммен некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды мемлекеттік тіркеу

      243-бап. Ерлі-зайыптылардың некені (ерлі-зайыптылықты) бұзғаннан кейін тектерін сақтауы немесе өзгертуі

      244-бап. Шетелдіктермен немесе азаматтығы жоқ адамдармен некені (ерлі-зайыптылықты) бұзуды мемлекеттік тіркеу

      245-бап. Некені (ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы акт жазбасының мазмұны

      246-бап. Некені (ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы куәлік беру

      247-бап. Некені (ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы куәлік

      29-тарау. Алып тасталды - ҚР 25.11.2019 № 272-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      30-тарау. Атын, әкесінің атын және тегін ауыстыруды мемлекеттік тіркеу


      257-бап. Атын, әкесінің атын, тегін ауыстыруды мемлекеттік тіркеу үшін негіз

      258-бап. Атын, әкесінің атын, тегін ауыстыруды мемлекеттік тіркеу орны

      259-бап. Атын, әкесінің атын, тегін ауыстыру туралы өтініш

      260-бап. Атын, әкесінің атын, тегін ауыстыруды мемлекеттік тіркеу туралы өтінішті қарау мерзімдері

      261-бап. Атын, әкесінің атын, тегін ауыстыру туралы өтінішке қоса берілетін құжаттардың тізбесі

      262-бап. Атын, әкесінің атын, тегін ауыстыруды мемлекеттік тіркеуден бас тарту

      263-бап. Атын, әкесінің атын, тегін ауыстыру туралы акт жазбасының мазмұны

      264-бап. Атын, әкесінің атын, тегін ауыстыруға байланысты өзгертуге жататын мәліметтер

      265-бап. Атын, әкесінің атын, тегін ауыстыру туралы куәлік беру

      266-бап. Атын, әкесінің атын, тегін ауыстыру туралы куәлік

      267-бап. Алып тасталды - ҚР 25.11.2019 № 272-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      31-тарау. Қайтыс болуды мемлекеттік тіркеу


      268-бап. Қайтыс болуды мемлекеттік тіркеу үшін негіз

      269-бап. Қайтыс болуды мемлекеттік тіркеу орны

      270-бап. Қайтыс болу туралы мәлімдеме

      271-бап. Мәйіттері танылмаған және талап етілмеген адамдардың қайтыс болуын мемлекеттік тіркеу

      272-бап. Қайтыс болу туралы акт жазбасының мазмұны

      273-бап. Қайтыс болу туралы куәлік беру

      274-бап. Қайтыс болу туралы куәлік

      7-бөлім. Қазақстан Республикасының неке-отбасы заңнамасы нормаларының қолданылуы

      32-тарау. Қазақстан Республикасының неке-отбасы заңнамасы нормаларының шетелдіктерге және азаматтығы жоқ адамдарға қолданылуы

      275-бап. Ерлі-зайыптылардың мүліктік емес және мүліктік жеке құқықтары мен міндеттері

      276-бап. Әке (ана) болуды анықтау және оны даулау

      277-бап. Ата-аналардың және балалардың құқықтары мен міндеттері

      278-бап. Кәмелетке толған балалардың, сондай-ақ отбасының басқа да мүшелерінің алименттік міндеттемелері

      279-бап. Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде тұратын Қазақстан Республикасы азаматтарының азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеу

      280-бап. Азаматтық хал актілерінің жасалуын растайтын шет мемлекеттердің құжаттарын тану

      33-тарау. Қорытынды және өтпелі ережелер


      281-бап. Қазақстан Республикасының неке-отбасы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық

      282-бап. Осы Кодексті қолдану тәртібі

      283-бап. Осы Кодексті қолданысқа енгізу тәртібі

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз