Байланыс формасы

САЛЫҚ ЖӘНЕ БЮДЖЕТКЕ ТӨЛЕНЕТІН БАСҚА ДА МІНДЕТТІ ТӨЛЕМДЕР ТУРАЛЫ (САЛЫҚ КОДЕКСІ)

Жаңартылған

Қазақстан Республикасының Кодексі 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 120-VІ ҚРЗ.

      1. ЖАЛПЫ БӨЛІК

      1-БӨЛІМ. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

      1-тарау. НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕР

      1-бап. Осы Кодексте пайдаланылатын негізгі ұғымдар

      2-бап. Қазақстан Республикасының салық заңнамасы

      3-бап. Қазақстан Республикасы салық заңнамасының қолданылуы

      4-бап. Салық салу қағидаттары

      5-бап. Салық салудың міндеттілігі қағидаты

      6-бап. Салық салудың айқындылығы қағидаты

      7-бап. Салық салудың әділдігі қағидаты

      8-бап. Салық төлеушілердің адалдығы қағидаты

      9-бап. Салық жүйесінің біртұтастығы қағидаты

      10-бап. Қазақстан Республикасы салық заңнамасының жариялылығы қағидаты

      11-бап. Салық саясаты

      12-бап. Салық салу мәселелері жөніндегі консультациялық кеңес

      2-тарау. САЛЫҚ ТӨЛЕУШІНІҢ ЖӘНЕ САЛЫҚ АГЕНТІНІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ. САЛЫҚТЫҚ ҚАТЫНАСТАРДА ӨКІЛДІК ЕТУ

      13-бап. Салық төлеушінің құқықтары мен міндеттері

      14-бап. Салық агентінің құқықтары мен міндеттері

      15-бап. Салық төлеушінің (салық агентінің) құқықтарын қамтамасыз ету және қорғау

      16-бап. Осы Кодексте реттелетін салықтық қатынастарда өкілдік ету

      17-бап. Өнімді бөлу туралы келісім (келісімшарт) негізінде жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүзеге асыру кезінде салықтық қатынастарға оператор арқылы қатысу

      3-тарау. САЛЫҚ ОРГАНДАРЫ. САЛЫҚ ОРГАНДАРЫНЫҢ УӘКІЛЕТТІ МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАРМЕН ЖӘНЕ ӨЗГЕ ДЕ ТҰЛҒАЛАРМЕН ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛЫ

      18-бап. Салық органдары, олардың міндеттері мен жүйесі

      19-бап. Салық органдарының құқықтары мен міндеттері

      20-бап. Салық органдарының лауазымды адамдарын материалдық қамтамасыз ету, құқықтық және әлеуметтік қорғау

      21-бап. Жергілікті атқарушы органдардың өкілеттіктері

      22-бап. Салық органдарының уәкілетті мемлекеттік органдармен, жергілікті атқарушы органдармен және өзге де тұлғалармен өзара іс-қимылы

      23-бап. Уәкілетті органның әскери басқару органдарымен өзара іс-қимылы

      24-бап. Екінші деңгейдегі банктердiң және банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың мiндеттерi

      25-бап. Уәкiлеттi мемлекеттік органдардың және "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясының салықтық әкімшілендіруді жүзеге асыру кезiндегi өзара iс-қимылы

      26-бап. Уәкілеттi мемлекеттік органдардың, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің, жергілікті атқарушы органдардың, ұйымдар мен уәкілетті тұлғалардың салық органдарымен өзара іс-қимылы кезіндегі мiндеттерi

      27-бап. Бағалы қағаздарды номиналды ұстаушылар ретінде клиенттердің шоттарын жүргізу құқығына ие кастодиандардың, орталық депозитарийдің, брокерлердің және (немесе) дилерлердің, инвестициялық портфельді басқарушылардың, сондай-ақ сақтандыру ұйымдарының салық органдарымен өзара іс-қимылы кезіндегі міндеттері

      28-бап. Коллекторлық агенттіктердің және тауарлармен электрондық саудаға байланысты қызметті жүзеге асыратын салық төлеушілердің міндеттері

      29-бап. Тұлғаның және (немесе) заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшелерінің шет мемлекеттерден, халықаралық және шетелдік ұйымдардан, шетелдіктерден, жекелеген жағдайларда азаматтығы жоқ адамдардан алынған ақшаны және (немесе) өзге де мүлікті алу, жұмсау кезіндегі міндеттері

      30-бап. Салықтық құпия

      2-БӨЛІМ. САЛЫҚТЫҚ МІНДЕТТЕМЕ

      4-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

      31-бап. Салықтық міндеттеме

      32-бап. Салық салу объектісі және (немесе) салық салуға байланысты объект

      33-бап. Салықтық база

      34-бап. Салықтық мөлшерлеме

      35-бап. Салықтық кезең

      5-тарау. САЛЫҚТЫҚ МІНДЕТТЕМЕНІ ОРЫНДАУ

      36-бап. Салықтық міндеттемені орындау

      37-бап. Салықтық міндеттемені орындау кезінде салықтарды және бюджетке төленетін төлемдерді есептеу ерекшеліктері

      38-бап. Салықтық міндеттемені орындау мерзімдері

      39-бап. Салықтық берешекті өтеу тәртібі

      40-бап. Мүлікті сенімгерлік басқаруға беру кезінде салықтық міндеттемені орындау

      41-бап. Мемлекеттік мекемелердің және жекелеген заңды тұлғалар санаттарының мүлікті сенімгерлік басқаруға беруі кезінде салықтық міндеттемені орындау ерекшеліктері

      42-бап. Корпоративтік және жеке табыс салықтары бойынша мүлікті сенімгерлік басқару нәтижесінде туындайтын кірістерді, шығындарды және мүлікті есепке алу жөніндегі жалпы ережелер

      43-бап. Корпоративтік және жеке табыс салықтары бойынша салықтық міндеттемені орындайтын сенімгерлік басқарушыны салықтық есепке алу ерекшеліктері

      44-бап. Қатысу үлесі және акциялар түрінде мүлікті сенімгерлік басқару кезінде корпоративтік және жеке табыс салықтары бойынша салықтық есепке алу ерекшеліктері

      45-бап. Қатысу үлесінен және акциялардан басқа, мүлікті сенімгерлік басқаруды құру туралы актілер бойынша корпоративтік және жеке табыс салықтары бойынша салықтық есепке алу ерекшеліктері

      46-бап. Хабарсыз кеткен деп танылған жеке тұлғаның салықтық міндеттемесін орындау

      47-бап. Қайтыс болған жеке тұлғаның салықтық берешегін өтеу

      48-бап. Салықтық міндеттеме мен талап бойынша талап қоюдың ескіру мерзімдері

      6-тарау. САЛЫҚТАРДЫ ЖӘНЕ (НЕМЕСЕ) ТӨЛЕМАҚЫЛАРДЫ ТӨЛЕУ БОЙЫНША САЛЫҚТЫҚ МІНДЕТТЕМЕНІ ОРЫНДАУ МЕРЗІМДЕРІН ӨЗГЕРТУ. САЛЫҚТЫҚ МІНДЕТТЕМЕНІ ТОҚТАТУ НЕГІЗІ

      49-бап. Салықтарды және (немесе) төлемақыларды төлеу бойынша салықтық міндеттемені орындау мерзімдерін өзгерту туралы жалпы ережелер

      50-бап. Салықтарды және (немесе) төлемақыларды төлеу бойынша салықтық міндеттемені орындау мерзімін өзгерту туралы шешім қабылдауға уәкілеттік берілген салық органы

      51-бап. Салықтарды және (немесе) төлемақыларды төлеу бойынша кейiнге қалдыруды немесе мерзiмiн ұзартуды беру тәртібі мен шарттары

      52-бап. Мүлікті кепілге қою шартын жасасу талаптары

      53-бап. Банк кепілдігі

      54-бап. Кейінге қалдырудың және мерзімін ұзартудың қолданылуын тоқтату

      55-бап. Кепілге қойылған мүлікке өндіріп алуды қолдану және оны өткізу, сондай-ақ банк кепілдігінің орындалуын талап ету тәртібі

      56-бап. Салықтық міндеттеменің тоқтатылуы

      7-тарау. САЛЫҚ ТӨЛЕУШІ ТАРАТЫЛҒАН, ҚАЙТА ҰЙЫМДАСТЫРЫЛҒАН, ҚЫЗМЕТІН ТОҚТАТҚАН КЕЗДЕ САЛЫҚТЫҚ МІНДЕТТЕМЕНІ ОРЫНДАУ

      57-бап. Жалпы ережелер

      58-бап. Таратылатын заңды тұлғаның салықтық міндеттемесін, сондай-ақ бейрезидент-заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесінің, тұрақты мекемесінің Қазақстан Республикасындағы қызметі тоқтатылған кезде салықтық міндеттемені орындау

      59-бап. Таратылатын резидент-заңды тұлғалардың жекелеген санаттарының салықтық міндеттемені орындау ерекшеліктері

      60-бап. Салықтар бойынша аудит қорытындысының нәтижелері бойынша таратылатын резидент-заңды тұлғалардың және қызметі тоқтатылатын дара кәсіпкерлердің жекелеген санаттарының салықтық міндеттемені орындау ерекшеліктері

      61-бап. Резидент-заңды тұлғаның қызметі тоқтатылатын құрылымдық бөлімшесінің салықтық міндеттемесін орындау

      62-бап. Заңды тұлға бірігу, қосылу, бөлініп шығу жолымен қайта ұйымдастырылған кезде салықтық міндеттемені орындау

      63-бап. Бейрезидент-заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесін ашпаған тұрақты мекеме Қазақстан Республикасында тиімді басқару орнының (нақты басқару органының орналасқан жерінің) болуына байланысты құқықтары мен міндеттерін берген кезде оның салықтық міндеттемесін орындау

      64-бап. Бөліну жолымен қайта ұйымдастырылған кезде заңды тұлғаның салықтық міндеттемесін орындау

      65-бап. Қызметі тоқтатылатын дара кәсіпкердің салықтық міндеттемесін орындау

      66-бап. Қызметі тоқтатылған кезде дара кәсіпкерлердің және жеке практикамен айналысатын адамдардың жекелеген санаттарының салықтық міндеттемені орындау ерекшеліктері

      67-бап. Дара кәсіпкерлердің жекелеген санаттарының қызметін оңайлатылған тәртіппен тоқтату

      3-БӨЛІМ. САЛЫҚТЫҚ БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ САЛЫҚТЫҚ ӘКІМШІЛЕНДІРУДІҢ ӨЗГЕ ДЕ НЫСАНДАРЫ

      8-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

      68-бап. Салықтық әкімшілендіру

      69-бап. Салықтық бақылау

      70-бап. Салықтық зерттеп-қарау

      71-бап. Куәгерлердің қатысуы

      72-бап. Жеке тұлғаның салық салуға жататын кірісін жекелеген жағдайларда, оның ішінде жанама әдіспен айқындау

      73-бап. Салық төлеушілерге жәрдемдесу

      9-тарау. САЛЫҚ ТӨЛЕУШІНІ САЛЫҚ ОРГАНДАРЫНДА ТІРКЕУ

      74-бап. Жалпы ережелер

      1-параграф. Салық төлеушi ретiнде тiркеу

      75-бап. Жеке, заңды тұлғалар, заңды тұлғаның құрылымдық бөлімшесі туралы мәліметтерді салық төлеушілердің мемлекеттiк дерекқорына енгізу

      76-бап. Бейрезидентті салық төлеушi ретінде тiркеу ерекшеліктері

      77-бап. Салық төлеушiлердің мемлекеттік дерекқорындағы тiркеу деректерін өзгерту және толықтыру

      78-бап. Салық төлеушіні салық төлеушілердің мемлекеттік дерекқорынан алып тастау

      2-параграф. Дара кәсіпкерді және жеке практикамен айналысатын адамды тіркеу есебі

      79-бап. Дара кәсіпкер және жеке практикамен айналысатын адам ретінде тіркеу есебіне қою

      80-бап. Дара кәсіпкердің және жеке практикамен айналысатын адамның тіркеу деректерін өзгерту

      81-бап. Дара кәсіпкер және жеке практикамен айналысатын адам ретінде тіркеу есебінен шығару

      3-параграф. Қосылған құн салығын төлеушілерді тіркеу есебі

      82-бап. Қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне міндетті түрде қою

      83-бап. Қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне ерікті түрде қою

      84-бап. Қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебіне қою туралы куәлiк

      85-бап. Қосылған құн салығы бойынша тіркеу есебінен шығару

      4-параграф. Электрондық салық төлеуші ретінде тіркеу есебі

      86-бап. Электрондық салық төлеушіні тіркеу есебіне қою

      87-бап. Электрондық цифрлық қолтаңбаны ауыстыру және жою

      5-параграф. Жекелеген қызмет түрлерiн жүзеге асыратын салық төлеушiні тіркеу есебі

      88-бап. Жекелеген қызмет түрлерiн жүзеге асыратын салық төлеушi ретінде тіркеу есебіне қою

      89-бап. Жекелеген қызмет түрлерін жүзеге асыратын салық төлеушінің тiркеу деректерiн өзгерту және толықтыру

      90-бап. Жекелеген қызмет түрлерiн жүзеге асыратын салық төлеушi ретінде тіркеу есебінен шығару

      6-параграф. Салық төлеушіні әрекет етпейтін, тарату, қызметін мәжбүрлі тәртіппен тоқтату сатысында тұрған деп тану

      91-бап. Әрекет етпейтін салық төлеуші

      92-бап. Тарату (қызметін тоқтату) сатысында тұрған салық төлеуші

      93-бап. Салық төлеушілердің қызметін мәжбүрлі тәртіппен тоқтату ерекшеліктері

      10-тарау. КАМЕРАЛДЫҚ БАҚЫЛАУ

      94-бап. Камералдық бақылау

      95-бап. Камералдық бақылауды жүргізу тәртібі мен мерзімдері

      96-бап. Камералдық бақылау нәтижелерi

      11-тарау. САЛЫҚТЫҚ МІНДЕТТЕМЕНІҢ, ӘЛЕУМЕТТІК ТӨЛЕМДЕРДІ, АЙЫППҰЛДАР МЕН ӨСІМПҰЛДЫ АУДАРУ БОЙЫНША МІНДЕТТІҢ ОРЫНДАЛУЫН ЕСЕПКЕ АЛУ

      97-бап. Жалпы ережелер

      98-бап. Салықтар және бюджетке төленетiн төлемдер, әлеуметтiк төлемдер бойынша есеп-қисаптарды салыстырып тексеру жүргiзу

      99-бап. Қаулыны орындаудың ескіру мерзімінің өтуіне байланысты айыппұл төлеу бойынша міндеттеменің тоқтатылуы

      100-бап. Есебі салық органында жүргізілетін берешектің жоқ (бар) екендігі туралы мәлiметтердi беру тәртiбi

      1-параграф. Салықтарды, бюджетке төленетін төлемдерді, өсімпұл мен айыппұлдарды есепке жатқызу және қайтару

      101-бап. Жалпы ережелер

      102-бап. Салықтар, бюджетке төленетін төлемдер, өсімпұл сомаларын есепке жатқызу

      103-бап. Салықтың, бюджетке төленетін төлемнің, өсімпұлдың қате төленген сомасын есепке жатқызу, қайтару

      104-бап. Қосылған құн салығының асып кету сомасын қайтару

      105-бап. Қосылған құн салығын өзге де негіздер бойынша қайтару

      106-бап. Салық салу, Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы, мiндеттi әлеуметтiк сақтандыру туралы, міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру туралы заңнамасы саласындағы құқық бұзушылықтар бойынша құқыққа сыйымсыз салынған айыппұлдың төленген сомасын, сондай-ақ артық төленген соманы қайтару

      107-бап. Сот шешімі бойынша электрондық аукциондар қорытындыларының күшін жою нәтижесінде салықтың, бюджетке төленетін төлемнің, өсімпұлдың және айыппұлдың төленген сомасын қайтару

      108-бап. Мемлекеттiк баждың төленген сомаларын қайтару ерекшеліктері

      2-параграф. Жеке табыс салығы бойынша асып кетуді есепке жатқызу және (немесе) қайтару

      109-бап. Жалпы ережелер

      110-бап. Жеке табыс салығы бойынша салыстырып-тексеру

      111-бап. Салық агенттерінің мәліметтері негізінде жеке табыс салығы бойынша салыстырып-тексеруді жүргізу тәртібі

      112-бап. Білім беруге, медицинаға, ипотекалық тұрғын үй қарыздары бойынша сыйақыны өтеуге жұмсалатын шығыстар бойынша салықтық шегерімдер сомасын растау үшін жеке табыс салығы бойынша салыстырып-тексеруді жүргізу тәртібі

      113-бап. Жеке тұлғаның жеке табыс салығы бойынша асып кету сомасын есепке жатқызу және (немесе) қайтару тәртібі

      12-тарау. САЛЫҚТЫҚ МІНДЕТТЕМЕНІ, ӘЛЕУМЕТТІК ТӨЛЕМДЕРДІ ЕСЕПТЕУ, ҰСТАП ҚАЛУ ЖӘНЕ АУДАРУ БОЙЫНША МІНДЕТТЕМЕЛЕРДІ ОРЫНДАУ ЖӨНІНДЕГІ ХАБАРЛАМА

      114-бап. Жалпы ережелер

      115-бап. Хабарламаны табыс ету және орындау тәртібі

      13-тарау. МЕРЗІМІНДЕ ОРЫНДАЛМАҒАН САЛЫҚТЫҚ МІНДЕТТЕМЕНІҢ ОРЫНДАЛУЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ТӘСІЛДЕРІ

      116-бап. Мерзімінде орындалмаған салықтық міндеттеменің орындалуын қамтамасыз ету тәсілдері

      117-бап. Салықтардың және бюджетке төленетiн төлемдердiң мерзiмiнде төленбеген сомасына өсiмпұл

      118-бап. Салық төлеушінің (салық агентінің) банктік шоттары бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру

      119-бап. Салық төлеушінің (салық агентінің) кассасы бойынша шығыс операцияларын тоқтата тұру

      120-бап. Салық төлеушiнiң (салық агентінің) мүлікке билік етуін шектеу

      14-тарау. САЛЫҚТЫҚ БЕРЕШЕКТІ МӘЖБҮРЛЕП ӨНДІРІП АЛУ ШАРАЛАРЫ

      121-бап. Салықтық берешекті мәжбүрлеп өндіріп алу шаралары

      122-бап. Банктік шоттардағы ақша есебінен бюджетке берешекті өндіріп алу

      123-бап. Салық төлеушiнiң (салық агентінің) салықтық берешегі сомасын оның дебиторларының шоттарынан өндiрiп алу

      124-бап. Салық төлеушінің (салық агентінің) билік ету шектелген мүлкін бюджетке берешек есебіне өткізу есебінен өндіріп алу

      125-бап. Салық төлеуші (салық агенті) – жарғылық капиталына мемлекет қатысатын акционерлiк қоғамның жарияланған акцияларын мәжбүрлеп шығарту

      126-бап. Салық төлеушіні (салық агентін) банкрот деп тану

      127-бап. Салықтық берешегі бар салық төлеушілердің (салық агенттерінің) тізімдерін бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау

      128-бап. Салық төлеуші – дара кәсіпкер, жеке практикамен айналысатын адам болып табылмайтын жеке тұлғаның салықтық берешегін өндіріп алу

      15-тарау. САЛЫҚТЫҚ МОНИТОРИНГ

      129-бап. Жалпы ережелер

      130-бап. Ірі салық төлеушілер мониторингі

      131-бап. Деңгейлес мониторинг

      132-бап. Ірі салық төлеушілер мониторингін жүргізу тәртібі

      133-бап. Деңгейлес мониторингті жүргізу тәртібі

      16-тарау. АЛДЫН АЛА ТҮСІНДІРМЕ

      134-бап. Жалпы ережелер

      135-бап. Алдын ала түсіндірме беру туралы сұрау салуды қарау тәртібі

      17-тарау.ТӘУЕКЕЛДЕРДІ БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІ

      136-бап. Жалпы ережелер

      137-бап. Тәуекел дәрежесінің өлшемшарттары

      18-тарау. САЛЫҚТЫҚ ТЕКСЕРУЛЕР

      1-параграф. Салықтық тексерулерді жүргізу бойынша жалпы ережелер

      138-бап. Салықтық тексеру ұғымы

      139-бап. Салықтық тексерулерге қатысушылар

      140-бап. Салықтық тексерулердің нысандары

      141-бап. Кешенді тексеру

      142-бап. Тақырыптық тексеру

      143-бап. Қарсы тексеру

      144-бап. Хронометраждық зерттеп-қарау

      145-бап. Салықтық тексерулердің түрлері

      2-параграф. Салықтық тексерулерді жүргізу тәртібі мен мерзімдері

      146-бап. Салықтық тексерулерді жүргiзу мерзiмi

      147-бап. Салықтық тексеру туралы хабарлама

      148-бап. Салықтық тексеруді жүргізу үшін негіз

      149-бап. Салықтық тексерулерді жүргізудің басталуы

      150-бап. Тексерудің стандартты файлы

      151-бап. Хронометраждық зерттеп-қарауды жүргізу ерекшеліктері

      152-бап. Қосылған құн салығының асып кету сомаларының анықтығын растау бойынша тақырыптық тексерулерді жүргізу ерекшеліктері

      153-бап. Қосарланған салық салуды болғызбау және салықтарды төлеуден жалтаруға жол бермеу мәселелерін реттейтін халықаралық шарттың ережелерін қолдануға байланысты бейрезидент бюджеттен қайтаруды ұсынған табыс салығын растау мәселесі бойынша салық агенттері болып табылатын салық төлеушілерге тақырыптық тексерулер жүргізу ерекшеліктері

      154-бап. Салық органының және өзге де мемлекеттік органдардың лауазымды адамдарының салықтық тексеруді жүргізу үшін аумаққа және (немесе) үй-жайға кіруі

      155-бап. Салық органының лауазымды адамдарының салықтық тексеруді жүргізу кезіндегі құқықтары мен міндеттері

      156-бап. Салық төлеушінің (салық агентінің) салықтық тексеруді жүргізу кезіндегі құқықтары мен міндеттері

      157-бап. Салықтық тексерудің алдын ала актісі

      158-бап. Салықтық тексерудің аяқталуы

      159-бап. Салықтық тексерудің нәтижелері бойынша шешім

      3-параграф. Салық салу объектілерін және (немесе) салық салуға байланысты объектілерді жекелеген жағдайларда, оның ішінде жанама әдіспен айқындау

      160-бап. Жалпы ережелер

      161-бап. Есепке алу құжаттары (мәліметтері) және өзге де құжаттар (мәліметтер) болмаған кездегі салықтық тексерулер

      162-бап. Ақпарат көздері

      163-бап. Салық салу объектілерін және (немесе) салық салуға байланысты объектілерді айқындау тәртібі

      164-бап. Салық салу объектілерін жекелеген жағдайларда айқындау

      19-тарау. БАҚЫЛАУ-КАССА МАШИНАЛАРЫН ҚОЛДАНУ

      165-бап. Осы тарауда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

      166-бап. Жалпы ережелер

      167-бап. Бақылау-касса машиналарын салық органында есепке қою

      168-бап. Бақылау-касса машинасының тiркеу деректерiне өзгерістер енгізу

      169-бап. Бақылау-касса машинасын салық органынан есептен шығару

      170-бап. Мемлекеттік тізілім

      171-бап. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу кезінде жүзеге асырылатын ақшалай есеп айырысулар туралы мәліметтерді қабылдау, сақтау және салық органдарына беру тәртібі

      20-тарау. САЛЫҚТЫҚ БАҚЫЛАУДЫҢ ӨЗГЕ ДЕ НЫСАНДАРЫ

      172-бап. Қазақстан Республикасында өндірілген немесе Қазақстан Республикасына импортталған акцизделетін тауарларды бақылау

      173-бап. Трансферттік баға белгілеу кезіндегі бақылау

      174-бап. Мемлекет меншігіне айналдырылған (түскен) мүлікті есепке алу, сақтау, бағалау, одан әрі пайдалану және өткізу тәртібінің сақталуын бақылау

      175-бап. Уәкілетті мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың қызметін бақылау

      176-бап. Тауарларға ілеспе жүкқұжаттарды ресімдеу тәртібінің сақталуын бақылау

      4-БӨЛІМ. ТЕКСЕРУ НӘТИЖЕЛЕРІНЕ ЖӘНЕ САЛЫҚ ОРГАНДАРЫ ЛАУАЗЫМДЫ АДАМДАРЫНЫҢ ӘРЕКЕТТЕРІНЕ (ӘРЕКЕТСІЗДІГІНЕ) ШАҒЫМ ЖАСАУ

      21-тарау. ТЕКСЕРУ НӘТИЖЕЛЕРІ ТУРАЛЫ ХАБАРЛАМАҒА ШАҒЫМ ЖАСАУ ТӘРТІБІ

      177-бап. Жалпы ережелер

      178-бап. Салық төлеушінің (салық агентінің) шағым беру тәртібі

      179-бап. Салық төлеуші (салық агенті) шағымының нысаны мен мазмұны

      180-бап. Шағымды қараудан бас тарту

      181-бап. Уәкілетті органға жіберілген шағымды қарау тәртібі

      182-бап. Шағымды қарау нәтижелері бойынша шешім шығару

      183-бап. Шағымды қарау мерзімін тоқтата тұру және (немесе) ұзарту

      184-бап. Уәкілетті орган шешімінің нысаны мен мазмұны

      185-бап. Уәкілетті органға немесе сотқа шағым (арыз) берудің салдары

      186-бап.Тақырыптық тексеруді тағайындау және жүргізу тәртібі

      22-тарау. Салық органдары ЛАУАЗЫМДЫ АДАМДАРЫНЫҢ ӘРЕКЕТТЕРІНЕ (ӘРЕКЕТСІЗДІГІНЕ) ШАҒЫМ ЖАСАУ ТӘРТІБІ

      187-бап. Шағым жасау құқығы

      188-бап. Шағым жасау тәртібі

      2. ЕРЕКШЕ БӨЛІК

      5-БӨЛІМ. НЕГІЗГІ ЕРЕЖЕЛЕР

      189-бап. Салықтардың, бюджетке төленетін төлемдердің түрлері

      23-тарау. САЛЫҚТЫҚ ЕСЕПКЕ АЛУ

      190-бап. Салықтық есепке алу және есепке алу құжаттамасы

      191-бап. Салықтық есепке алу саясатына қойылатын талаптар

      192-бап. Салықтық есепке алу қағидалары

      193-бап. Есепке алу құжаттамасын жасауға және сақтауға қойылатын талаптар

      194-бап. Бөлек салықтық есепке алуды жүргізу қағидалары

      195-бап. Корпоративтік табыс салығы бойынша бөлек салықтық есепке алуды жүргізудің жалпы қағидаттары

      196-бап. Қаржы лизингі

      197-бап. Салықтық жеңілдіктерді қолдану мақсаттары үшін мүлікті қаржы лизингіне беру шарттары

      198-бап. Бірлескен кәсіпкерлік кезінде салықтық міндеттемені орындау ерекшеліктері

      199-бап. Бірлескен қызметті жүзеге асыру

      200-бап. Жер қойнауын пайдаланушылардың бірлескен қызметті жүзеге асыру ерекшеліктері

      24-тарау. "БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕП ПЕН ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК ТУРАЛЫ" ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЗАҢЫНА СӘЙКЕС БУХГАЛТЕРЛІК ЕСЕПКЕ АЛУДЫ ЖҮРГІЗУДІ ЖӘНЕ ҚАРЖЫЛЫҚ ЕСЕПТІЛІК ЖАСАУДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРМАЙТЫН ДАРА КӘСІПКЕРЛЕРДІҢ САЛЫҚТЫҚ ЕСЕПКЕ АЛУДЫ ЖҮРГІЗУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

      201-бап. Жалпы ережелер

      202-бап. Бастапқы есепке алу құжаттарының нысандары және оларды жасау жөніндегі талаптар

      203-бап. Салықтық есепке алуды жүргізу ерекшеліктері

      25-тарау. САЛЫҚ НЫСАНДАРЫ

      204-бап. Салық нысандары

      205-бап. Салық нысандарын сақтау мерзімі

      1-параграф. Салықтық өтініш, салықтық есептілік

      206-бап. Жалпы ережелер

      207-бап. Салықтық есептілікті, оның ішінде жалға алу (пайдалану) шарттарының тізілімін жасау ерекшеліктері

      208-бап. Салықтық өтінішті, салықтық есептілікті ұсыну тәртібі

      209-бап. Салықтық тіркелімдерді қоспағанда, салық нысандарын қабылдау

      210-бап. Салықтық есептілікті керi қайтарып алу тәртібі

      211-бап. Салықтық есептілікке өзгерістер мен толықтырулар енгізу

      212-бап. Салықтық есептілікті ұсыну мерзімдерін ұзарту

      213-бап. Салық төлеушінің (салық агентінің) салықтық есептілікті ұсынуын тоқтата тұру (ұзарту, қайта бастау) тәртібі

      214-бап. Патент негізінде шағын бизнес субъектілері үшін арнаулы салық режимін қолданатын дара кәсіпкердің салықтық есептілікті ұсынуын тоқтата тұру (ұзарту, қайта бастау) тәртібі

      2-параграф. Салықтық тіркелімдер

      215-бап. Салықтық тіркелімдер

      6-БӨЛІМ. РЕЗИДЕНТТЕР МЕН БЕЙРЕЗИДЕНТТЕРДІҢ КІРІСТЕРІНЕ САЛЫҚ САЛУ БОЙЫНША ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

      26-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

      216-бап. Резиденттер мен бейрезиденттерге салық салудың негізгі қағидаттары

      217-бап. Резиденттер

      218-бап. Қазақстан Республикасының резиденттігін растау тәртібі

      219-бап. Бейрезиденттер

      220-бап. Бейрезиденттiң тұрақты мекемесi

      221-бап. Өзара келiсу рәсiмi

      7-БӨЛІМ. КОРПОРАТИВТІК ТАБЫС САЛЫҒЫ

      27-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

      222-бап.Төлеушілер

      223-бап. Салық салу объектілері

      28-тарау. САЛЫҚ САЛЫНАТЫН КІРІС

      224-бап. Салық салынатын кіріс

      1-параграф. Жылдық жиынтық кіріс

      225-бап. Жылдық жиынтық кіріс

      226-бап. Жылдық жиынтық кіріске қосылатын кірістер

      227-бап. Өткізуден түсетін кіріс

      228-бап. Құн өсімінен түсетін кіріс

      229-бап. Міндеттемелерді есептен шығарудан түсетін кіріс

      230-бап. Күмәндi мiндеттемелер бойынша кіріс

      231-бап. Сақтандыру, қайта сақтандыру ұйымының сақтандыру, қайта сақтандыру шарттары бойынша кірістері

      232-бап. Құрылған провизиялардың (резервтердің) мөлшерлерін төмендетуден түсетін кіріс

      233-бап. Талап ету құқығын басқаға беруден түсетін кіріс

      234-бап. Тіркелген активтердің шығып қалуынан түсетін кіріс

      235-бап. Табиғи ресурстарды геологиялық зерделеуге және оларды өндiруге дайындық жұмыстарына арналған шығыстарды, сондай-ақ жер қойнауын пайдаланушылардың басқа да шығыстарын түзетуден түсетін кіріс

      236-бап. Кен орындарын әзірлеу салдарын жою қорына аударымдар сомасының кен орындарын әзірлеу салдарын жою бойынша іс жүзіндегі шығыстар сомасынан асып кетуiнен түсетін кіріс

      237-бап. Бұрын жүргізілген шегерімдер бойынша алынған өтемақылар

      238-бап. Өтеусіз алынған мүлік

      239-бап. Әлеуметтік сала объектілерін пайдалану кезінде алынған кіріс

      240-бап. Кәсіпорынды мүліктік кешен ретінде сатудан түсетін кіріс (залал)

      241-бап. Жылдық жиынтық кірісті түзету

      2-параграф. Шегерімдер

      242-бап. Жалпы ережелер

      243-бап. Шығыстардың жекелеген түрлері бойынша шегерімдер

      244-бап. Салық төлеушінің басқару органы мүшелерінің қызметтік іссапарлары және сапарлары кезіндегі өтемақылар сомасының шегерімі

      245-бап. Өкілдік шығыстар сомасының шегерімі

      246-бап. Сыйақы бойынша шегерім

      247-бап. Төленген күмәнді міндеттемелер бойынша шегерім

      248-бап. Күмәнді талаптар бойынша шегерім

      249-бап. Сақтандыру, қайта сақтандыру ұйымының шегерімдері

      250-бап. Резервтік қорларға аударымдар бойынша шегерім

      251-бап. Қайта сақтандыру активтерін азайту бойынша шегерім

      252-бап. Кен орындарын әзірлеу салдарын жоюға арналған шығыстар бойынша шегерімдер және жою қорларына аударымдар сомасының шегерімдері

      253-бап. Қалдықтарды орналастыру полигондарын жоюға арналған шығыстар бойынша шегерімдер және қалдықтарды орналастыру полигондарын жою қорына аударымдар сомасының шегерімдері

      254-бап. Ғылыми-зерттеу жұмыстарына, ғылыми-техникалық жұмыстарға арналған және зияткерлік меншік объектілеріне айрықша құқықтарды сатып алуға арналған шығыстар бойынша шегерім

      255-бап. Жер қойнауын пайдаланушының ғылыми-зерттеу жұмыстарын, ғылыми-техникалық және (немесе) тәжiрибелiк-конструкторлық жұмыстарды қаржыландыру, сондай-ақ дербес кластерлік қорға ақша аудару жөніндегі шығыстарын шегеру

      256-бап. Кепілдік беру жүйелеріне қатысушылардың сақтандыру сыйлықақылары мен жарналары бойынша шығыстарды шегеру

      257-бап. Жұмыскерлердің есепке жазылған кірістері және жеке тұлғаларға өзге төлемдер бойынша шығыстарды шегеру

      258-бап. Табиғи ресурстарды геологиялық зерделеуге, барлауға және оларды өндiруге дайындық жұмыстарына арналған шығыстар бойынша шегерiмдер және жер қойнауын пайдаланушының басқа да шегерiмдерi

      259-бап. Табиғи ресурстарды геологиялық зерделеуге және оларды өндiруге дайындық жұмыстарына арналған шығыстарды шегерудің және көмірсутектерді барлауға және (немесе) бірлескен барлауға және өндіруге арналған келісімшарт шеңберінде қызметті жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушының басқа да шегерiмдерiнің ерекшеліктері

      260-бап. Коммерциялық табудан кейін өндіру басталған соң уранды жерасты ұңғымалық сілтілеу әдісімен өндіруге дайындық жұмыстарына арналған шығыстар бойынша шегерімдер

      261-бап. Жер қойнауын пайдаланушының қазақстандық кадрларды оқытуға және өңірлердің әлеуметтік саласын дамытуға арналған шығыстары бойынша шегерім

      262-бап. Теріс бағамдық айырма сомасының оң бағамдық айырма сомасынан асып кетуін шегеру

      263-бап. Салықтардың және бюджетке төленетін төлемдердің шегерімі

      264-бап. Шегерімге жатпайтын шығындар

      3-параграф. Тіркелген активтер бойынша шегерімдер

      265-бап. Тіркелген активтер бойынша шегерімдер

      266-бап. Тіркелген активтер

      267-бап. Құндық балансты айқындау

      268-бап. Тіркелген активтердің келіп түсуі

      269-бап. Жекелеген жағдайларда топтың (кіші топтың) құндық балансын қалыптастыру

      270-бап. Тіркелген активтердің шығып қалуы

      271-бап. Амортизациялық аударымдарды есептеу

      272-бап. Келесі шығыстар шегерімі

      273-бап. Тiркелген активтер бойынша басқа да шегерiмдер

      4-параграф. Инвестициялық салықтық преференциялар

      274-бап. Инвестициялық салықтық преференциялар

      275-бап. Преференцияларды қолдану

      276-бап. Преференциялар объектілерін салықтық есепке алу ерекшеліктері

      5-параграф. Туынды қаржы құралдары

      277-бап. Жалпы ережелер

      278-бап. Орындалу мерзімі ұзақ туынды қаржы құралын қоспағанда, туынды қаржы құралы бойынша кіріс

      279-бап. Орындалу мерзімі ұзақ туынды қаржы құралы бойынша кіріс

      280-бап. Хеджирлеу операциялары бойынша салықтық есепке алу ерекшеліктері

      281-бап. Базалық активті беру жолымен орындау кезіндегі салықтық есепке алу ерекшеліктері

      6-параграф. Ұзақ мерзімді келісімшарттар

      282-бап. Жалпы ережелер

      283-бап. Іс жүзіндегі әдісті қолданған кезде ұзақ мерзімді келісімшарт бойынша кірісті айқындау тәртібі

      284-бап. Аяқтау әдісін қолданған кезде ұзақ мерзімді келісімшарт бойынша кірісті айқындау тәртібі

      285-бап. Салықтық міндеттемені заттай нысанда орындау кезінде көмірсутектерді беру кезінде корпоративтік табыс салығының мақсаттары үшін жылдық жиынтық кіріс пен шегерімдердің мөлшерін айқындау ерекшеліктері

      7-параграф. Кірістер мен шегерімдерді түзету

      286-бап. Жалпы ережелер

      287-бап. Кірістер мен шегерімдерді түзету

      29-тарау. САЛЫҚ САЛЫНАТЫН КІРІСТІ АЗАЙТУ НЕМЕСЕ ҰЛҒАЙТУ (ЗАЛАЛДЫ АЗАЙТУ) ЖӘНЕ САЛЫҚ ТӨЛЕУШІЛЕРДІҢ КЕЙБІР САНАТТАРЫН САЛЫҚ САЛУДАН БОСАТУ

      288-бап. Салық салынатын кірісті азайту

      289-бап. Коммерциялық емес ұйымдарға салық салу

      290-бап. Әлеуметтiк саладағы қызметті жүзеге асыратын ұйымдарға салық салу

      291-бап. Дербес бiлiм беру ұйымдарына салық салу

      292-бап. Екінші деңгейдегі банктердің кредиттік портфельдерінің сапасын жақсартуға маманданатын, Қазақстан Республикасының Үкіметі жалғыз акционері болып табылатын ұйымға салық салу

      293-бап. Салық төлеушілердің басқа санаттарына салық салу

      30-тарау. БАҚЫЛАНАТЫН ШЕТЕЛДІК КОМПАНИЯНЫҢ ПАЙДАСЫНА САЛЫҚ САЛУ

      294-бап. Осы тарауда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

      295-бап. Жалпы ережелер

      296-бап. Салық салудан босату

      297-бап. Бақыланатын шетелдік компанияның пайдасына салық салу

      298-бап. Бақыланатын шетелдік компанияға қатысу (бақылау жасау) туралы өтініш

      31-тарау. ЗАЛАЛДАР

      299-бап. Залал ұғымы

      300-бап. Залалдарды ауыстыру

      301-бап. Қайта ұйымдастыру кезінде залалдарды ауыстыру

      32-тарау. КОРПОРАТИВТІК ТАБЫС САЛЫҒЫН ЕСЕПТЕУ ТӘРТІБІ ЖӘНЕ ТӨЛЕУ МЕРЗІМДЕРІ

      302-бап. Корпоративтік табыс салығының сомасын есептеу

      303-бап. Шетелдік салықты есепке жатқызу

      304-бап. Салық төлеушілердің жекелеген санаттарының корпоративтік табыс салығын есептеу және төлеу ерекшеліктері

      305-бап. Аванстық төлемдердің сомасын есептеу

      306-бап. Корпоративтік табыс салығын төлеу мерзiмдерi мен тәртiбi

      33-тарау. ТӨЛЕМ КӨЗІНЕН ҰСТАЛАТЫН КОРПОРАТИВТІК ТАБЫС САЛЫҒЫ

      307-бап. Төлем көзінен салық салынатын кірістер

      308-бап. Төлем көзінен ұсталатын корпоративтік табыс салығын есептеу тәртібі

      309-бап. Қазақстан Республикасында қызметін тұрақты мекеме құрмай жүзеге асыратын бейрезидент-заңды тұлғалардың кірістеріне салық салу тәртібі

      310-бап. Депозитарлық қолхаттардың базалық активі болып табылатын акциялар бойынша дивидендтер түрінде резидентке төленетін кірістер бойынша салық агентінің салықтық міндеттемені орындау, сондай-ақ төлем көзінен ұсталған табыс салығын қайтару тәртібі

      311-бап. Төлем көзінен ұсталған корпоративтік табыс салығын аудару тәртібі

      312-бап. Төлем көзінен ұсталған корпоративтік табыс салығы бойынша есеп-қисап

      34-тарау. САЛЫҚ МӨЛШЕРЛЕМЕЛЕРІ, САЛЫҚТЫҚ КЕЗЕҢ ЖӘНЕ САЛЫҚ ДЕКЛАРАЦИЯСЫ

      313-бап. Салық мөлшерлемелері

      314-бап. Салықтық кезең

      315-бап. Салық декларациясы

      8-БӨЛІМ. ЖЕКЕ ТАБЫС САЛЫҒЫ

      35-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

      316-бап. Төлеушілер

      317-бап. Жекелеген жағдайларда кірістерге салық салу ерекшеліктері

      318-бап. Салық салу объектілері

      319-бап. Жеке тұлғаның жылдық кірісі

      320-бап. Салық мөлшерлемелері

      321-бап. Жеке тұлғаның жылдық кірісіне кіретін кірістер

      36-тарау. КІРІСТЕР

      1-параграф. Төлем көзінен салық салуға жататын кірістер

      322-бап. Жұмыскердің кірісі

      323-бап. Жұмыскердiң заттай нысандағы кірісі

      324-бап. Жұмыскердiң материалдық пайда түрiндегi кірісі

      325-бап. Өтеусіз алынған мүлік, оның ішінде жұмыстар, көрсетілетін қызметтер түріндегі кіріс

      326-бап. Зейнетақы төлемдері түріндегі кіріс

      327-бап. Дивидендтер, сыйақылар, ұтыстар түріндегі кіріс

      328-бап. Стипендия түріндегі кіріс

      329-бап. Жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша кіріс

      2-параграф. Жеке тұлға дербес салық салуға жататын кірістер

      330-бап. Мүліктік кіріс

      331-бап. Жеке тұлғаның Қазақстан Республикасындағы мүлікті өткізуі кезінде құн өсімінен түсетін кіріс

      332-бап. Жеке тұлғаның мүлікті өткізуден Қазақстан Республикасының шегінен тыс жердегі көздерден алған кірісі

      333-бап. Жеке тұлғаның мүлікті (ақшадан басқа) жарғылық капиталға салым ретінде беруі кезінде құн өсімінен түсетін кіріс

      334-бап. Шағын бизнес субъектілері үшін не шаруа немесе фермер қожалықтары үшін арнаулы салық режимін қолданатын, дара кәсіпкердің өзге активтерді өткізуі кезінде құн өсімінен түсетін кіріс

      335-бап. Талап ету құқығын, оның ішінде тұрғын үй құрылысына үлестік қатысу туралы шарт бойынша тұрғын ғимараттағы үлесті талап ету құқығын басқаға беруден түсетін кіріс

      336-бап. Жеке практикамен айналысатын адамның кірісі

      337-бап. Дара кәсіпкердің кірісі

      338-бап. Қазақстан Республикасының шегінен тыс жердегі көздерден түсетін басқа да кірістер

      339-бап. Бақыланатын шетелдік компания бойынша жалпы ережелер

      340-бап. Бақыланатын шетелдік компанияның пайдасына салық салу

      3-параграф. Кірісті түзету

      341-бап. Кірісті түзету

      37-тарау. САЛЫҚТЫҚ ШЕГЕРІМДЕР

      342-бап. Салықтық шегерімдер бойынша жалпы ережелер

      343-бап. Салық агентінде салықтық шегерімдерді қолдану ерекшеліктері

      344-бап. Жеке тұлғаның салықтық шегерімдерді дербес қолдану ерекшеліктері

      345-бап. Зейнетақы төлемдері және жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша салықтық шегерім

      346-бап. Стандартты шегерімдер

      347-бап. Ерікті зейнетақы жарналары бойынша салықтық шегерім

      348-бап. Медицинаға арналған салықтық шегерім

      349-бап. Сыйақылар бойынша салықтық шегерім

      38-тарау. Төлем көзінен ұстап қалатын жеке табыс салығы бойынша есептеу, төлеу және салықтық есептілікті ұсыну тәртібі

      350-бап. Төлем көзінен ұстап қалатын жеке табыс салығы бойынша жалпы ережелер

      351-бап. Жеке табыс салығын есептеу, ұстап қалу және төлеу

      352-бап. Мемлекеттік мекемелердің жеке табыс салығын есептеу, ұстап қалу және төлеу ерекшеліктері

      353-бап. Төлем көзінен салық салынатын кірісті айқындау

      354-бап. Салықтық және есепті кезеңдер

      355-бап. Жеке табыс салығы және әлеуметтік салық бойынша декларация

      39-тарау. Жеке тұлға дербес есептейтін жеке табыс салығы бойынша есептеу, төлеу және салықтық есептілікті ұсыну тәртібі

      356-бап. Жеке тұлға дербес есептейтін жеке табыс салығы бойынша жалпы ережелер

      357-бап. Жеке тұлға дербес салық салуға жататын жеке тұлғаның салық салынатын кірісін айқындау

      358-бап. Жеке тұлға дербес салық салуға жататын кірістер бойынша жеке табыс салығын есептеу

      359-бап. Шетелдік салықты есепке жатқызу

      360-бап. Резидент-еңбекші көшіп келушінің кірісі

      361-бап. Салықтық кезең

      362-бап. Салықты төлеу мерзімдері

      363-бап. Жеке табыс салығы бойынша декларация

      364-бап. Декларацияны тапсыру мерзімдері

      9-БӨЛІМ. Жеке практикамен айналысатын адамның және дара кәсіпкердің кірістерінен жеке табыс салығы

      40-тарау. Жеке практикамен айналысатын адамның және жалпыға бірдей белгіленген салық салу режимін қолданатын дара кәсіпкердің кірісі

      365-бап. Жеке практикамен айналысатын адамның кірісі

      366-бап. Дара кәсіпкердің кірісі

      10-БӨЛІМ. ҚОСЫЛҒАН ҚҰН САЛЫҒЫ

      41-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

      367-бап. Төлеушілер

      368-бап. Салық салу объектілері

      369-бап. Салық салынатын айналымды айқындау

      370-бап. Салық салынбайтын айналым

      371-бап. Салық салынатын импортты айқындау

      42-тарау. ТАУАРЛАРДЫ, ЖҰМЫСТАРДЫ, КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕРДІ ӨТКІЗУ БОЙЫНША АЙНАЛЫМ ЖӘНЕ БЕЙРЕЗИДЕНТТЕН ЖҰМЫСТАРДЫ, КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕРДІ САТЫП АЛУ БОЙЫНША АЙНАЛЫМ

      372-бап. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу бойынша айналым

      373-бап. Бейрезиденттен жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу бойынша айналым

      374-бап. Тапсырма шарттары бойынша жүзеге асырылатын өткізу (сатып алу) бойынша айналымдар

      375-бап. Комиссия шартының талаптарына сәйкес келетін талаптармен жүзеге асырылатын өткізу бойынша айналымдар

      376-бап. Көлік экспедициясы шарты бойынша жүзеге асырылатын өткізу (сатып алу) бойынша айналымдар

      377-бап. Мүлікті сенімгерлік басқаруды құру нәтижесінде жүзеге асырылатын өткiзу (сатып алу) бойынша айналымдар

      378-бап. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу орны

      379-бап. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу бойынша айналымды жасау күні

      43-тарау. АЙНАЛЫМНЫҢ ЖӘНЕ ИМПОРТТЫҢ МӨЛШЕРІН АЙҚЫНДАУ

      380-бап. Тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу бойынша айналымның мөлшері

      381-бап. Жекелеген жағдайларда өткізу бойынша айналымның мөлшерін айқындау ерекшеліктері

      382-бап. Бейрезиденттен жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді сатып алу бойынша айналымның мөлшері

      383-бап. Айналымның мөлшерiн түзету

      384-бап. Күмәндi талаптар бойынша салық салынатын айналымның мөлшерiн түзету

      385-бап. Салық салынатын импорттың мөлшері

      44-тарау. НӨЛДІК МӨЛШЕРЛЕМЕ БОЙЫНША САЛЫҚ САЛЫНАТЫН АЙНАЛЫМДАР

      386-бап. Тауарларды экспортқа өткізу бойынша айналым

      387-бап. Халықаралық тасымалдарға салық салу

      388-бап. Халықаралық ұшуды, халықаралық әуе тасымалдарын орындайтын шетелдік авиакомпаниялардың әуе кемелеріне жанармай құю кезінде әуежайлар жүзеге асыратын жанар-жағармай материалдарын өткізуге салық салу

      389-бап. Арнайы экономикалық аймақтың аумағына өткізілетін тауарларға салық салу

      390-бап. Алып тасталды - ҚР 03.04.2019 № 243-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      391-бап. Шектері Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік шекарасының учаскелерімен толық немесе ішінара тұспа-тұс келетін арнайы экономикалық аймақтың аумағына өткізілетін тауарларға салық салу ерекшеліктері

      392-бап. Аффинирленген алтынды өткізу бойынша айналым

      393-бап. Жекелеген жағдайларда салық салу

      45-тарау. САЛЫҚ САЛЫНБАЙТЫН АЙНАЛЫМ ЖӘНЕ САЛЫҚ САЛЫНБАЙТЫН ИМПОРТ

      394-бап. Қосылған құн салығынан босатылған, тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді өткізу бойынша айналымдар

      395-бап. Халықаралық тасымалдарға байланысты айналымдар

      396-бап. Жерге және тұрғын ғимараттарға байланысты өткізу бойынша айналымдар

      397-бап. Қосылған құн салығынан босатылатын, қаржылық операцияларды өткізу бойынша айналымдар

      398-бап. Мүлікті қаржы лизингiне беру

      399-бап. Қосылған құн салығынан босатылатын импорт

      46-тарау. ҚОСЫЛҒАН ҚҰН САЛЫҒЫ БОЙЫНША ЕСЕПКЕ ЖАТҚЫЗУ

      400-бап. Есепке жатқызылатын қосылған құн салығы

      401-бап. Қосылған құн салығын есепке жатқызу күні

      402-бап. Есепке жатқызылмайтын қосылған құн салығы

      403-бап. Есепке жатқызылатын қосылған құн салығының сомасынан алып тастау

      404-бап. Есепке жатқызылатын қосылған құн салығының сомасын түзету

      405-бап. Күмәндi мiндеттемелер бойынша, міндеттемелерді есептен шығару кезінде есепке жатқызылатын қосылған құн салығының сомаларын түзету

      406-бап. Түзету ескеріле отырып, есепке жатқызылатын қосылған құн салығы

      407-бап. Есепке жатқызуға рұқсат етілген қосылған құн салығының сомаларын айқындау әдістері

      408-бап. Есепке жатқызуға рұқсат етілген қосылған құн салығының сомаларын пропорционалды әдіспен айқындау тәртібі

      409-бап. Есепке жатқызуға рұқсат етілген қосылған құн салығының сомаларын бөлек есепке алуды жүргізу арқылы айқындау тәртібі

      410-бап. Тұрғын ғимаратты (тұрғын ғимараттың бір бөлігін) салуды немесе казино, ойын автоматтары залы, тотализатор және букмекерлік кеңсе қызметтерін көрсету жөніндегі қызметті жүзеге асыратын қосылған құн салығын төлеушілердің есепке жатқызуға жатқызылуына рұқсат берілген қосылған құн салығының сомаларын айқындау тәртібі

      411-бап. Есепке жатқызылатын қосылған құн салығының қосымша сомасы

      47-тарау. ШОТ-ФАКТУРА

      412-бап. Жалпы ережелер

      413-бап. Шот-фактураларды жазып беру мерзімдері

      414-бап. Баспасөз басылымдарын және бұқаралық ақпарат құралдарының өзге де өнімін өткізу кезінде шот-фактураларды жазып беру ерекшеліктері

      415-бап. Экспедиторлардың шот-фактураларды жазып беру ерекшеліктері

      416-бап. Талаптары комиссия шартының талаптарына сәйкес келетін шарттар бойынша шот-фактураларды жазып беру ерекшеліктері

      417-бап. Бірлескен қызмет туралы шарттардың шеңберінде жүзеге асырылатын тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді өткізу (сатып алу) кезінде шот-фактураларды жазып беру ерекшеліктері

      418-бап. Жекелеген жағдайларда шот-фактураларды жазып беру ерекшеліктері

      419-бап. Шот-фактураға өзгерістер мен толықтырулар енгізу

      420-бап. Қосымша шот-фактураны жазып беру

      48-тарау. САЛЫҚТЫ ЕСЕПТЕУ ЖӘНЕ ТӨЛЕУ ТӘРТІБІ

      421-бап. Қосылған құн салығын есептеу

      422-бап. Қосылған құн салығының мөлшерлемелері

      423-бап. Салықтық кезең

      424-бап. Салық декларациясы

      425-бап. Қосылған құн салығын төлеу мерзімдері

      426-бап. Жай серіктестік (консорциум) құрамында өнімді бөлу туралы келісім (келісімшарт) бойынша қызметті жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушылардың қосылған құн салығы