Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі (ерекше бөлім)

Жаңартылған

Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 шілдедегі N 409 Кодексі.

       Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі (ерекше бөлім)

       Ескерту. Кодекс мазмұнмен толықтырылды - ҚР 2011.03.25 № 421-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

       Мазмұны

       4 бөлім. Міндеттемелердің жекелеген түрлері

       25-тарау. Сатып алу-сату

       Параграф1. Сатып алу-сату туралы жалпы ережелер

       406-бап. Сатып алу-сату шарты

       407-бап. Тауар туралы шарттың талабы

       408-бап. Сатушының тауар беру жөнiндегi мiндеттерi

       409-бап. Тауарды беру мiндетiн орындау мерзiмi

       410-бап. Сатушының тауар беру мiндетiн орындау кезі

       411-бап. Тауардың кездейсоқ жойылу қаупiнiң ауысуы

       412-бап. Сатушының сатылған тауарды сақтау жөнiндегi мiндетi

       413-бап. Сатушының үшiншi тұлғалардың құқықтарынан тыс тауарды беру мiндетi

       414-бап. Сатып алушыдан тауарды алып қойған жағдайдағы сатушының жауапкершiлiгi

       415-бап. Тауарды алып қою туралы талап арыз берiлген жағдайдағы сатып алушы мен сатушының мiндеттерi

       416-бап. Тауар беру мiндетiн орындамаудың салдары

       417-бап. Тауарға қатысты керек-жарақтар мен құжаттарды беру мiндетiн орындамаудың салдары

       418-бап. Тауардың саны

       419-бап. Тауардың саны туралы шарт талаптарын бұзудың салдары

       420-бап. Тауарлардың түр-түрi

       421-бап. Тауарлардың түр-түрi туралы шарт талаптарын бұзудың салдары

       422-бап. Тауардың сапасы

       423-бап. Тауардың жарамдылық мерзiмi

       424-бап. Тауардың жарамдылық мерзiмін есептеу

       425-бап. Тауар сапасына кепiлдiк беру

       426-бап. Кепiлдi мерзiмдi есептеу тәртiбi

       427-бап. Тауар сапасын тексеру

       428-бап. Тиiстi сапасы жоқ тауар берудiң зардаптары

       429-бап. Тауардың сатушы жауап беретiн кемшiлiктерi

       430-бап. Берiлген тауардың кемшiлiктерiн анықтау мерзiмдерi

       431-бап. Тауардың жиынтықтылығы

       432-бап. Тауарлар жиынтығы

       433-бап. Жиынтықталмаған тауарлар берудiң салдары

       434-бап. Тауарды салатын ыдыс және оны буып-түю

       435-бап. Тауарды ыдыссыз және (немесе) буып-түюсiз не тиiстi ыдысқа салмай және (немесе) буып-түймей берудiң салдары

       436-бап. Сатушыға шартты тиiсiнше орындамағаны туралы хабарлау

       437-бап. Сатып алушының тауарды қабылдау мiндетi

       438-бап. Тауардың бағасы

       439-бап. Тауарға ақы төлеу

       440-бап. Тауарға алдын ала ақы төлеу

       441-бап. Кредитке сатылған тауарға ақы төлеу

       442-бап. Тауарды кредитке сату кезiнде төлемдi бөлiп-бөлiп төлеу

       443-бап. Тауарды сақтандыру

       444-бап. Сатушының тауарға меншiк құқығының сақталуы

       Параграф 2. Бөлшектеп сатып алу-сату

       445-бап. Бөлшектеп сатып алу-сату шарты

       446-бап. Бөлшектеп сатып алу-сату шартының нысаны

       447-бап. Тауардың көпшiлiкке арналған офертасы

       448-бап. Сатып алушыға тауар туралы ақпарат беру

       449-бап. Сатып алушының тауарды белгiлi бiр мерзiмде қабылдап алуы туралы талап қойылған шарт

       450-бап. Тауарларды үлгiлерi бойынша сату

       451-бап. Автоматтарды пайдалана отырып тауар сату

       452-бап. Сатып алушыға тауар жеткiзiп беру туралы талап қойылатын шарт

       453-бап. Тауардың бағасы және оған ақы төлеу

       454-бап. Сапасы лайықты тауарды алмастыру

       455-бап. Сатып алушының оған сапасы лайықсыз тауар сатылған жағдайдағы құқықтары

       456-бап. Тауарды алмастыру, сатып алу бағасын кеміту және сапасы лайықсыз тауарды қайтару кезiнде баға айырмасының орнын толтыру

       457-бап. Сатушының жауапкершілігі және мiндеттеменi заттай орындау

       Параграф 3. Тауар жеткiзiлiмi

       458-бап. Тауар жеткiзiлiмiнiң шарты

       459-бап. Тауар жеткiзiлiмi шартын жасасу кезiндегi келiспеушiлiктердi реттеу

       460-бап. Тауар жеткiзiлiмi шартының қолданылу мерзiмi

       461-бап. Тауар жеткiзiлiмi кезеңдерi

       462-бап. Тауарлар жеткiзiлiмiнiң тәртiбi

       463-бап. Тауарларды жеткiзiп беру

       464-бап. Жетiспеген тауардың орнын толтыру

       465-бап. Жетiспеушiлiктердiң орнын толтыру кезiндегi тауарлардың түр түрі

       466-бап. Сатып алушының тауарды қабылдауы

       467-бап. Сатып алушы қабылдамаған тауарды жауапкершiлiкпен сақтау

       468-бап. Тауарларды таңдау

       469-бап. Жеткiзiлетiн тауарлар үшiн есеп айырысу

       470-бап. Ыдыс және буып-түю

       471-бап. Сапасы лайықсыз тауар жеткiзiлімінiң салдары

       472-бап. Жиынтықталмаған тауарлар жеткізілімінің салдары

       473-бап. Тауар жеткiлiксiз берiлiп, тауардың кемшiлiктерiн жою туралы немесе тауарды толық жиынтықтау туралы талаптар орындалмаған жағдайдағы сатып алушының құқықтары

       474-бап. Тауарды жеткiлiксiз бергенi немесе тауар берудi кешiктiргенi үшiн тұрақсыздық айыбы

       475-бап. Тауар берудiң бiрнеше шарттары бойынша бiртектес мiндеттемелердi өтеу

       476-бап. Шартты орындаудан бiржақты бас тарту

       477-бап. Шарт бұзылған жағдайда залалды есептеу

       Параграф 4. Келiсiм-шарт жасасу

       478-бап. Келiсiм-шарт жасасу шарты

       479-бап. Дайындаушының мiндеттерi

       480-бап. Ауыл шаруашылық өнiмiн өндiрушiнiң мiндеттерi

       481-бап. Ауыл шаруашылық өнiмiн өндiрушiнiң жауапкершiлiгi

       Параграф 5. Энергиямен жабдықтау

       482-бап. Энергиямен жабдықтау шарты

       483-бап. Энергиямен жабдықтау шартын жасасу және ұзарту

       484-бап. Энергия мөлшерi

       485-бап. Энергия мөлшерi туралы шарт талаптарын бұзудың зардабы

       486-бап. Энергияның сапасы

       487-бап. Абоненттiң желiлердi, аспаптар мен жабдықтарды күтiп ұстау және пайдалану жөнiндегi мiндеттерi

       488-бап. Энергияға ақы төлеу

       489-бап. Абоненттiң энергияны басқа тұлғаға беруi

       490-бап. Шартты өзгерту және бұзу

       491-бап. Энергиямен жабдықтау шарты бойынша жауаптылық

       492-бап. Энергиямен жабдықтау шартының ережелерiн жалғанған желi арқылы жабдықтау жөнiндегi өзге де қатынастарға қолдану

       Параграф 6. Кәсiпорынды сату

       493-бап. Кәсiпорынды сату шарты

       494-бап. Кәсіпорынды сату шартының нысаны

       495-бап. Сатуға жататын кәсiпорынның құрамын белгiлеу және құнын бағалау

       496-бап. Кредит берушiлердiң кәсiпорынды сату кезiндегi құқықтары

       497-бап. Кәсiпорынды беру

       498-бап. Кәсіпорынға құқықтардың ауысуы

       499-бап. Кемшiлiктерi бар кәсiпорынды беру мен қабылдаудың салдары

       500-бап. Кәсiпорынды сату шартына мәмiлелердiң жарамсыздық салдары туралы және шартты бұзу мен өзгерту туралы ережелердi қолдану

       26-тарау. Айырбас

       501-бап. Айырбас шарты

       502-бап. Айырбас шарты бойынша баға мен шығындар

       503-бап. Айырбас шарты бойынша өзара тауар беру мiндеттемелерiн орындау

       504-бап. Айырбасталатын тауарларға меншiк құқығының ауысуы

       505-бап. Айырбас шарты бойынша сатып алынған тауарды алып қойғаны үшiн жауапкершiлiк

       27-тарау. Сыйға тарту

       506-бап. Сыйға тарту шарты

       507-бап. Сый алушының сыйды алудан бас тартуы

       508-бап. Сыйға тарту шартының нысаны

       509-бап. Сыйға тартуға тыйым салу

       510-бап. Сыйға тартуды шектеу

       511-бап. Сыйға тарту шартын орындаудан бас тарту

       512-бап. Сыйға тартудың күшiн жою

       513-бап. Сыйға тарту шартын орындаудан бас тарту және сыйға тартудың күшiн жою мүмкiн болмайтын жағдайлар

       514-бап. Сыйланған заттың кемшiлiктерi салдарынан зиян келтiру зардабы

       515-бап. Сыйға тартуға уәде беру кезiндегi құқық мирасқорлығы

       516-бап. Қайырмалдық

       28-тарау. Рента

       Параграф 1. Жалпы ережелер


       517-бап. Рента шарты

       518-бап. Рентаны ресімдеуге қойылатын талаптар

       519-бап. Рента төлеу үшiн мүлiктi иелiктен айыру

       520-бап. Қозғалмайтын мүлiкке рента жүктеу

       521-бап. Рентаның төленуiн қамтамасыз ету

      521-1-бап. Рента шартын рента алушының талап етуі бойынша бұзу

       522-бап. Рента төлеудiң мерзiмiн кешiктiргенi үшiн жауапкершiлiк

       Параграф 2. Тұрақты рента

       523-бап. Тұрақты рентаны алушы

       524-бап. Тұрақты рентаның нысаны мен мөлшерi

       525-бап. Тұрақты рентаны төлеу мерзiмдерi

       526-бап. Төлеушiнiң тұрақты рентаны сатып алу құқығы

       527-бап. Тұрақты рентаны рента алушының талабы бойынша сатып алу

       528-бап. Тұрақты рентаның сатып алу бағасы

       529-бап. Тұрақты рента төлемi ретiнде берiлген мүлiктiң кездейсоқ жойылу немесе кездейсоқ бүлiну қаупi

       Параграф 3. Ғұмырлық рента

       530-бап. Ғұмырлық рента алушылар

       531-бап. Ғұмырлық рентаның мөлшері

       532-бап. Ғұмырлық рентаны төлеу мерзiмдерi

       533-бап. Алып тасталды- ҚР 27.02.2017 № 49-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

       534-бап. Рента төлемі ретiнде берiлген мүлiктiң кездейсоқ жойылу қаупi

       Параграф 4. Өмiр бойы асырауда ұстау

       535-бап. Өмiр бойы асырауда ұстау шарты

       536-бап. Асырауда ұстауға беру жөнiндегi мiндет

       537-бап. Өмiр бойы асырауда ұстауды мерзiмдiк төлеммен ауыстыру

       538-бап. Өмiр бойы асырауда ұстауды қамтамасыз ету үшiн берiлген мүлiктi иелiктен айыру және пайдалану

       539-бап. Өмiр бойы асырауда ұстауды тоқтату

       29-тарау. Мүліктік жалдау (жалға алу)

       Параграф 1. Жалпы ережелер

       540-бап. Мүлiктік жалдау шарты

       541-бап. Мүлiктік жалдау объектiлерi

       542-бап. Мүлiктік жалдау шартының талаптары

       543-бап. Жалға берушi

       544-бап. Мүлiктік жалдау шартының нысаны

       545-бап. Мүлiктік жалдау шартының мерзiмi

       546-бап. Мүлiктік жалдау шарты бойынша жасалатын төлем

       547-бап. Мүлiктi жалға алушыға беру

       548-бап. Жалға берушiнiң жалға берiлген мүлiктiң кемшiлiктерi үшiн жауапкершiлiгi

       549-бап. Жалға берiлетiн мүлiкке үшiншi тұлғалардың құқықтары

       550-бап. Жалға алған мүлiктi пайдалану

       551-бап. Жалға алушының жалға алған мүлiкке билiк ету шегi

       552-бап. Жалға берушiнiң жалға берiлген мүлiктi ұстап-тұту жөнiндегi мiндеттерi

       553-бап. Жалға алушының жалданған мүлiктi ұстап-тұту жөнiндегi мiндеттерi

       554-бап. Жалға алушының жалданған мүлiктен алынатын өнiмге, жемiстерге және өзге де кiрiстерге меншiк құқығы

       555-бап. Мүлiктi жақсарту

       556-бап. Тараптардың бiреуiнiң талап етуi бойынша мүліктік жалдау шартын өзгерту және бұзу

       557-бап. Жалға алушының шартты жаңа мерзiмге жасасуға артықшылықты құқығы

       558-бап. Мүлiктік жалдау шартын қайта жаңарту

       559-бап. Мүлiктік жалдау шартының тараптар өзгерген кезде күшiн сақтап қалуы

       560-бап. Қосымша жалдау шартының негiзгi мүлiктік жалдау шартына тәуелдiлiгi

       561-бап. Шарт тоқтатылған кезде жалға берушiге мүлiктiң қайтарылуы

       562-бап. Мүлiктiң жалға алушының меншiгiне көшуi

       563-бап. Жалға алушының құқықтарын қорғау

       564-бап. Мүлiктiк жалдаудың жекелеген түрлерiнiң және жекелеген мүлiк түрлерiн жалдаудың ерекшелiктерi

       Параграф 2. Лизинг

       565-бап. Лизинг шарты

       566-бап. Лизинг нысанасы

       567-бап. Лизинг шартының елеулi талаптары

       568-бап. Мүлiктi лизингке беру туралы сатушыны хабардар ету

       569-бап. Мүлiктiң кездейсоқ жойылу немесе бүлiну қаупi

       570-бап. Лизинг шарты бойынша төленетiн төлемдер

       571-бап. Лизинг алушыға лизинг шартының нысанасын беру

       572-бап. Сатушының жауапкершiлiгi

       Параграф 3. Кәсiпорынды жалдау

       573-бап. Кәсiпорынды жалдау шарты

       574-бап. Кәсiпорынды жалдау кезiндегi кредит берушiлердiң құқықтары

       575-бап. Кәсiпорынды жалдау шартының нысаны және оны мемлекеттiк тiркеу

       576-бап. Жалға алынған кәсiпорынды беру

       577-бап. Жалға алушының кәсiпорынды ұстау және оны пайдалану бойынша шығындарды төлеу жөнiндегi мiндеттерi

       578-бап. Жалға алынған кәсiпорынның мүлкiн пайдалану

       579-бап. Жалға алушының жалға алынған кәсiпорынға өзгерiстер мен жақсартулар енгiзуi

       580-бап. Жалға алынған кәсiпорынды қайтару

       Параграф 4. Үйлер мен ғимараттарды жалдау

       581-бап. Үйдi немесе ғимаратты жалдау шарты

       582-бап. Yйдi немесе ғимаратты жалдау шартының нысаны және оны мемлекеттiк тiркеу

       583-бап. Жалдау ақысының мөлшерi

       584-бап. Yйдi немесе ғимаратты беру

       Параграф 5. Көлiк құралдарын жалдау

       585-бап. Көлiк құралын экипажымен жалдау шарты

       586-бап. Көлiк құралын экипажымен жалдау шартының нысаны

       587-бап. Жалға берушiнiң көлiк құралын ұстау жөнiндегi мiндетi

       588-бап. Жалға берушiнiң көлiк құралын басқару мен техникалық пайдалану жөнiндегi мiндеттерi

       589-бап. Жалға берушiнiң көлiк құралын коммерциялық пайдалануға байланысты шығындарды төлеу жөнiндегi мiндетi

       590-бап. Көлiк құралын сақтандыру

       591-бап. Көлiк құралын пайдалану туралы үшiншi тұлғалармен шарт жасасу

       592-бап. Көлiк құралына келтiрiлген зиян үшiн жауапкершiлiк

       593-бап. Көлiк құралы келтiрген зиян үшiн жауапкершiлiк

       594-бап. Көлiк құралдарының жекелеген түрлерiн жалдаудың ерекшелiктерi

       594-1-бап. Көлік құралын экипажсыз жалдау шарты

       594-2-бап. Көлік құралын экипажсыз жалдау шартының нысаны

       594-3-бап. Жалға алушының көлік құралын күтіп ұстау жөніндегі міндеті

       594-4-бап. Жалға алушының көлік құралын күтіп ұстауға жұмсалатын шығыстарды төлеу жөніндегі міндеті

       594-5-бап. Үшінші тұлғалармен жасалатын көлік құралын пайдалану туралы шарттар

       594-6-бап. Көлік құралымен келтірілген зиян үшін жауаптылық

       594-7-бап. Көлік құралдарының жекелеген түрлерін жалдау ерекшеліктері

       Параграф 6. Прокат

       595-бап. Прокат шарты

       596-бап. Прокат шартының мерзiмi

       597-бап. Мүлiктi жалға алушыға беру

       598-бап. Жалға берiлген мүлiктiң кемшiлiктерiн жою

       599-бап. Мүлiктi пайдаланғаны үшiн төленетiн ақы

       600-бап. Жалға алынған мүлiктi пайдалану

       30-тарау. Тұрғын үйді жалдау

       601-бап. Тұрғын үйдi жалдау шарты

       602-бап. Мемлекеттiк тұрғын үй қорындағы тұрғын үйдi жалдау шарты

       603-бап. Жекеше тұрғын үй қорындағы тұрғын үйдi жалдау шарты

       31-тарау. Мүлікті тегін пайдалану

       604-бап. Мүлiктi тегiн пайдалану шарты

       605-бап. Несие берушi

       606-бап. Мүлiктi тегiн пайдалануға беру

       607-бап. Тегiн пайдалануға берiлген мүлiктiң кемшiлiктерi үшін жауапкершілік

       608-бап. Тегiн пайдалануға берiлген мүлiкке үшiншi тұлғалардың құқықтары

       609-бап. Несие алушының мүлiктi ұстау жөнiндегi мiндеттерi

       610-бап. Мүлiктiң кездейсоқ жойылу немесе кездейсоқ бүлiну қаупi

       611-бап. Мүлiктi пайдалану нәтижесiнде үшiншi тұлғаға келтiрiлген зиян үшiн жауапкершiлiк

       612-бап. Шартты мерзiмiнен бұрын бұзу

       613-бап. Шарттан бас тарту

       614-бап. Шарттағы тараптардың өзгеруi

       615-бап. Шартты тоқтату

       32-тарау. Мердігерлік

       Параграф 1. Мердiгерлiк туралы жалпы ережелер

       616-бап. Мердiгерлiк шарты

       617-бап. Жұмысты мердiгердiң қарамағында орындау

       618-бап. Материалдардың кездейсоқ жойылу қаупi

       619-бап. Бас мердiгер және қосалқы мердiгер

       620-бап. Жұмыстың орындалу мерзiмдерi

       621-бап. Жұмыстың бағасы

       622-бап. Мердiгердiң үнемi

       623-бап. Жұмысқа ақы төлеу тәртiбi

       624-бап. Ұстап қалу құқығы

       625-бап. Жұмысты тапсырысшының материалдарын пайдалана отырып орындау

       626-бап. Тапсырысшы берген мүлiктiң сақталмағаны үшiн мердiгердiң жауаптылығы

       627-бап. Тапсырысшының жұмыстарды орындау кезiндегi құқықтары

       628-бап. Мердiгер тапсырысшыға Ескертуге мiндеттi мән-жайлар

       629-бап. Тапсырысшының жәрдем көрсетуi

       630-бап. Тапсырысшының орындалған жұмысты қабылдауы

       631-бап. Мердiгерлiк нысанасы жойылған немесе жұмысты аяқтау мүмкiн болмаған жағдайдағы тараптар арасындағы есеп айырысу

       632-бап. Жұмыстың сапасы

       633-бап. Жұмыс сапасына кепiлдiк

       634-бап. Кепiлдiк мерзiмiн есептеу тәртiбi

       635-бап. Мердiгердiң жұмыс сапасының тиiстi дәрежеде болмауы үшiн жауапкершiлiгi

       636-бап. Жұмыс сапасының лайықсыздығы туралы талап арыздар жөнiндегi мерзiмнiң ескiруi

       637-бап. Мердiгердiң тапсырысшыға ақпарат беру мiндетi

       638-бап. Тараптар алған ақпараттың құпиялылығы

       639-бап. Тапсырысшыға материалдар мен жабдықтарды қайтарып беру

       Параграф 2. Тұрмыстық мердiгерлiктiң ерекшелiктерi

       640-бап. Тұрмыстық мердiгерлiк шарты

       641-бап. Тапсырысшы құқықтарының кепiлдiктерi

       642-бап. Шарттың нысаны

       643-бап. Тапсырысшыға жұмыстың нәтижелерi туралы ақпарат беру

       644-бап. Тапсырысшыға жұмыс туралы ақпарат беру

       645-бап. Жұмысты мердiгердiң материалынан орындау

       646-бап. Жұмысты тапсырысшының материалынан орындау

       647-бап. Жұмыстың бағасы және оған ақы төлеу

       648-бап. Орындалған жұмыстан кемшiлiктер табудың зардабы

       649-бап. Тапсырысшының орындалған жұмыс нәтижесiн алуға келмеуiнiң зардабы

       650-бап. Шарттағы тараптардың бiрiнiң қайтыс болуының зардабы

       Параграф 3. Құрылыс мердiгерлiгiнiң ерекшелiктерi

       651-бап. Құрылыс мердiгерлiгiнiң шарты

       652-бап. Құрылыс мердiгерлiгi шарты бойынша тәуекелдi бөлісу

       653-бап. Жүргiзiлетiн жұмыстардың қауiпсiздiгi үшiн жауаптылық

       654-бап. Жобалау-сметалық құжаттама

       655-бап. Жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерiстер енгiзу

       656-бап. Жұмыстарды материалдық қамтамасыз ету

       657-бап. Жұмысқа ақы төлеу

       658-бап. Құрылыс салу үшiн жер учаскесiн беру

       659-бап. Тапсырысшының құрылыс мердiгерлiгі шартындағы қосымша мiндеттерi

       660-бап. Тапсырысшының шарт бойынша жұмыстың орындалуын бақылауы мен қадағалауы

       661-бап. Мердiгердiң қоршаған ортаны қорғау және құрылыс жұмыстарын қауiпсiз жүргiзу жөнiндегi мiндеттерi

       662-бап. Тараптардың құрылысты консервациялау кезiндегi мiндеттерi

       663-бап. Жұмыс нәтижелерін тапсыру және қабылдау

       664-бап. Мердiгердiң жұмыстардың сапасы үшiн жауаптылығы

       665-бап. Құрылыс мердігерлігі шартындағы сапа кепiлдiктерi

       666-бап. Кемшіліктерді тапсырысшының есебінен жою

       Параграф 4. Жобалау және iздестiру жұмыстарына мердiгерлiктiң ерекшелiктерi

       667-бап. Жобалау және iздестiру жұмыстарына мердiгерлiк шарт

       668-бап. Жобалау және iздестiру жұмыстарына арналған бастапқы деректер

       669-бап. Тапсырысшының мiндеттерi

       670-бап. Мердiгердiң мiндеттерi

       671-бап. Мердігердің кепілдіктері

       672-бап. Жобалау-сметалық құжаттаманың және iздестiру жұмыстарының кемшiлiктерi үшiн мердiгердiң жауаптылығы

       Параграф 5. Ғылыми-зерттеу, тәжiрибе-конструкторлық және технологиялық жұмыстарға мердiгерлiктiң ерекшелiктерi

       673-бап. Ғылыми-зерттеу, тәжiрибе-конструкторлық және технологиялық жұмыстарға шарттар

       674-бап. Жұмыстарды орындау

       675-бап. Жұмыстарды тапсыру, қабылдау және оған ақы төлеу

       676-бап. Шарт туралы мәлiметтердiң құпиялылығы

       677-бап. Тараптардың жұмыс нәтижелерiне құқықтары

       678-бап. Тапсырысшының мiндеттерi

       679-бап. Мердiгердiң (атқарушының) мiндеттерi

       680-бап. Ғылыми-зерттеу жұмыстарына жасалған шартта нәтижеге жету мүмкiндiгi болмауының салдары

       681-бап. Тәжiрибе-конструкторлық және технологиялық жұмыстарға жасалған шартта жұмыс нәтижесiне жету мүмкiндiгi болмауының салдары

       682-бап. Мердiгердiң (атқарушының) шартты бұзғаны үшін жауапкершілігі

       33-тарау. Өтелмелі қызмет көрсету

       683-бап. Өтелмелi қызмет көрсету шарты

       684-бап. Өтелмелi қызмет көрсету шартын атқару

       685-бап. Көрсетiлген қызметтерге ақы төлеу

       686-бап. Өтелмелi қызмет көрсету шартын орындаудан бiржақты бас тарту

       687-бап. Өтелмелi қызмет көрсету шартын құқықтық реттеу

       34-тарау. Тасымалдау

       688-бап. Жалпы ережелер

       689-бап. Жүктi тасымалдау шарты

       690-бап. Жолаушы тасымалдау шарты

       691-бап. Кеме жалдау (чартер) шарты

       692-бап. Тасымалдауды ұйымдастыру туралы шарттар

       693-бап. Көлiк ұйымдары арасындағы шарттар

       694-бап. Аралас тасымалдар

       695-бап. Жалпы пайдаланыстағы көлiкпен тасымалдау

       696-бап. Көлiк құралдарын беру, жүктi тиеу (түсiру)

       697-бап. Кiре ақысы

       698-бап. Жүктi, жолаушыны және (немесе) теңдеме жүктi жеткiзу мерзiмi

       699-бап. Жүкке билiк ету құқығы

       700-бап. Жолаушылардың құқықтары

       701-бап. Тасымалдау жөнiндегi мiндеттемелердiң бұзылғаны үшiн жауапкершiлiк

       702-бап. Тасымалдаушының көлiктi бермегенi үшiн және жөнелтушiнiң берiлген көлiк құралдарын пайдаланбағаны үшiн жауапкершiлiгi

       703-бап. Тасымалдаушының тiкелей аралас қатынас кезiндегi жауапкершiлiгi

       704-бап. Тасымалдаушының жолаушыны жөнелтудi кiдiрткенi үшiн жауапкершiлiгi

       705-бап. Жүктiң немесе теңдеме жүктiң жоғалғаны, кем шыққаны және зақымданғаны (бүлiнгенi) үшiн тасымалдаушының жауапкершiлiгi

       706-бап. Жүктердi тасымалдау жөнiндегi талаптар мен талап қоюлар

       707-бап. Жолаушының өмiрi мен денсаулығына зиян келтiргенi үшiн тасымалдаушының жауапкершiлiгi

       35-тарау. Көлік экспедициясы

       708-бап. Көлiк экспедициясы шарты

       709-бап. Шарттың нысаны

       710-бап. Экспедиторға берiлетiн құжаттар мен басқа да ақпарат

       711-бап. Экспедитордың мiндеттерiн үшiншi тұлғаның атқаруы

       712-бап. Ұстап қалу құқығы

       713-бап. Көлiк экспедициясы шарты бойынша экспедитордың жауапкершiлiгi

       714-бап. Көлiк экспедициясы шартын орындаудан бiржақты бас тарту

       36-тарау. Заем

       715-бап. Заем шарты

       716-бап. Заем шартының нысаны

       717-бап. Заем шартын жасасу

       718-бап. Қарыз шарты бойынша сыйақы

       719-бап. Заем нысанасын беру

       720-бап. Нысаналы заем

       721-бап. Заемшының мiндеттемелерiн орындауын қамтамасыз ету

       722-бап. Заем нысанасын қайтару

       723-бап. Заем нысанасын мерзiмiнен бұрын қайтару туралы талапты қанағаттандыру мерзімі

       724-бап. Заем шартын даулау

       725-бап. Заем шартында мiндеттеменi жаңалау

       726-бап. Мемлекеттiк заем шарты

       727-бап. Банк заемы шарты

       728-бап. Банктік қарыз шартының және микрокредит беру туралы шарттың ерекшеліктері

       37-тарау. Ақшалай талапты беріп қаржыландыру (факторинг)

       729-бап. Ақшалай талапты берiп қаржыландыру (факторинг) шарты

       730-бап. Ақшалай талапты берiп қаржыландыру туралы шарттың нысаны

       731-бап. Қаржыландыруды алу мақсатындағы берiлген ақшалай талап

       732-бап. Клиенттiң қаржы агентiнiң алдындағы жауапкершiлiгi

       733-бап. Талапты беруге тыйым салудың жарамсыздығы

       734-бап. Ақшалай талапты кейiн беру

       735-бап. Борышқордың қаржы агентiне ақшалай талапты орындауы

       736-бап. Қаржы агентiнiң борышқордан алынған сомаларға құқықтары

       737-бап. Борышқордың қарсы талаптары

       738-бап. Қаржы агентi алған сомаларды борышқорға қайтару

       738-1-бап. Жобалық қаржыландыру және секьюритилендiру кезiнде ақшалай талап етуді беру

       38-тарау. Банктік қызмет көрсету

       Параграф 1. Жалпы ережелер

       739-бап. Банктiк қызмет көрсету шарты

       740-бап. Банктегі ақшаға билік етуді шектеу

       741-бап. Клиенттің келісімінсіз ақшаны алып қою

       742-бап. Клиенттiң ақшасын алу кезектiлiгi

       743-бап. Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың банктiк қызмет көрсетуi

       744-бап. Банктiк қызмет көрсетуге ақы төлеу

       745-бап . Банк құпиясы

       746-бап . Клиенттерге банктiк қызмет көрсету шарттарын бұзғаны үшiн жауапкершiлiк

       Параграф 2. Банктiк шот

       747-бап. Банктiк шот шарты

       748-бап. Банктік шот шартының нысаны

       749-бап. Клиенттiң ақшасына билiк ету

       750-бап. Банктiк шот шарты бойынша банк орындайтын операциялар

       751-бап. Ақшаны пайдаланғаны үшін сыйақы

       752-бап. Банктiк шот шартын бұзу

       753-бап. Банктердiң банктiк шоттары

       Параграф 3. Ақша аудару

       754-бап. Ақша аудару туралы шарт

       755-бап. Ақша аудару туралы шарттар жасасу

       Параграф 4. Банк салымы

       756-бап. Банк салымы шарты

       757-бап. Банк салымдарының түрлерi

       758-бап. Банк салымы шартының нысаны

       759-бап. Банк салымы шартының қолданылу мерзiмi

       760-бап. Банк салымы шарты бойынша сыйақы

       761-бап. Банк салымы шарты бойынша сыйақы төлеудiң тәртiбi

       762-бап. Салымдарды енгiзу

       763-бап. Үшiншi тұлғалардың салымға ақша енгiзуi

       764-бап. Үшiншi тұлғалардың пайдасына салымдар

       765-бап. Банк салымдарын қайтару

       766-бап. Банк салымын қайтаруды қамтамасыз ету

       767-бап. Банк салымы бойынша жасалған операциялар үшiн банк көрсеткен қызметтерге ақы төлеу

       39-тарау. Сақтау

       Параграф 1. Сақтау туралы жалпы ережелер

       768-бап. Сақтау шарты

       769-бап. Затты сақтауға қабылдау туралы шарт

       770-бап. Затты сақтауға қабылдау мiндетi

       771-бап. Заттарды иесіздендіріп сақтау

       772-бап. Сақтау шартының нысаны

       773-бап. Сақтау мерзiмi

       774-бап. Сақтаушыға сыйақы беру және оның шығындарын өтеу

       775-бап. Сақтаушының заттардың сақталуын қамтамасыз ету жөнiндегi міндеттерi

       776-бап. Сақтау жағдайларын өзгерту

       777-бап. Затты үшiншi тұлғаға сақтауға беру

       778-бап. Сақтаушының заттың сақталмағандығы үшiн жауапкершiлiгi

       779-бап. Сақтаушы-кәсiпкердiң жауапкершiлiгi

       780-бап. Сақтаушының жауаптылық мөлшерi

       781-бап. Затты алу мерзiмдерiн бұзудың зардабы

       782-бап. Сақтаушыға келтiрiлетiн залалдардың орнын толтыру

       783-бап. Сақтау туралы жалпы ережелердi оның жекелеген түрлерiне қолдану

       Параграф 2. Сақтаудың жекелеген түрлерi

       784-бап. Ломбардта сақтау

       785-бап. Ломбардтан талап етiлмеген зат

       786-бап. Құндылықтарды банкте сақтау

       787-бап. Көлiк ұйымдарының сақтау камераларында сақтау

       788-бап. Ұйымдардың киiмiлгiштерiнде сақтау

       789-бап. Қонақүйде сақтау

       790-бап. Даулы заттарды сақтау (секвестр)

       Параграф 3. Тауар қоймасында сақтау

       791-бап. Тауар қоймасы

       792-бап. Ортақ пайдаланылатын тауар қоймасы

       793-бап. Тауар қоймасының мiндеттерi

       794-бап. Тауар иесiнiң тауар қоймасына қоятын талаптары

       795-бап. Тауар қоймасының сақтау жөнiндегi шығындарының орнын толтыру

       796-бап. Тауар қоймасының сақтау шартынан бас тартуы

       797-бап. Қойма құжаттары

       798-бап. Жай қойма куәлiгi

       799-бап. Қос қойма куәлiгi

       800-бап. Қос қойма куәлiгiн ұстаушының тауарға құқықтары

       801-бап. Қойма және кепiл куәлiктерiн беру

       802-бап. Қос қойма куәлiгi бойынша тауар беру

       40-тарау. Сақтандыру

       803-бап. Сақтандыру шарты

       804-бап. Осы Кодекспен реттелетiн сақтандыру қатынастары

       805-бап. Сақтандыру нысандары

       806-бап. Мiндеттi және ерiктi сақтандыру

       807-бап. Сақтандыру объектiсi

       808-бап. Мiндеттi сақтандыру туралы ережелердiң бұзылу зардабы

       809-бап. Жеке және мүлiктiк сақтандыру

       809-1-бап. Жинақтаушы сақтандыру

       810-812. Алып тасталды - ҚР 2006.02.20 № 128 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

       813-бап. Сақтанушы

       814-бап. Сақтандырушы

       815-бап. Сақтандырылған адам

       816-бап. Пайда алушы

       817-бап. Сақтандыру жағдайы

       818-бап. Сақтандыру сыйлықақылары

       819-бап. Сақтандыру сомасы

       820-бап. Сақтандыру төлемi

       821-бап. Қос сақтандыру

       822-бап. Топтық сақтандыру

       823-бап. Ортақ сақтандыру

       824-бап. Қайта сақтандыру

       825-бап. Сақтандыру шартының нысаны

       825-1-бап. Сақтандыру ережелерi

       826-бап. Сақтандыру шартының мазмұны

       826-1-бап. Жинақтаушы сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сыйлықақысын төлеудiң мерзiмiн ұзарту

       826-2-бап. Жинақтаушы сақтандыру шартының қолданылуын қалпына келтiру

       826-3-бап. Бас полистi ресiмдеу жолымен шарт бойынша сақтандыру

       827-бап. Сақтандыру шартының қолданылуы

       828-бап. Сақтандырушының мiндеттерi

       829-бап. Сақтандыру жағдайынан туындайтын залалдарды азайтуға бағытталған шығындардың орнын толтыру

       830-бап. Сақтандыру құпиясы

       831-бап. Сақтанушының мiндеттерi

       832-бап. Шарт жасасу кезiнде сақтанушы беретiн мәлiметтер

       833-бап. Сақтандыру тәуекелiн және келтiрiлген зиянды бағалау

       834-бап. Шарттың қолданылуы кезеңiнде сақтандыру тәуекелiнiң ұлғаю салдары

       835-бап. Сақтандыру жағдайының басталғаны туралы сақтандырушыны хабардар ету

       836-бап. Сақтанушыны ауыстыру

       837-бап. Сақтандырылған адамды ауыстыру

       838-бап. Пайда алушыны ауыстыру

       839-бап. Сақтандырушыны сақтандыру төлемiн жүзеге асырудан босатудың негiздерi

       840-бап. Сақтанушының залалдарды өтеу құқықтарының сақтандырушыға ауысуы (суброгация)

       841-бап. Сақтандыру шартын мерзiмiнен бұрын тоқтату

       842-бап. Сақтандыру шартын мерзімінен бұрын тоқтатудың салдары

       843-бап. Сақтандыру шартының жарамсыздығы

       844-бап. Сақтандыру шартын жарамсыз деп танудың салдары

       845-бап. Өзара сақтандыру

       845-1-бап. Исламдық сақтандыру

       41-тарау. Тапсырма

       846-бап. Тапсырма шарты

       847-бап. Тапсырманы сенiм бiлдiрушiнiң нұсқауларына сәйкес орындау

       848-бап. Сенiм бiлдiрiлген өкiлдiң мiндеттерi

       849-бап. Сенiм бiлдiрушiнiң мiндеттерi

       850-бап. Тапсырма шартындағы сыйақы

       851-бап. Сенiм ауысуы

       852-бап. Тапсырма шартын тоқтату

       853-бап. Тапсырма шартын тоқтатудың зардабы

       854-бап. Тапсырма шартындағы құқықтық мирасқорлық

       42-тарау. Басқаның мүддесіне тапсырмасыз іс-әрекет жасау

       855-бап. Басқаның мүддесiне iс-әрекет жасау талаптары

       856-бап. Мүдделi тұлғаға оның мүддесiне жасалған iс-әрекеттер туралы хабарлау

       857-бап. Мүдделi тұлғаның өз мүддесiне жасалған iс-әрекеттердi мақұлдауының салдары

       858-бап. Мүдделi тұлғаның өз мүддесi үшiн жасалған iс-әрекеттердi мақұлдамауының салдары

       859-бап. Басқаның мүддесiне iс-әрекет жасаған адамға залалдарын өтеу

       860-бап. Басқаның мүддесiне жасалған iс-әрекеттер үшiн сыйақы

       861-бап. Басқаның мүддесiне мәмiле жасау салдары

       862-бап. Басқаның мүддесiне iс-әрекеттер жасаудың салдарынан негiзсiз баю

       863-бап. Басқаның мүддесiне жасалған iс-әрекеттермен келтiрiлген зиянды өтеу

       864-бап. Басқаның мүддесiне iс-әрекеттер жасаған адамның есеп беруi

       43-тарау. Комиссия

       865-бап. Комиссия шарты

       866-бап. Комиссиялық сыйақы

       867-бап. Комиссионердiң үшiншi тұлғамен мәмiле жасау жөнiндегi құқықтары мен мiндеттерi

       868-бап. Комиссиялық тапсырманы орындау

       869-бап. Қосалқы комиссия

       870-бап. Комитенттiң нұсқауларынан ауытқу

       871-бап. Комиссияның нысанасы болып табылатын мүлiкке құқық

       872-бап. Комиссионердiң өзiне тиесiлi соманы ұстап қалуы

       873-бап. Комиссионердің жауаптылығы

       874-бап. Өзiне мәмiле жасау

       875-бап. Комитенттiң комиссия шарты бойынша орындалғанды қабылдауы

       876-бап. Комиссиялық тапсырманы орындау жөнiндегi шығындардың орнын толтыру

       877-бап. Комитенттiң тапсырманың күшiн жоюы

       878-бап. Комиссионердiң тапсырманы орындаудан бас тартуы

       879-бап. Комиссия шартын тоқтату

       880-бап. Комитенттiң мерзiмi көрсетiлмей жасалған шарттан бас тартуы

       881-бап. Комиссионердiң мерзiмi көрсетiлмей жасалған шарттан бас тартуы

       882-бап. Комиссия шартындағы құқықтық мирасқорлық

       44-тарау. Мүлікті сенімгерлікпен басқару

       883-бап. Мүлiктi сенiмгерлiкпен басқару ұғымы және оның пайда болу негiздерi

       884-бап. Мүлiктi сенiмгерлiкпен басқару субъектiлерi

       885-бап. Мүлiктi сенiмгерлiкпен басқару объектiлерi

       886-бап. Мүлiктi сенiмгерлiкпен басқару шарты

       887-бап. Мүлiктi сенiмгерлiкпен басқару шартының нысаны

       888-бап. Сенiмгер басқарушының құқықтары мен мiндеттерi

       889-бап. Сенiмгер басқарушының бастамасымен сенiмнiң ауысуы

       890-бап. Сенiмгер басқарушының жауапкершiлiгi

       891-бап. Мүлiктi сенiмгерлiкпен басқару шартының тоқтатылуы

       892-бап. Акцияларды және өзге де бағалы қағаздарды сенiмгерлiкпен басқару

       893-бап. Инвестициялық қорлардың активтерiн сенiмгерлiкпен басқару

       894-бап. Кәсіпорынды мүлiктiк кешен ретiнде сенiмгерлiкпен басқару

       895-бап. Мемлекеттiк қызметшiнiң мүлкін сенiмгерлiкпен басқару

       45-тарау. Кешенді кәсіпкерлік лицензия (франчайзинг)

       896-бап. Кешендi кәсiпкерлiк лицензия шартының ұғымы

       897-бап. Кешендi кәсiпкерлiк лицензия шартының нысаны

       897-1-бап. Кешенді кәсіпкерлік лицензия шартын тіркеу

       898-бап. Лицензиардың мiндеттерi

       899-бап. Лицензиаттың мiндеттерi

       900-бап. Шектеу шарттары

       901-бап. Лицензиардың лицензиатқа қойылатын талаптар бойынша жауапкершiлiгi

       902-бап. Кешендi кәсiпкерлiк қосалқы лицензия

       903-бап. Кешендi кәсiпкерлiк қосалқы лицензияның лицензиардың лицензиатпен негiзгi шартына тәуелдiлiгi

       904-бап. Лицензиар, лицензиат және қосалқы лицензиат қатынастарының ерекшелiктерi

       905-бап. Фирмалық атау өзгерген кезде шарттың күшін сақтауы

       906-бап. Пайдалануға берiлген бiр немесе бiрнеше айрықша құқықтардың өзгеруi кезiнде шарт күшiнiң сақталуы

       907-бап. Пайдалануға берiлген айрықша құқықтың тоқтатылу салдары

       908-бап. Кешендi кәсiпкерлiк лицензия шартының тоқтатылуы

       909-бап. Кешендi кәсiпкерлiк лицензия шартындағы құқықтық мирасқорлық

       46-тарау. Конкурстық міндеттемелер

       910-бап. Конкурстық мiндеттеменiң мазмұны

       911-бап. Сыйақыға жария уәде беру

       912-бап. Сыйақыға жария уәде берудiң күшiн жою

       913-бап. Лотереялар, тотализаторлар және өзге де ойындар өткiзу ерекшелiктерi

       914-бап. Ойындар мен бәс тiгудi өткiзуге және оларға қатысуға байланысты талаптар

       915-бап. Тендер

       916-бап. Аукцион

       47-тарау. Зиян келтірудің салдарынан туындайтын міндеттемелер

       Параграф 1. Жалпы ережелер

       917-бап. Зиян келтiргенi үшiн жауаптылықтың жалпы негiздерi

       918-бап. Зиян келтiрудің алдын алу

       919-бап. Қажеттi қорғану жағдайында зиян келтiру

       920-бап. Аса қажеттi жағдайда зиян келтiру

       921-бап. Заңды тұлғаның немесе азаматтың өз қызметкерi келтiрген зиян үшiн жауапкершiлiгi

       922-бап. Мемлекеттiк органдар, жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдары, сондай-ақ олардың лауазымды адамдары келтiрген зиян үшiн жауапкершiлiк

       923-бап. Анықтау, алдын ала тергеу, прокуратура және сот органдарының заңсыз iс-әрекеттерiмен келтiрiлген зиян үшін жауапкершiлiк

       924-бап. Өзiнiң жауаптылығын сақтандырған тұлғаның зиянды өтеуi

       925-бап. Он төрт жасқа дейiнгi кәмелетке толмағандар келтiрген зиян үшiн жауапкершiлiк

       926-бап. Он төрт жастан он сегiз жасқа дейiнгi кәмелетке толмағандар келтiрген зиян үшiн жауапкершiлiк

       927-бап. Ата-ана құқықтарынан айырылған ата-аналардың кәмелетке толмағандар келтiрген зиян үшiн жауапкершiлiгi

       928-бап. Әрекетке қабiлетсiз деп танылған азамат келтiрген зиян үшiн жауапкершiлiк

       929-бап. Әрекетке қабiлеттiлiгi шектеулi деп танылған азамат келтiрген зиян үшiн жауапкершiлiк

       930-бап. Өз iс-әрекетiнiң мәнiн түсiнуге қабiлетсiз азамат келтiрген зиян үшiн жауапкершiлiк

       931-бап. Айналасындағыларға жоғары қауiп туғызатын қызмет (жоғары қауiптiлiк көздерi) арқылы келтiрiлген зиян үшiн жауапкершiлiк

       932-бап. Бiрлесiп келтiрiлген зиян үшiн жауапкершiлiк

       933-бап. Зиян келтiрген тұлғаға керi талап қою құқығы

       934-бап. Мүлiктiк зиянды өтеу әдiстерi

       935-бап. Жәбiрленушiнiң кiнәсi мен зиян келтiрген адамның мүлiктiк жағдайын есепке алу

       Параграф 2. Азаматтың өмiрi мен денсаулығына келтiрiлген

       зиянды өтеу

       936-бап. Азаматтың шарттық және өзге де мiндеттемелердi орындау кезiнде өмiрi мен денсаулығына келтiрiлген зиянды өтеу

       937-бап. Денсаулықты зақымдау арқылы келтiрiлген зиянды өтеудiң көлемi мен сипаты

       938-бап. Денсаулықтың зақымдануы салдарынан жоғалтылған табысты (кiрiстi) анықтау

       939-бап. Кәмелетке толмаған адамның денсаулығы зақымданған кезде зиянды өтеу

       940-бап. Азаматтың қайтыс болуы салдарынан залал шеккен адамдарға зиянды өтеу

       941-бап. Азамат қайтыс болған жағдайда келтiрiлген зиянды өтеу мөлшерi

       942-бап. Зиянды өтеу мөлшерiн өзгерту

       943-бап. Күнкөрiс құнының артуына байланысты зиянды өтеуді ұлғайту

       944-бап. Зиянды өтеу жөнiндегi төлемдер

       945-бап. Заңды тұлға тоқтатылған ретте зиянды өтеу

       946-бап. Жерлеуге жұмсалған шығындарды өтеу

       Параграф 3. Тауарлардың, жұмыстардың, қызмет көрсетулердiң жеткiлiксiздiгi салдарынан келтiрiлген зиянды өтеу

       947-бап. Тауарлардың, жұмыстардың, қызмет көрсетулердiң жеткiлiксiздiгi салдарынан келтiрiлген зиянды өтеу негiздерi

       948-бап. Тауарлардың, жұмыстардың, қызмет көрсетулердiң кемшiлiгi салдарынан келтiрiлген зиян үшiн жауапты тұлғалар

       949-бап. Тауарлардың, жұмыстардың, қызмет көрсетулердiң кемшiлiгi салдарынан келтiрiлген зиянды өтеу мерзiмдерi

       950-бап. Тауарлардың, жұмыстардың, қызмет көрсетулердiң

       кемшiлiктерi салдарынан келтiрiлген зиян үшiн жауапкершiлiктен босату негiздерi

       Параграф 4. Моральдық зиянды өтеу

       951-бап. Моральдық зиянды өтеу

       952-бап. Моральдық зиянды өтеу мөлшерi

       48-тарау. Негізсіз баю салдарынан туындайтын міндеттемелер

       953-бап. Негiзсiз байлықты қайтару мiндетi

       954-бап. Негiзсiз байлықты қайтару туралы талаптардың азаматтық құқықтарды қорғау туралы басқа талаптармен арақатынасы

       955-бап. Негiзсiз байлықты заттай қайтару

       956-бап. Негізсіз байлықтың құнын өтеу

       957-бап. Құқықты басқа тұлғаға негiзсiз берудiң зардабы

       958-бап. Жәбiрленушiге алынбаған табыстарды өтеу

       959-бап. Қайтарылуға жататын мүлікке шыққан шығындарды өтеу

       960-бап. Қайтарылуға жатпайтын негiзсiз байлық

       5 бөлiм. Интеллектуалдық меншік құқығы

       49-тарау. Жалпы ережелер

       961-бап. Интеллектуалдық меншiк құқығының объектiлерi

       962-бап. Интеллектуалдық меншiк объектiлерiне құқықтың пайда болу негiздерi

       963-бап. Интеллектуалдық меншiк объектiлерiне жеке мүлiктiк емес және мүлiктiк құқықтар

       964-бап. Интеллектуалдық меншiк объектiлерiне айрықша құқықтар

       965-бап. Айрықша құқықтардың басқа адамға ауысуы

       966-бап. Лицензиялық шарт

       967-бап. Интеллектуалдық шығармашылық қызметтiң нәтижелерiн жасау және пайдалану туралы шарт

       968-бап. Айрықша құқық және меншiк құқығы

       969-бап. Айрықша құқықтардың қолданылу мерзiмi

       970-бап. Айрықша құқықтарды қорғау әдiстерi

       50-тарау. Авторлық құқық

       971-бап. Авторлық құқықпен қорғалатын туындылар (авторлық құқық объектiлерi)

       972-бап. Авторлық құқық объектiлерiнiң түрлерi

       973-бап. Авторлық қатынастарды құқықтық реттеу

       974-бап. Авторлық құқық объектiлерi болып табылмайтын туындылар

       975-бап. Ресми құжаттардың, мемлекеттiк рәмiздер мен белгiлердiң жобаларына құқық

       976-бап. Авторлық құқықты қорғау белгiсi

       977-бап. Автордың жеке мүлiктiк емес құқықтары

       978-бап. Автордың мүлiктiк құқықтары

       979-бап. Туындыны сақтауға беру

       980-бап. Қазақстан Республикасының аумағында авторлық құқықтың қолданылуы

       981-бап. Авторлық құқықтың қолданыла бастауы

       982-бап. Авторлық құқықтың қолданылу мерзiмi

       983-бап. Туындының қоғам игiлiгiне ауысуы

       984-бап. Авторлық құқықтарды басқару

       51-тарау. Сабақтас құқықтар

       985-бап. Сабақтас құқықтардың объектiлерi

       986-бап. Сабақтас құқықтардың субъектiлерi

       987-бап. Сабақтас құқықтардың қолданылуы

       988-бап. Сабақтас құқықтар субъектiлерiнiң құқықтарын реттеу

       989-бап. Сабақтас құқықтардың қолданылу мерзiмi

       990-бап. Шетелдiк азаматтар немесе шетелдiк заңды тұлғалар болып табылатын орындаушылардың, фонограммалар шығарушылардың, эфирлiк және кабельдік хабар тарату ұйымдарының құқықтары

       52-тарау. Өнертабысқа, пайдалы модельге, өнеркәсіптік үлгіге құқық

       991-бап. Өнертабысты, пайдалы модельді, өнеркәсіптік үлгіні құқықтық қорғау талаптары

       992-бап. Өнертабысты, пайдалы модельдi, өнеркәсiптiк үлгiнi пайдалану құқығы

       993-бап. Патентке берілетін құқыққа билік ету

       994-бап. Авторлық құқық

       995-бап. Өнертабыстың, пайдалы модельдiң, өнеркәсiптiк үлгiнiң тең авторлары

       996-бап. Қызметтік өнертабыстар, пайдалы модельдер, өнеркәсіптік үлгілер

       997-бап. Автордың қызметтiк өнертабыс, пайдалы модель, өнеркәсiптiк үлгi үшiн сыйақы алуға құқығы

       998-бап. Патенттің Қазақстан Республикасының аумағында қолданылуы

       999-бап. Патенттің қолданылу мерзімі

       1000-бап. Патенттiк құқықтарды беру туралы шарт

       1001-бап. Өнертабысты, пайдалы модельдi, өнеркәсiптiк үлгiнi пайдалануға лицензиялық шарт

       1002-бап. Ашық лицензия

       1003-бап. Патентті бұзғаны үшін жауаптылық

       1004-бап. Оған дейiн пайдалану құқығы

       1005-бап. Патент иесiнiң құқықтарын шектеу

       53-тарау. Селекциялық жетістіктерге құқық

       1006-бап. Өсiмдiктердiң жаңа сорттарына және жануарлардың жаңа тұқымдарына құқықты қорғаудың талаптары

       1007-бап. Автордың селекциялық жетiстiк атауын айқындау құқығы

       1008-бап. Селекциялық жетiстiк авторының сыйақы алуға құқығы

       1009-бап. Патент иесiнiң селекциялық жетiстiкке құқығы

       1010-бап. Патент иесiнiң мiндеттерi

       1011-бап. Селекциялық жетiстiкке патенттiң қолданылу мерзiмi

       1012-бап. Селекциялық жетiстiктердi пайдалануға жіберу

       54-тарау. Интегралды микротәсімдер топологиясына құқықтар

       1013-бап. Интегралды микротәсiмдер топологиясына құқықтарды қорғау талаптары

       1014-бап. Интегралды микротәсiмдер топологиясына айрықша құқық

       1015-бап. Топологияларды тiркеу

       1016-бап. Топологияны қолдануға айрықша құқықтың қолданылу мерзiмi

       55-тарау. Ашылмаған ақпаратты заңсыз пайдаланудан қорғау

       құқығы

       1017-бап. Ашылмаған ақпаратты құқықтық қорғау талаптары

       1018-бап. Ашылмаған ақпаратты заңсыз пайдаланғаны үшiн жауапкершiлiк

       1019-бап. Ашылмаған ақпаратты заңсыз пайдаланудан қорғауға құқықтың ауысуы

       56-тарау. Азаматтық айналымға, тауарларға және қызмет

       көрсетулерге қатысушыларды дараландыру құралдары

       Параграф 1. Фирмалық атау

       1020-бап. Фирмалық атауға құқық

       1021-бап. Заңды тұлғаның фирмалық атауын тауар белгiсінде пайдалану

       1022-бап. Фирмалық атауға құқықтың қолданылуы

       1023-бап. Фирмалық атауды иелiктен алу құқығы

       Параграф 2. Тауар белгiсi

       1024-бап. Тауар белгiсiн құқықтық қорғау талаптары

       1025-бап. Тауар белгiсiн пайдалану құқығы

       1026-бап. Қазақстан Республикасының аумағында тауар белгiсiн құқықтық қорғау

       1027-бап. Тауар белгiсiне құқықтың қолданылу мерзiмi

       1028-бап. Тауар белгісін пайдаланбаудың салдары

       1029-бап. Тауар белгісiне құқықтың ауысуы

       1030-бап. Тауар белгiсiн пайдалануға рұқсат беру

       1031-бап. Тауар белгiсiне құқық беру туралы шарттар мен лицензиялық шарттардың нысаны және оларды тiркеу

       1032-бап. Тауар белгiсiне құқықты бұзғаны үшiн жауапкершiлiк

       Параграф 3. Тауар шығарылатын жердiң атауы

       1033-бап. Тауар шығарылатын жердiң атауын құқықтық қорғау талабы

       1034-бап. Тауар шығарылатын жердiң атауын пайдалану құқығы

       1035-бап. Тауар шығарылатын жердiң атауын құқықтық қорғаудың

       қолданылу аясы

       1036-бап. Тауар шығарылатын жердiң атауын пайдалану құқығына куәлiктiң қолданылу мерзiмi

       1037-бап. Тауар шығарылатын жердiң атауын заңсыз пайдалану үшiн жауапкершiлiк

       6 бөлiм. Мұрагерлік құқық

       57-тарау . Мұрагерлік туралы жалпы ережелер

       1038-бап. Мұрагерлiк

       1039-бап. Мұрагерлiктiң негiздерi

       1040-бап. Мұраның құрамы

       1041-бап. Ортақ бiрлескен меншiк болып табылатын мүлiкке мұрагерлiк

       1042-бап. Мұраның ашылуы

       1043-бап. Мұраның ашылу орны

       1044-бап. Мұрагерлер

       1045-бап. Мұрадан лайықсыз мұрагерлердi шеттету

       58-тарау. Өсиет бойынша мұрагерлік

       1046-бап. Жалпы ережелер

       1047-бап. Талап қойылған өсиет

       1048-бап. Мұрагерлердi қосымша тағайындау

       1049-бап. Мүлiктiң өсиет етiлмей қалған бөлiгiне мұрагерлiк

       1050-бап. Өсиеттiң нысаны туралы жалпы ережелер

       1051-бап. Нотариатта куәландырылған өсиет

       1052-бап. Нотариатта куәландырылғандарға теңестiрiлетiн өсиеттер

       1053-бап. Өсиеттiң күшiн жою және оны өзгерту

       1054-бап. Өсиеттiң құпиясы

       1055-бап. Өсиетке түсiнiк беру

       1056-бап. Өсиеттiң жарамсыздығы

       1057-бап. Өсиеттiк бас тарту (легат)

       1058-бап. Жүктеу

       1059-бап. Өсиеттiң орындалуы

       59-тарау. Заңды мұрагерлік

       1060-бап. Жалпы ережелер

       1061-бап. Заң бойынша мұрагерлердiң бiрiншi кезегi

       1062-бап. Заң бойынша мұрагерлердiң екiншi кезегі

       1063-бап. Заң бойынша мұрагерлердiң үшiншi кезегi

       1064-бап. Кейiнгi кезектегi мұрагерлер

       1065-бап. Алып тасталды - ҚР 2007.01.12 № 225 Заңымен.

       1066-бап. Алып тасталды - ҚР 2007.01.12 № 225 Заңымен.

       1067-бап. Ұсыну құқығы бойынша мұрагерлiк

       1068-бап. Мұра қалдырушының асырауындағы еңбекке жарамсыз адамдар

       1069-бап. Мұрадағы мiндеттi үлеске құқық

       1070-бап. Мұра алу кезiндегi ерлi-зайыптылардың құқықтары

       1071-бап. Мұраны қорғау және заң бойынша мұрагерлiк кезiнде оны басқару

       60-тарау. Мұра алу

       1072-бап. Мұраны қабылдау

       1072-1-бап. Мұра қабылдау тәсiлдерi

       1072-2-бап. Мұраны қабылдау мерзiмi

       1072-3-бап. Белгiленген мерзiмнiң аяқталуына қарай мұраны қабылдау

       1072-4-бап. Мұраны қабылдау құқығының ауысуы (мұрагерлiк трансмиссия)

       1073-бап. Мұраға құқық туралы куәлiк беру

       1074-бап. Мұрадан бас тарту құқығы

       1075-бап. Өсиеттiк бас тартуды алудан бас тарту құқығы

       1076-бап. Мұраны бөлу

       1077-бап. Болмаған мұрагерлердiң құқықтары

       1078-бап. Жекелеген мұрагерлердiң мұраға кiретiн мүлiкке басым құқығы

       1079-бап. Мұралық үлестердiң үстелуi

       1080-бап. Мұраның есебiнен төлеуге жататын шығындар

       1081-бап. Мұра қалдырушының борыштарын кредит берушiлердiң өндiрiп алуы

       1082-бап. Шаруа немесе фермер қожалығындағы мұрагерлiк

       1083-бап. Иесiз қалған мүлік

       7 бөлім. Халықаралық жеке құқық

       61-тарау. Жалпы ережелер

       1084-бап. Шетелдiк элемент шиеленiстiрген азаматтық-құқықтық қатынастарға қолданылуға тиiстi құқықты анықтау

       1085-бап. Заң ұғымдарын саралау (құқықтық саралау)

       1086-бап. Шетел құқығы нормаларының мазмұнын анықтау

       1087-бап. Керi сiлтеме жасау және үшiншi елдiң құқығына сiлтеме жасау

       1088-бап. Заңды айналып өтудiң салдары

       1089-бап. Өзара түсiнiстiк

       1090-бап. Жария тәртiп туралы ескерту

       1091-бап. Императивтiк нормаларды қолдану

       1092-бап. Көп құқықтық жүйелерi бар елдiң құқығын қолдану

       1093-бап. Реторсиялар

       62-тарау. Коллизиялық нормалар

       Параграф 1. Тұлғалар

       1094-бап. Жеке тұлғаның жеке заңы

       1095-бап. Жеке адамның құқық қабiлеттiлiгi мен әрекетке қабiлеттiлiгi

       1096-бап. Жеке адамды хабар-ошарсыз кеттi деп тану және оны қайтыс болды деп жариялау

       1097-бап. Жеке адамның есімі

       1098-бап. Қазақстан Республикасы азаматтарының азаматтық хал актiлерiн Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде тiркеу

       1099-бап. Шет мемлекет органдары азаматтық хал актiлерiн куәландыруға берген құжаттарды тану

       1100-бап. Заңды тұлғаның заңы

       1101-бап. Заңды тұлғаның құқық қабiлеттiлігi

       1102-бап. Мемлекеттiң шетелдiк элементi бар азаматтық-құқықтық қатынастарға қатысуы

       Параграф 2. Жеке мүлiктiк емес құқықтар

       1103-бап. Жеке мүлiктiк емес құқықтарды қорғау

       Параграф 3. Мәмiлелер, өкiлдiк, талап мерзiмi

       1104-бап. Мәмiленiң нысаны

       1105-бап. Сенiмхат

       1106-бап. Талап мерзiмi

       Параграф 4. Заттық құқықтар

       1107-бап. Заттық құқықтарға қолданылатын құқық туралы жалпы ережелер

       1108-бап. Заттық құқықтардың пайда болуы және тоқтатылуы

       1109-бап. Мемлекеттiк тiзiлiмге енгiзiлуге тиiстi көлiк құралдары мен өзге де мүлiкке заттық құқықтар

       1110-бап. Жолдағы қозғалатын мүлiкке заттық құқықтар

       1111-бап. Заттық құқықтарды қорғау

       Параграф 5. Шарттық мiндеттемелер

       1112-бап. Шарт тараптарының келiсiмiмен құқық таңдау

       1113-бап. Тараптардың келiсiмi болмаған кезде шартқа қолданылатын құқық

       1114-бап. Шетелдiң қатысуымен заңды тұлға құру туралы шартқа қолданылатын құқық

       1115-бап. Қолданылатын құқықтың күшiнде болатын саласы

       Параграф 6. Шарттан тыс мiндеттемелер

       1116-бап. Бiр жақты мәмiлелерден туындайтын мiндеттемелер

       1117-бап. Зиян келтiру салдарынан туындайтын мiндеттемелер

       1118-бап. Тұтынушыға келтiрiлген зиян үшiн жауапкершiлiк

       1119-бап. Негiзсiз баю

       Параграф 7. Интеллектуалдық меншiк

       1120-бап. Интеллектуалдық меншiкке құқықтар

       Параграф 8. Мұрагерлiк құқық

       1121-бап. Мұрагерлiк бойынша қатынастар

       1122-бап. Адамдардың өсиет жасауға және оның күшiн жоюға қабілеттілігі, өсиеттің және оның күшін жою актiсiнiң нысаны

       1123-бап. Қозғалмайтын мүлiктi және мемлекеттiк тiзiлiмге енгiзiлуге тиiстi мүлiктi мұраға қалдыру

       Параграф 9. Қорғаншылық және қамқоршылық

       1124-бап. Қорғаншылық және қамқоршылық

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз