Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі (ерекше бөлім)

Жаңартылған

Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 1 шілдедегі N 409 Кодексі.

      Қазақстан Республикасының азаматтық кодексі (ерекше бөлім)

      Ескерту. Кодекс мазмұнмен толықтырылды - ҚР 2011.03.25 № 421-IV (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      Мазмұны

      4 бөлім. Міндеттемелердің жекелеген түрлері

      25-тарау. Сатып алу-сату

      Параграф1. Сатып алу-сату туралы жалпы ережелер

      406-бап. Сатып алу-сату шарты

      407-бап. Тауар туралы шарттың талабы

      408-бап. Сатушының тауар беру жөнiндегi мiндеттерi

      409-бап. Тауарды беру мiндетiн орындау мерзiмi

      410-бап. Сатушының тауар беру мiндетiн орындау кезі

      411-бап. Тауардың кездейсоқ жойылу қаупiнiң ауысуы

      412-бап. Сатушының сатылған тауарды сақтау жөнiндегi мiндетi

      413-бап. Сатушының үшiншi тұлғалардың құқықтарынан тыс тауарды беру мiндетi

      414-бап. Сатып алушыдан тауарды алып қойған жағдайдағы сатушының жауапкершiлiгi

      415-бап. Тауарды алып қою туралы талап арыз берiлген жағдайдағы сатып алушы мен сатушының мiндеттерi

      416-бап. Тауар беру мiндетiн орындамаудың салдары

      417-бап. Тауарға қатысты керек-жарақтар мен құжаттарды беру мiндетiн орындамаудың салдары

      418-бап. Тауардың саны

      419-бап. Тауардың саны туралы шарт талаптарын бұзудың салдары

      420-бап. Тауарлардың түр-түрi

      421-бап. Тауарлардың түр-түрi туралы шарт талаптарын бұзудың салдары

      422-бап. Тауардың сапасы

      423-бап. Тауардың жарамдылық мерзiмi

      424-бап. Тауардың жарамдылық мерзiмін есептеу

      425-бап. Тауар сапасына кепiлдiк беру

      426-бап. Кепiлдi мерзiмдi есептеу тәртiбi

      427-бап. Тауар сапасын тексеру

      428-бап. Тиiстi сапасы жоқ тауар берудiң зардаптары

      429-бап. Тауардың сатушы жауап беретiн кемшiлiктерi

      430-бап. Берiлген тауардың кемшiлiктерiн анықтау мерзiмдерi

      431-бап. Тауардың жиынтықтылығы

      432-бап. Тауарлар жиынтығы

      433-бап. Жиынтықталмаған тауарлар берудiң салдары

      434-бап. Тауарды салатын ыдыс және оны буып-түю

      435-бап. Тауарды ыдыссыз және (немесе) буып-түюсiз не тиiстi ыдысқа салмай және (немесе) буып-түймей берудiң салдары

      436-бап. Сатушыға шартты тиiсiнше орындамағаны туралы хабарлау

      437-бап. Сатып алушының тауарды қабылдау мiндетi

      438-бап. Тауардың бағасы

      439-бап. Тауарға ақы төлеу

      440-бап. Тауарға алдын ала ақы төлеу

      441-бап. Кредитке сатылған тауарға ақы төлеу

      442-бап. Тауарды кредитке сату кезiнде төлемдi бөлiп-бөлiп төлеу

      443-бап. Тауарды сақтандыру

      444-бап. Сатушының тауарға меншiк құқығының сақталуы

      Параграф 2. Бөлшектеп сатып алу-сату

      445-бап. Бөлшектеп сатып алу-сату шарты

      446-бап. Бөлшектеп сатып алу-сату шартының нысаны

      447-бап. Тауардың көпшiлiкке арналған офертасы

      448-бап. Сатып алушыға тауар туралы ақпарат беру

      449-бап. Сатып алушының тауарды белгiлi бiр мерзiмде қабылдап алуы туралы талап қойылған шарт

      450-бап. Тауарларды үлгiлерi бойынша сату

      451-бап. Автоматтарды пайдалана отырып тауар сату

      452-бап. Сатып алушыға тауар жеткiзiп беру туралы талап қойылатын шарт

      453-бап. Тауардың бағасы және оған ақы төлеу

      454-бап. Сапасы лайықты тауарды алмастыру

      455-бап. Сатып алушының оған сапасы лайықсыз тауар сатылған жағдайдағы құқықтары

      456-бап. Тауарды алмастыру, сатып алу бағасын кеміту және сапасы лайықсыз тауарды қайтару кезiнде баға айырмасының орнын толтыру

      457-бап. Сатушының жауапкершілігі және мiндеттеменi заттай орындау

      Параграф 3. Тауар жеткiзiлiмi

      458-бап. Тауар жеткiзiлiмiнiң шарты

      459-бап. Тауар жеткiзiлiмi шартын жасасу кезiндегi келiспеушiлiктердi реттеу

      460-бап. Тауар жеткiзiлiмi шартының қолданылу мерзiмi

      461-бап. Тауар жеткiзiлiмi кезеңдерi

      462-бап. Тауарлар жеткiзiлiмiнiң тәртiбi

      463-бап. Тауарларды жеткiзiп беру

      464-бап. Жетiспеген тауардың орнын толтыру

      465-бап. Жетiспеушiлiктердiң орнын толтыру кезiндегi тауарлардың түр түрі

      466-бап. Сатып алушының тауарды қабылдауы

      467-бап. Сатып алушы қабылдамаған тауарды жауапкершiлiкпен сақтау

      468-бап. Тауарларды таңдау

      469-бап. Жеткiзiлетiн тауарлар үшiн есеп айырысу

      470-бап. Ыдыс және буып-түю

      471-бап. Сапасы лайықсыз тауар жеткiзiлімінiң салдары

      472-бап. Жиынтықталмаған тауарлар жеткізілімінің салдары

      473-бап. Тауар жеткiлiксiз берiлiп, тауардың кемшiлiктерiн жою туралы немесе тауарды толық жиынтықтау туралы талаптар орындалмаған жағдайдағы сатып алушының құқықтары

      474-бап. Тауарды жеткiлiксiз бергенi немесе тауар берудi кешiктiргенi үшiн тұрақсыздық айыбы

      475-бап. Тауар берудiң бiрнеше шарттары бойынша бiртектес мiндеттемелердi өтеу

      476-бап. Шартты орындаудан бiржақты бас тарту

      477-бап. Шарт бұзылған жағдайда залалды есептеу

      Параграф 4. Келiсiм-шарт жасасу

      478-бап. Келiсiм-шарт жасасу шарты

      479-бап. Дайындаушының мiндеттерi

      480-бап. Ауыл шаруашылық өнiмiн өндiрушiнiң мiндеттерi

      481-бап. Ауыл шаруашылық өнiмiн өндiрушiнiң жауапкершiлiгi

      Параграф 5. Энергиямен жабдықтау

      482-бап. Энергиямен жабдықтау шарты

      483-бап. Энергиямен жабдықтау шартын жасасу және ұзарту

      484-бап. Энергия мөлшерi

      485-бап. Энергия мөлшерi туралы шарт талаптарын бұзудың зардабы

      486-бап. Энергияның сапасы

      487-бап. Абоненттiң желiлердi, аспаптар мен жабдықтарды күтiп ұстау және пайдалану жөнiндегi мiндеттерi

      488-бап. Энергияға ақы төлеу

      489-бап. Абоненттiң энергияны басқа тұлғаға беруi

      490-бап. Шартты өзгерту және бұзу

      491-бап. Энергиямен жабдықтау шарты бойынша жауаптылық

      492-бап. Энергиямен жабдықтау шартының ережелерiн жалғанған желi арқылы жабдықтау жөнiндегi өзге де қатынастарға қолдану

      Параграф 6. Кәсiпорынды сату

      493-бап. Кәсiпорынды сату шарты

      494-бап. Кәсіпорынды сату шартының нысаны

      495-бап. Сатуға жататын кәсiпорынның құрамын белгiлеу және құнын бағалау

      496-бап. Кредит берушiлердiң кәсiпорынды сату кезiндегi құқықтары

      497-бап. Кәсiпорынды беру

      498-бап. Кәсіпорынға құқықтардың ауысуы

      499-бап. Кемшiлiктерi бар кәсiпорынды беру мен қабылдаудың салдары

      500-бап. Кәсiпорынды сату шартына мәмiлелердiң жарамсыздық салдары туралы және шартты бұзу мен өзгерту туралы ережелердi қолдану

      26-тарау. Айырбас

      501-бап. Айырбас шарты

      502-бап. Айырбас шарты бойынша баға мен шығындар

      503-бап. Айырбас шарты бойынша өзара тауар беру мiндеттемелерiн орындау

      504-бап. Айырбасталатын тауарларға меншiк құқығының ауысуы

      505-бап. Айырбас шарты бойынша сатып алынған тауарды алып қойғаны үшiн жауапкершiлiк

      27-тарау. Сыйға тарту

      506-бап. Сыйға тарту шарты

      507-бап. Сый алушының сыйды алудан бас тартуы

      508-бап. Сыйға тарту шартының нысаны

      509-бап. Сыйға тартуға тыйым салу

      510-бап. Сыйға тартуды шектеу

      511-бап. Сыйға тарту шартын орындаудан бас тарту

      512-бап. Сыйға тартудың күшiн жою

      513-бап. Сыйға тарту шартын орындаудан бас тарту және сыйға тартудың күшiн жою мүмкiн болмайтын жағдайлар

      514-бап. Сыйланған заттың кемшiлiктерi салдарынан зиян келтiру зардабы

      515-бап. Сыйға тартуға уәде беру кезiндегi құқық мирасқорлығы

      516-бап. Қайырмалдық

      28-тарау. Рента

      Параграф 1. Жалпы ережелер


      517-бап. Рента шарты

      518-бап. Рентаны ресімдеуге қойылатын талаптар

      519-бап. Рента төлеу үшiн мүлiктi иелiктен айыру

      520-бап. Қозғалмайтын мүлiкке рента жүктеу

      521-бап. Рентаның төленуiн қамтамасыз ету

      521-1-бап. Рента шартын рента алушының талап етуі бойынша бұзу

      522-бап. Рента төлеудiң мерзiмiн кешiктiргенi үшiн жауапкершiлiк

      Параграф 2. Тұрақты рента

      523-бап. Тұрақты рентаны алушы

      524-бап. Тұрақты рентаның нысаны мен мөлшерi

      525-бап. Тұрақты рентаны төлеу мерзiмдерi

      526-бап. Төлеушiнiң тұрақты рентаны сатып алу құқығы

      527-бап. Тұрақты рентаны рента алушының талабы бойынша сатып алу

      528-бап. Тұрақты рентаның сатып алу бағасы

      529-бап. Тұрақты рента төлемi ретiнде берiлген мүлiктiң кездейсоқ жойылу немесе кездейсоқ бүлiну қаупi

      Параграф 3. Ғұмырлық рента

      530-бап. Ғұмырлық рента алушылар

      531-бап. Ғұмырлық рентаның мөлшері

      532-бап. Ғұмырлық рентаны төлеу мерзiмдерi

      533-бап. Алып тасталды- ҚР 27.02.2017 № 49-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      534-бап. Рента төлемі ретiнде берiлген мүлiктiң кездейсоқ жойылу қаупi

      Параграф 4. Өмiр бойы асырауда ұстау

      535-бап. Өмiр бойы асырауда ұстау шарты

      536-бап. Асырауда ұстауға беру жөнiндегi мiндет

      537-бап. Өмiр бойы асырауда ұстауды мерзiмдiк төлеммен ауыстыру

      538-бап. Өмiр бойы асырауда ұстауды қамтамасыз ету үшiн берiлген мүлiктi иелiктен айыру және пайдалану

      539-бап. Өмiр бойы асырауда ұстауды тоқтату

      29-тарау. Мүліктік жалдау (жалға алу)

      Параграф 1. Жалпы ережелер

      540-бап. Мүлiктік жалдау шарты

      541-бап. Мүлiктік жалдау объектiлерi

      542-бап. Мүлiктік жалдау шартының талаптары

      543-бап. Жалға берушi

      544-бап. Мүлiктік жалдау шартының нысаны

      545-бап. Мүлiктік жалдау шартының мерзiмi

      546-бап. Мүлiктік жалдау шарты бойынша жасалатын төлем

      547-бап. Мүлiктi жалға алушыға беру

      548-бап. Жалға берушiнiң жалға берiлген мүлiктiң кемшiлiктерi үшiн жауапкершiлiгi

      549-бап. Жалға берiлетiн мүлiкке үшiншi тұлғалардың құқықтары

      550-бап. Жалға алған мүлiктi пайдалану

      551-бап. Жалға алушының жалға алған мүлiкке билiк ету шегi

      552-бап. Жалға берушiнiң жалға берiлген мүлiктi ұстап-тұту жөнiндегi мiндеттерi

      553-бап. Жалға алушының жалданған мүлiктi ұстап-тұту жөнiндегi мiндеттерi

      554-бап. Жалға алушының жалданған мүлiктен алынатын өнiмге, жемiстерге және өзге де кiрiстерге меншiк құқығы

      555-бап. Мүлiктi жақсарту

      556-бап. Тараптардың бiреуiнiң талап етуi бойынша мүліктік жалдау шартын өзгерту және бұзу

      557-бап. Жалға алушының шартты жаңа мерзiмге жасасуға артықшылықты құқығы

      558-бап. Мүлiктік жалдау шартын қайта жаңарту

      559-бап. Мүлiктік жалдау шартының тараптар өзгерген кезде күшiн сақтап қалуы

      560-бап. Қосымша жалдау шартының негiзгi мүлiктік жалдау шартына тәуелдiлiгi

      561-бап. Шарт тоқтатылған кезде жалға берушiге мүлiктiң қайтарылуы

      562-бап. Мүлiктiң жалға алушының меншiгiне көшуi

      563-бап. Жалға алушының құқықтарын қорғау

      564-бап. Мүлiктiк жалдаудың жекелеген түрлерiнiң және жекелеген мүлiк түрлерiн жалдаудың ерекшелiктерi

      Параграф 2. Лизинг

      565-бап. Лизинг шарты

      566-бап. Лизинг нысанасы

      567-бап. Лизинг шартының елеулi талаптары

      568-бап. Мүлiктi лизингке беру туралы сатушыны хабардар ету

      569-бап. Мүлiктiң кездейсоқ жойылу немесе бүлiну қаупi

      570-бап. Лизинг шарты бойынша төленетiн төлемдер

      571-бап. Лизинг алушыға лизинг шартының нысанасын беру

      572-бап. Сатушының жауапкершiлiгi

      Параграф 3. Кәсiпорынды жалдау

      573-бап. Кәсiпорынды жалдау шарты

      574-бап. Кәсiпорынды жалдау кезiндегi кредит берушiлердiң құқықтары

      575-бап. Кәсiпорынды жалдау шартының нысаны және оны мемлекеттiк тiркеу

      576-бап. Жалға алынған кәсiпорынды беру

      577-бап. Жалға алушының кәсiпорынды ұстау және оны пайдалану бойынша шығындарды төлеу жөнiндегi мiндеттерi

      578-бап. Жалға алынған кәсiпорынның мүлкiн пайдалану

      579-бап. Жалға алушының жалға алынған кәсiпорынға өзгерiстер мен жақсартулар енгiзуi

      580-бап. Жалға алынған кәсiпорынды қайтару

      Параграф 4. Үйлер мен ғимараттарды жалдау

      581-бап. Үйдi немесе ғимаратты жалдау шарты

      582-бап. Yйдi немесе ғимаратты жалдау шартының нысаны және оны мемлекеттiк тiркеу

      583-бап. Жалдау ақысының мөлшерi

      584-бап. Yйдi немесе ғимаратты беру

      Параграф 5. Көлiк құралдарын жалдау

      585-бап. Көлiк құралын экипажымен жалдау шарты

      586-бап. Көлiк құралын экипажымен жалдау шартының нысаны

      587-бап. Жалға берушiнiң көлiк құралын ұстау жөнiндегi мiндетi

      588-бап. Жалға берушiнiң көлiк құралын басқару мен техникалық пайдалану жөнiндегi мiндеттерi

      589-бап. Жалға берушiнiң көлiк құралын коммерциялық пайдалануға байланысты шығындарды төлеу жөнiндегi мiндетi

      590-бап. Көлiк құралын сақтандыру

      591-бап. Көлiк құралын пайдалану туралы үшiншi тұлғалармен шарт жасасу

      592-бап. Көлiк құралына келтiрiлген зиян үшiн жауапкершiлiк

      593-бап. Көлiк құралы келтiрген зиян үшiн жауапкершiлiк

      594-бап. Көлiк құралдарының жекелеген түрлерiн жалдаудың ерекшелiктерi

      594-1-бап. Көлік құралын экипажсыз жалдау шарты

      594-2-бап. Көлік құралын экипажсыз жалдау шартының нысаны

      594-3-бап. Жалға алушының көлік құралын күтіп ұстау жөніндегі міндеті

      594-4-бап. Жалға алушының көлік құралын күтіп ұстауға жұмсалатын шығыстарды төлеу жөніндегі міндеті

      594-5-бап. Үшінші тұлғалармен жасалатын көлік құралын пайдалану туралы шарттар

      594-6-бап. Көлік құралымен келтірілген зиян үшін жауаптылық

      594-7-бап. Көлік құралдарының жекелеген түрлерін жалдау ерекшеліктері

      Параграф 6. Прокат

      595-бап. Прокат шарты

      596-бап. Прокат шартының мерзiмi

      597-бап. Мүлiктi жалға алушыға беру

      598-бап. Жалға берiлген мүлiктiң кемшiлiктерiн жою

      599-бап. Мүлiктi пайдаланғаны үшiн төленетiн ақы

      600-бап. Жалға алынған мүлiктi пайдалану

      30-тарау. Тұрғын үйді жалдау

      601-бап. Тұрғын үйдi жалдау шарты

      602-бап. Мемлекеттiк тұрғын үй қорындағы тұрғын үйдi жалдау шарты

      603-бап. Жекеше тұрғын үй қорындағы тұрғын үйдi жалдау шарты

      31-тарау. Мүлікті тегін пайдалану

      604-бап. Мүлiктi тегiн пайдалану шарты

      605-бап. Несие берушi

      606-бап. Мүлiктi тегiн пайдалануға беру

      607-бап. Тегiн пайдалануға берiлген мүлiктiң кемшiлiктерi үшін жауапкершілік

      608-бап. Тегiн пайдалануға берiлген мүлiкке үшiншi тұлғалардың құқықтары

      609-бап. Несие алушының мүлiктi ұстау жөнiндегi мiндеттерi

      610-бап. Мүлiктiң кездейсоқ жойылу немесе кездейсоқ бүлiну қаупi

      611-бап. Мүлiктi пайдалану нәтижесiнде үшiншi тұлғаға келтiрiлген зиян үшiн жауапкершiлiк

      612-бап. Шартты мерзiмiнен бұрын бұзу

      613-бап. Шарттан бас тарту

      614-бап. Шарттағы тараптардың өзгеруi

      615-бап. Шартты тоқтату

      32-тарау. Мердігерлік

      Параграф 1. Мердiгерлiк туралы жалпы ережелер

      616-бап. Мердiгерлiк шарты

      617-бап. Жұмысты мердiгердiң қарамағында орындау

      618-бап. Материалдардың кездейсоқ жойылу қаупi

      619-бап. Бас мердiгер және қосалқы мердiгер

      620-бап. Жұмыстың орындалу мерзiмдерi

      621-бап. Жұмыстың бағасы

      622-бап. Мердiгердiң үнемi

      623-бап. Жұмысқа ақы төлеу тәртiбi

      624-бап. Ұстап қалу құқығы

      625-бап. Жұмысты тапсырысшының материалдарын пайдалана отырып орындау

      626-бап. Тапсырысшы берген мүлiктiң сақталмағаны үшiн мердiгердiң жауаптылығы

      627-бап. Тапсырысшының жұмыстарды орындау кезiндегi құқықтары

      628-бап. Мердiгер тапсырысшыға Ескертуге мiндеттi мән-жайлар

      629-бап. Тапсырысшының жәрдем көрсетуi

      630-бап. Тапсырысшының орындалған жұмысты қабылдауы

      631-бап. Мердiгерлiк нысанасы жойылған немесе жұмысты аяқтау мүмкiн болмаған жағдайдағы тараптар арасындағы есеп айырысу

      632-бап. Жұмыстың сапасы

      633-бап. Жұмыс сапасына кепiлдiк

      634-бап. Кепiлдiк мерзiмiн есептеу тәртiбi

      635-бап. Мердiгердiң жұмыс сапасының тиiстi дәрежеде болмауы үшiн жауапкершiлiгi

      636-бап. Жұмыс сапасының лайықсыздығы туралы талап арыздар жөнiндегi мерзiмнiң ескiруi

      637-бап. Мердiгердiң тапсырысшыға ақпарат беру мiндетi

      638-бап. Тараптар алған ақпараттың құпиялылығы

      639-бап. Тапсырысшыға материалдар мен жабдықтарды қайтарып беру

      Параграф 2. Тұрмыстық мердiгерлiктiң ерекшелiктерi

      640-бап. Тұрмыстық мердiгерлiк шарты

      641-бап. Тапсырысшы құқықтарының кепiлдiктерi

      642-бап. Шарттың нысаны

      643-бап. Тапсырысшыға жұмыстың нәтижелерi туралы ақпарат беру

      644-бап. Тапсырысшыға жұмыс туралы ақпарат беру

      645-бап. Жұмысты мердiгердiң материалынан орындау

      646-бап. Жұмысты тапсырысшының материалынан орындау

      647-бап. Жұмыстың бағасы және оған ақы төлеу

      648-бап. Орындалған жұмыстан кемшiлiктер табудың зардабы

      649-бап. Тапсырысшының орындалған жұмыс нәтижесiн алуға келмеуiнiң зардабы

      650-бап. Шарттағы тараптардың бiрiнiң қайтыс болуының зардабы

      Параграф 3. Құрылыс мердiгерлiгiнiң ерекшелiктерi

      651-бап. Құрылыс мердiгерлiгiнiң шарты

      652-бап. Құрылыс мердiгерлiгi шарты бойынша тәуекелдi бөлісу

      653-бап. Жүргiзiлетiн жұмыстардың қауiпсiздiгi үшiн жауаптылық

      654-бап. Жобалау-сметалық құжаттама

      655-бап. Жобалау-сметалық құжаттамаға өзгерiстер енгiзу

      656-бап. Жұмыстарды материалдық қамтамасыз ету

      657-бап. Жұмысқа ақы төлеу

      658-бап. Құрылыс салу үшiн жер учаскесiн беру

      659-бап. Тапсырысшының құрылыс мердiгерлiгі шартындағы қосымша мiндеттерi

      660-бап. Тапсырысшының шарт бойынша жұмыстың орындалуын бақылауы мен қадағалауы

      661-бап. Мердiгердiң қоршаған ортаны қорғау және құрылыс жұмыстарын қауiпсiз жүргiзу жөнiндегi мiндеттерi

      662-бап. Тараптардың құрылысты консервациялау кезiндегi мiндеттерi

      663-бап. Жұмыс нәтижелерін тапсыру және қабылдау

      664-бап. Мердiгердiң жұмыстардың сапасы үшiн жауаптылығы

      665-бап. Құрылыс мердігерлігі шартындағы сапа кепiлдiктерi

      666-бап. Кемшіліктерді тапсырысшының есебінен жою

      Параграф 4. Жобалау және iздестiру жұмыстарына мердiгерлiктiң ерекшелiктерi

      667-бап. Жобалау және iздестiру жұмыстарына мердiгерлiк шарт

      668-бап. Жобалау және iздестiру жұмыстарына арналған бастапқы деректер

      669-бап. Тапсырысшының мiндеттерi

      670-бап. Мердiгердiң мiндеттерi

      671-бап. Мердігердің кепілдіктері

      672-бап. Жобалау-сметалық құжаттаманың және iздестiру жұмыстарының кемшiлiктерi үшiн мердiгердiң жауаптылығы

      Параграф 5. Ғылыми-зерттеу, тәжiрибе-конструкторлық және технологиялық жұмыстарға мердiгерлiктiң ерекшелiктерi

      673-бап. Ғылыми-зерттеу, тәжiрибе-конструкторлық және технологиялық жұмыстарға шарттар

      674-бап. Жұмыстарды орындау

      675-бап. Жұмыстарды тапсыру, қабылдау және оған ақы төлеу

      676-бап. Шарт туралы мәлiметтердiң құпиялылығы

      677-бап. Тараптардың жұмыс нәтижелерiне құқықтары

      678-бап. Тапсырысшының мiндеттерi

      679-бап. Мердiгердiң (атқарушының) мiндеттерi

      680-бап. Ғылыми-зерттеу жұмыстарына жасалған шартта нәтижеге жету мүмкiндiгi болмауының салдары

      681-бап. Тәжiрибе-конструкторлық және технологиялық жұмыстарға жасалған шартта жұмыс нәтижесiне жету мүмкiндiгi болмауының салдары

      682-бап. Мердiгердiң (атқарушының) шартты бұзғаны үшін жауапкершілігі

      33-тарау. Өтелмелі қызмет көрсету

      683-бап. Өтелмелi қызмет көрсету шарты

      684-бап. Өтелмелi қызмет көрсету шартын атқару

      685-бап. Көрсетiлген қызметтерге ақы төлеу

      686-бап. Өтелмелi қызмет көрсету шартын орындаудан бiржақты бас тарту

      687-бап. Өтелмелi қызмет көрсету шартын құқықтық реттеу

      34-тарау. Тасымалдау

      688-бап. Жалпы ережелер

      689-бап. Жүктi тасымалдау шарты

      690-бап. Жолаушы тасымалдау шарты

      691-бап. Кеме жалдау (чартер) шарты

      692-бап. Тасымалдауды ұйымдастыру туралы шарттар

      693-бап. Көлiк ұйымдары арасындағы шарттар

      694-бап. Аралас тасымалдар

      695-бап. Жалпы пайдаланыстағы көлiкпен тасымалдау

      696-бап. Көлiк құралдарын беру, жүктi тиеу (түсiру)

      697-бап. Кiре ақысы

      698-бап. Жүктi, жолаушыны және (немесе) теңдеме жүктi жеткiзу мерзiмi

      699-бап. Жүкке билiк ету құқығы

      700-бап. Жолаушылардың құқықтары

      701-бап. Тасымалдау жөнiндегi мiндеттемелердiң бұзылғаны үшiн жауапкершiлiк

      702-бап. Тасымалдаушының көлiктi бермегенi үшiн және жөнелтушiнiң берiлген көлiк құралдарын пайдаланбағаны үшiн жауапкершiлiгi

      703-бап. Тасымалдаушының тiкелей аралас қатынас кезiндегi жауапкершiлiгi

      704-бап. Тасымалдаушының жолаушыны жөнелтудi кiдiрткенi үшiн жауапкершiлiгi

      705-бап. Жүктiң немесе теңдеме жүктiң жоғалғаны, кем шыққаны және зақымданғаны (бүлiнгенi) үшiн тасымалдаушының жауапкершiлiгi

      706-бап. Жүктердi тасымалдау жөнiндегi талаптар мен талап қоюлар

      707-бап. Жолаушының өмiрi мен денсаулығына зиян келтiргенi үшiн тасымалдаушының жауапкершiлiгi

      35-тарау. Көлік экспедициясы

      708-бап. Көлiк экспедициясы шарты

      709-бап. Шарттың нысаны

      710-бап. Экспедиторға берiлетiн құжаттар мен басқа да ақпарат

      711-бап. Экспедитордың мiндеттерiн үшiншi тұлғаның атқаруы

      712-бап. Ұстап қалу құқығы

      713-бап. Көлiк экспедициясы шарты бойынша экспедитордың жауапкершiлiгi

      714-бап. Көлiк экспедициясы шартын орындаудан бiржақты бас тарту

      36-тарау. Заем

      715-бап. Заем шарты

      716-бап. Заем шартының нысаны

      717-бап. Заем шартын жасасу

      718-бап. Қарыз шарты бойынша сыйақы

      719-бап. Заем нысанасын беру

      720-бап. Нысаналы заем

      721-бап. Заемшының мiндеттемелерiн орындауын қамтамасыз ету

      722-бап. Заем нысанасын қайтару

      723-бап. Заем нысанасын мерзiмiнен бұрын қайтару туралы талапты қанағаттандыру мерзімі

      724-бап. Заем шартын даулау

      725-бап. Заем шартында мiндеттеменi жаңалау

      726-бап. Мемлекеттiк заем шарты

      727-бап. Банк заемы шарты

      728-бап. Банктік қарыз шартының және микрокредит беру туралы шарттың ерекшеліктері

      37-тарау. Ақшалай талапты беріп қаржыландыру (факторинг)

      729-бап. Ақшалай талапты берiп қаржыландыру (факторинг) шарты

      730-бап. Ақшалай талапты берiп қаржыландыру туралы шарттың нысаны

      731-бап. Қаржыландыруды алу мақсатындағы берiлген ақшалай талап

      732-бап. Клиенттiң қаржы агентiнiң алдындағы жауапкершiлiгi

      733-бап. Талапты беруге тыйым салудың жарамсыздығы

      734-бап. Ақшалай талапты кейiн беру

      735-бап. Борышқордың қаржы агентiне ақшалай талапты орындауы

      736-бап. Қаржы агентiнiң борышқордан алынған сомаларға құқықтары

      737-бап. Борышқордың қарсы талаптары

      738-бап. Қаржы агентi алған сомаларды борышқорға қайтару

      738-1-бап. Жобалық қаржыландыру және секьюритилендiру кезiнде ақшалай талап етуді беру

      38-тарау. Банктік қызмет көрсету

      Параграф 1. Жалпы ережелер

      739-бап. Банктiк қызмет көрсету шарты

      740-бап. Банктегі ақшаға билік етуді шектеу

      741-бап. Клиенттің келісімінсіз ақшаны алып қою

      742-бап. Клиенттiң ақшасын алу кезектiлiгi

      743-бап. Банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың банктiк қызмет көрсетуi

      744-бап. Банктiк қызмет көрсетуге ақы төлеу

      745-бап . Банк құпиясы

      746-бап . Клиенттерге банктiк қызмет көрсету шарттарын бұзғаны үшiн жауапкершiлiк

      Параграф 2. Банктiк шот

      747-бап. Банктiк шот шарты

      748-бап. Банктік шот шартының нысаны

      749-бап. Клиенттiң ақшасына билiк ету

      750-бап. Банктiк шот шарты бойынша банк орындайтын операциялар

      751-бап. Ақшаны пайдаланғаны үшін сыйақы

      752-бап. Банктiк шот шартын бұзу

      753-бап. Банктердiң банктiк шоттары

      Параграф 3. Ақша аудару

      754-бап. Ақша аудару туралы шарт

      755-бап. Ақша аудару туралы шарттар жасасу

      Параграф 4. Банк салымы

      756-бап. Банк салымы шарты

      757-бап. Банк салымдарының түрлерi

      758-бап. Банк салымы шартының нысаны

      759-бап. Банк салымы шартының қолданылу мерзiмi

      760-бап. Банк салымы шарты бойынша сыйақы

      761-бап. Банк салымы шарты бойынша сыйақы төлеудiң тәртiбi

      762-бап. Салымдарды енгiзу

      763-бап. Үшiншi тұлғалардың салымға ақша енгiзуi

      764-бап. Үшiншi тұлғалардың пайдасына салымдар

      765-бап. Банк салымдарын қайтару

      766-бап. Банк салымын қайтаруды қамтамасыз ету

      767-бап. Банк салымы бойынша жасалған операциялар үшiн банк көрсеткен қызметтерге ақы төлеу

      39-тарау. Сақтау

      Параграф 1. Сақтау туралы жалпы ережелер

      768-бап. Сақтау шарты

      769-бап. Затты сақтауға қабылдау туралы шарт

      770-бап. Затты сақтауға қабылдау мiндетi

      771-бап. Заттарды иесіздендіріп сақтау

      772-бап. Сақтау шартының нысаны

      773-бап. Сақтау мерзiмi

      774-бап. Сақтаушыға сыйақы беру және оның шығындарын өтеу

      775-бап. Сақтаушының заттардың сақталуын қамтамасыз ету жөнiндегi міндеттерi

      776-бап. Сақтау жағдайларын өзгерту

      777-бап. Затты үшiншi тұлғаға сақтауға беру

      778-бап. Сақтаушының заттың сақталмағандығы үшiн жауапкершiлiгi

      779-бап. Сақтаушы-кәсiпкердiң жауапкершiлiгi

      780-бап. Сақтаушының жауаптылық мөлшерi

      781-бап. Затты алу мерзiмдерiн бұзудың зардабы

      782-бап. Сақтаушыға келтiрiлетiн залалдардың орнын толтыру

      783-бап. Сақтау туралы жалпы ережелердi оның жекелеген түрлерiне қолдану

      Параграф 2. Сақтаудың жекелеген түрлерi

      784-бап. Ломбардта сақтау

      785-бап. Ломбардтан талап етiлмеген зат

      786-бап. Құндылықтарды банкте сақтау

      787-бап. Көлiк ұйымдарының сақтау камераларында сақтау

      788-бап. Ұйымдардың киiмiлгiштерiнде сақтау

      789-бап. Қонақүйде сақтау

      790-бап. Даулы заттарды сақтау (секвестр)

      Параграф 3. Тауар қоймасында сақтау

      791-бап. Тауар қоймасы

      792-бап. Ортақ пайдаланылатын тауар қоймасы

      793-бап. Тауар қоймасының мiндеттерi

      794-бап. Тауар иесiнiң тауар қоймасына қоятын талаптары

      795-бап. Тауар қоймасының сақтау жөнiндегi шығындарының орнын толтыру

      796-бап. Тауар қоймасының сақтау шартынан бас тартуы

      797-бап. Қойма құжаттары

      798-бап. Жай қойма куәлiгi

      799-бап. Қос қойма куәлiгi

      800-бап. Қос қойма куәлiгiн ұстаушының тауарға құқықтары

      801-бап. Қойма және кепiл куәлiктерiн беру

      802-бап. Қос қойма куәлiгi бойынша тауар беру

      40-тарау. Сақтандыру

      803-бап. Сақтандыру шарты

      804-бап. Осы Кодекспен реттелетiн сақтандыру қатынастары

      805-бап. Сақтандыру нысандары

      806-бап. Мiндеттi және ерiктi сақтандыру

      807-бап. Сақтандыру объектiсi

      808-бап. Мiндеттi сақтандыру туралы ережелердiң бұзылу зардабы

      809-бап. Жеке және мүлiктiк сақтандыру

      809-1-бап. Жинақтаушы сақтандыру

      810-812. Алып тасталды - ҚР 2006.02.20 № 128 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

      813-бап. Сақтанушы

      814-бап. Сақтандырушы

      815-бап. Сақтандырылған адам

      816-бап. Пайда алушы

      817-бап. Сақтандыру жағдайы

      818-бап. Сақтандыру сыйлықақылары

      819-бап. Сақтандыру сомасы

      820-бап. Сақтандыру төлемi

      821-бап. Қос сақтандыру

      822-бап. Топтық сақтандыру

      823-бап. Ортақ сақтандыру

      824-бап. Қайта сақтандыру

      825-бап. Сақтандыру шартының нысаны

      825-1-бап. Сақтандыру ережелерi

      826-бап. Сақтандыру шартының мазмұны

      826-1-бап. Жинақтаушы сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сыйлықақысын төлеудiң мерзiмiн ұзарту

      826-2-бап. Жинақтаушы сақтандыру шартының қолданылуын қалпына келтiру

      826-3-бап. Бас полистi ресiмдеу жолымен шарт бойынша сақтандыру

      827-бап. Сақтандыру шартының қолданылуы

      828-бап. Сақтандырушының мiндеттерi

      829-бап. Сақтандыру жағдайынан туындайтын залалдарды азайтуға бағытталған шығындардың орнын толтыру

      830-бап. Сақтандыру құпиясы

      831-бап. Сақтанушының мiндеттерi

      832-бап. Шарт жасасу кезiнде сақтанушы беретiн мәлiметтер

      833-бап. Сақтандыру тәуекелiн және келтiрiлген зиянды бағалау

      834-бап. Шарттың қолданылуы кезеңiнде сақтандыру тәуекелiнiң ұлғаю салдары

      835-бап. Сақтандыру жағдайының басталғаны туралы сақтандырушыны хабардар ету

      836-бап. Сақтанушыны ауыстыру

      837-бап. Сақтандырылған адамды ауыстыру

      838-бап. Пайда алушыны ауыстыру

      839-бап. Сақтандырушыны сақтандыру төлемiн жүзеге асырудан босатудың негiздерi

      840-бап. Сақтанушының залалдарды өтеу құқықтарының сақтандырушыға ауысуы (суброгация)

      841-бап. Сақтандыру шартын мерзiмiнен бұрын тоқтату

      842-бап. Сақтандыру шартын мерзімінен бұрын тоқтатудың салдары

      843-бап. Сақтандыру шартының жарамсыздығы

      844-бап. Сақтандыру шартын жарамсыз деп танудың салдары

      845-бап. Өзара сақтандыру

      845-1-бап. Исламдық сақтандыру

      41-тарау. Тапсырма

      846-бап. Тапсырма шарты

      847-бап. Тапсырманы сенiм бiлдiрушiнiң нұсқауларына сәйкес орындау

      848-бап. Сенiм бiлдiрiлген өкiлдiң мiндеттерi

      849-бап. Сенiм бiлдiрушiнiң мiндеттерi

      850-бап. Тапсырма шартындағы сыйақы

      851-бап. Сенiм ауысуы

      852-бап. Тапсырма шартын тоқтату

      853-бап. Тапсырма шартын тоқтатудың зардабы

      854-бап. Тапсырма шартындағы құқықтық мирасқорлық

      42-тарау. Басқаның мүддесіне тапсырмасыз іс-әрекет жасау

      855-бап. Басқаның мүддесiне iс-әрекет жасау талаптары

      856-бап. Мүдделi тұлғаға оның мүддесiне жасалған iс-әрекеттер туралы хабарлау

      857-бап. Мүдделi тұлғаның өз мүддесiне жасалған iс-әрекеттердi мақұлдауының салдары

      858-бап. Мүдделi тұлғаның өз мүддесi үшiн жасалған iс-әрекеттердi мақұлдамауының салдары

      859-бап. Басқаның мүддесiне iс-әрекет жасаған адамға залалдарын өтеу

      860-бап. Басқаның мүддесiне жасалған iс-әрекеттер үшiн сыйақы

      861-бап. Басқаның мүддесiне мәмiле жасау салдары

      862-бап. Басқаның мүддесiне iс-әрекеттер жасаудың салдарынан негiзсiз баю

      863-бап. Басқаның мүддесiне жасалған iс-әрекеттермен келтiрiлген зиянды өтеу

      864-бап. Басқаның мүддесiне iс-әрекеттер жасаған адамның есеп беруi

      43-тарау. Комиссия

      865-бап. Комиссия шарты

      866-бап. Комиссиялық сыйақы

      867-бап. Комиссионердiң үшiншi тұлғамен мәмiле жасау жөнiндегi құқықтары мен мiндеттерi

      868-бап. Комиссиялық тапсырманы орындау

      869-бап. Қосалқы комиссия

      870-бап. Комитенттiң нұсқауларынан ауытқу

      871-бап. Комиссияның нысанасы болып табылатын мүлiкке құқық

      872-бап. Комиссионердiң өзiне тиесiлi соманы ұстап қалуы

      873-бап. Комиссионердің жауаптылығы

      874-бап. Өзiне мәмiле жасау

      875-бап. Комитенттiң комиссия шарты бойынша орындалғанды қабылдауы

      876-бап. Комиссиялық тапсырманы орындау жөнiндегi шығындардың орнын толтыру

      877-бап. Комитенттiң тапсырманың күшiн жоюы

      878-бап. Комиссионердiң тапсырманы орындаудан бас тартуы

      879-бап. Комиссия шартын тоқтату

      880-бап. Комитенттiң мерзiмi көрсетiлмей жасалған шарттан бас тартуы

      881-бап. Комиссионердiң мерзiмi көрсетiлмей жасалған шарттан бас тартуы

      882-бап. Комиссия шартындағы құқықтық мирасқорлық

      44-тарау. Мүлікті сенімгерлікпен басқару

      883-бап. Мүлiктi сенiмгерлiкпен басқару ұғымы және оның пайда болу негiздерi

      884-бап. Мүлiктi сенiмгерлiкпен басқару субъектiлерi

      885-бап. Мүлiктi сенiмгерлiкпен басқару объектiлерi

      886-бап. Мүлiктi сенiмгерлiкпен басқару шарты

      887-бап. Мүлiктi сенiмгерлiкпен басқару шартының нысаны

      888-бап. Сенiмгер басқарушының құқықтары мен мiндеттерi

      889-бап. Сенiмгер басқарушының бастамасымен сенiмнiң ауысуы

      890-бап. Сенiмгер басқарушының жауапкершiлiгi

      891-бап. Мүлiктi сенiмгерлiкпен басқару шартының тоқтатылуы

      892-бап. Акцияларды және өзге де бағалы қағаздарды сенiмгерлiкпен басқару

      893-бап. Инвестициялық қорлардың активтерiн сенiмгерлiкпен басқару

      894-бап. Кәсіпорынды мүлiктiк кешен ретiнде сенiмгерлiкпен басқару

      895-бап. Мемлекеттiк қызметшiнiң мүлкін сенiмгерлiкпен басқару

      45-тарау. Кешенді кәсіпкерлік лицензия (франчайзинг)

      896-бап. Кешендi кәсiпкерлiк лицензия шартының ұғымы

      897-бап. Кешендi кәсiпкерлiк лицензия шартының нысаны

      897-1-бап. Кешенді кәсіпкерлік лицензия шартын тіркеу

      898-бап. Лицензиардың мiндеттерi

      899-бап. Лицензиаттың мiндеттерi

      900-бап. Шектеу шарттары

      901-бап. Лицензиардың лицензиатқа қойылатын талаптар бойынша жауапкершiлiгi

      902-бап. Кешендi кәсiпкерлiк қосалқы лицензия

      903-бап. Кешендi кәсiпкерлiк қосалқы лицензияның лицензиардың лицензиатпен негiзгi шартына тәуелдiлiгi

      904-бап. Лицензиар, лицензиат және қосалқы лицензиат қатынастарының ерекшелiктерi

      905-бап. Фирмалық атау өзгерген кезде шарттың күшін сақтауы

      906-бап. Пайдалануға берiлген бiр немесе бiрнеше айрықша құқықтардың өзгеруi кезiнде шарт күшiнiң сақталуы

      907-бап. Пайдалануға берiлген айрықша құқықтың тоқтатылу салдары

      908-бап. Кешендi кәсiпкерлiк лицензия шартының тоқтатылуы

      909-бап. Кешендi кәсiпкерлiк лицензия шартындағы құқықтық мирасқорлық

      46-тарау. Конкурстық міндеттемелер

      910-бап. Конкурстық мiндеттеменiң мазмұны

      911-бап. Сыйақыға жария уәде беру

      912-бап. Сыйақыға жария уәде берудiң күшiн жою

      913-бап. Лотереялар, тотализаторлар және өзге де ойындар өткiзу ерекшелiктерi

      914-бап. Ойындар мен бәс тiгудi өткiзуге және оларға қатысуға байланысты талаптар

      915-бап. Тендер

      916-бап. Аукцион

      47-тарау. Зиян келтірудің салдарынан туындайтын міндеттемелер

      Параграф 1. Жалпы ережелер

      917-бап. Зиян келтiргенi үшiн жауаптылықтың жалпы негiздерi

      918-бап. Зиян келтiрудің алдын алу

      919-бап. Қажеттi қорғану жағдайында зиян келтiру

      920-бап. Аса қажеттi жағдайда зиян келтiру

      921-бап. Заңды тұлғаның немесе азаматтың өз қызметкерi келтiрген зиян үшiн жауапкершiлiгi

      922-бап. Мемлекеттiк органдар, жергiлiктi өзiн-өзi басқару органдары, сондай-ақ олардың лауазымды адамдары келтiрген зиян үшiн жауапкершiлiк

      923-бап. Анықтау, алдын ала тергеу, прокуратура және сот органдарының заңсыз iс-әрекеттерiмен келтiрiлген зиян үшін жауапкершiлiк

      924-бап. Өзiнiң жауаптылығын сақтандырған тұлғаның зиянды өтеуi

      925-бап. Он төрт жасқа дейiнгi кәмелетке толмағандар келтiрген зиян үшiн жауапкершiлiк

      926-бап. Он төрт жастан он сегiз жасқа дейiнгi кәмелетке толмағандар келтiрген зиян үшiн жауапкершiлiк

      927-бап. Ата-ана құқықтарынан айырылған ата-аналардың кәмелетке толмағандар келтiрген зиян үшiн жауапкершiлiгi

      928-бап. Әрекетке қабiлетсiз деп танылған азамат келтiрген зиян үшiн жауапкершiлiк

      929-бап. Әрекетке қабiлеттiлiгi шектеулi деп танылған азамат келтiрген зиян үшiн жауапкершiлiк

      930-бап. Өз iс-әрекетiнiң мәнiн түсiнуге қабiлетсiз азамат келтiрген зиян үшiн жауапкершiлiк

      931-бап. Айналасындағыларға жоғары қауiп туғызатын қызмет (жоғары қауiптiлiк көздерi) арқылы келтiрiлген зиян үшiн жауапкершiлiк

      932-бап. Бiрлесiп келтiрiлген зиян үшiн жауапкершiлiк

      933-бап. Зиян келтiрген тұлғаға керi талап қою құқығы

      934-бап. Мүлiктiк зиянды өтеу әдiстерi

      935-бап. Жәбiрленушiнiң кiнәсi мен зиян келтiрген адамның мүлiктiк жағдайын есепке алу

      Параграф 2. Азаматтың өмiрi мен денсаулығына келтiрiлген

      зиянды өтеу

      936-бап. Азаматтың шарттық және өзге де мiндеттемелердi орындау кезiнде өмiрi мен денсаулығына келтiрiлген зиянды өтеу

      937-бап. Денсаулықты зақымдау арқылы келтiрiлген зиянды өтеудiң көлемi мен сипаты

      938-бап. Денсаулықтың зақымдануы салдарынан жоғалтылған табысты (кiрiстi) анықтау

      939-бап. Кәмелетке толмаған адамның денсаулығы зақымданған кезде зиянды өтеу

      940-бап. Азаматтың қайтыс болуы салдарынан залал шеккен адамдарға зиянды өтеу

      941-бап. Азамат қайтыс болған жағдайда келтiрiлген зиянды өтеу мөлшерi

      942-бап. Зиянды өтеу мөлшерiн өзгерту

      943-бап. Күнкөрiс құнының артуына байланысты зиянды өтеуді ұлғайту

      944-бап. Зиянды өтеу жөнiндегi төлемдер

      945-бап. Заңды тұлға тоқтатылған ретте зиянды өтеу

      946-бап. Жерлеуге жұмсалған шығындарды өтеу

      Параграф 3. Тауарлардың, жұмыстардың, қызмет көрсетулердiң жеткiлiксiздiгi салдарынан келтiрiлген зиянды өтеу

      947-бап. Тауарлардың, жұмыстардың, қызмет көрсетулердiң жеткiлiксiздiгi салдарынан келтiрiлген зиянды өтеу негiздерi

      948-бап. Тауарлардың, жұмыстардың, қызмет көрсетулердiң кемшiлiгi салдарынан келтiрiлген зиян үшiн жауапты тұлғалар

      949-бап. Тауарлардың, жұмыстардың, қызмет көрсетулердiң кемшiлiгi салдарынан келтiрiлген зиянды өтеу мерзiмдерi

      950-бап. Тауарлардың, жұмыстардың, қызмет көрсетулердiң

      кемшiлiктерi салдарынан келтiрiлген зиян үшiн жауапкершiлiктен босату негiздерi

      Параграф 4. Моральдық зиянды өтеу

      951-бап. Моральдық зиянды өтеу

      952-бап. Моральдық зиянды өтеу мөлшерi

      48-тарау. Негізсіз баю салдарынан туындайтын міндеттемелер

      953-бап. Негiзсiз байлықты қайтару мiндетi

      954-бап. Негiзсiз байлықты қайтару туралы талаптардың азаматтық құқықтарды қорғау туралы басқа талаптармен арақатынасы

      955-бап. Негiзсiз байлықты заттай қайтару

      956-бап. Негізсіз байлықтың құнын өтеу

      957-бап. Құқықты басқа тұлғаға негiзсiз берудiң зардабы

      958-бап. Жәбiрленушiге алынбаған табыстарды өтеу

      959-бап. Қайтарылуға жататын мүлікке шыққан шығындарды өтеу

      960-бап. Қайтарылуға жатпайтын негiзсiз байлық

      5 бөлiм. Интеллектуалдық меншік құқығы

      49-тарау. Жалпы ережелер

      961-бап. Интеллектуалдық меншiк құқығының объектiлерi

      962-бап. Интеллектуалдық меншiк объектiлерiне құқықтың пайда болу негiздерi

      963-бап. Интеллектуалдық меншiк объектiлерiне жеке мүлiктiк емес және мүлiктiк құқықтар

      964-бап. Интеллектуалдық меншiк объектiлерiне айрықша құқықтар

      965-бап. Айрықша құқықтардың басқа адамға ауысуы

      966-бап. Лицензиялық шарт

      967-бап. Интеллектуалдық шығармашылық қызметтiң нәтижелерiн жасау және пайдалану туралы шарт

      968-бап. Айрықша құқық және меншiк құқығы

      969-бап. Айрықша құқықтардың қолданылу мерзiмi

      970-бап. Айрықша құқықтарды қорғау әдiстерi

      50-тарау. Авторлық құқық

      971-бап. Авторлық құқықпен қорғалатын туындылар (авторлық құқық объектiлерi)

      972-бап. Авторлық құқық объектiлерiнiң түрлерi

      973-бап. Авторлық қатынастарды құқықтық реттеу

      974-бап. Авторлық құқық объектiлерi болып табылмайтын туындылар

      975-бап. Ресми құжаттардың, мемлекеттiк рәмiздер мен белгiлердiң жобаларына құқық

      976-бап. Авторлық құқықты қорғау белгiсi

      977-бап. Автордың жеке мүлiктiк емес құқықтары

      978-бап. Автордың мүлiктiк құқықтары

      979-бап. Туындыны сақтауға беру

      980-бап. Қазақстан Республикасының аумағында авторлық құқықтың қолданылуы

      981-бап. Авторлық құқықтың қолданыла бастауы

      982-бап. Авторлық құқықтың қолданылу мерзiмi

      983-бап. Туындының қоғам игiлiгiне ауысуы

      984-бап. Авторлық құқықтарды басқару

      51-тарау. Сабақтас құқықтар

      985-бап. Сабақтас құқықтардың объектiлерi

      986-бап. Сабақтас құқықтардың субъектiлерi

      987-бап. Сабақтас құқықтардың қолданылуы

      988-бап. Сабақтас құқықтар субъектiлерiнiң құқықтарын реттеу

      989-бап. Сабақтас құқықтардың қолданылу мерзiмi

      990-бап. Шетелдiк азаматтар немесе шетелдiк заңды тұлғалар болып табылатын орындаушылардың, фонограммалар шығарушылардың, эфирлiк және кабельдік хабар тарату ұйымдарының құқықтары

      52-тарау. Өнертабысқа, пайдалы модельге, өнеркәсіптік үлгіге құқық

      991-бап. Өнертабысты, пайдалы модельді, өнеркәсіптік үлгіні құқықтық қорғау талаптары

      992-бап. Өнертабысты, пайдалы модельдi, өнеркәсiптiк үлгiнi пайдалану құқығы

      993-бап. Патентке берілетін құқыққа билік ету

      994-бап. Авторлық құқық

      995-бап. Өнертабыстың, пайдалы модельдiң, өнеркәсiптiк үлгiнiң тең авторлары

      996-бап. Қызметтік өнертабыстар, пайдалы модельдер, өнеркәсіптік үлгілер

      997-бап. Автордың қызметтiк өнертабыс, пайдалы модель, өнеркәсiптiк үлгi үшiн сыйақы алуға құқығы

      998-бап. Патенттің Қазақстан Республикасының аумағында қолданылуы

      999-бап. Патенттің қолданылу мерзімі

      1000-бап. Патенттiк құқықтарды беру туралы шарт

      1001-бап. Өнертабысты, пайдалы модельдi, өнеркәсiптiк үлгiнi пайдалануға лицензиялық шарт

      1002-бап. Ашық лицензия

      1003-бап. Патентті бұзғаны үшін жауаптылық

      1004-бап. Оған дейiн пайдалану құқығы

      1005-бап. Патент иесiнiң құқықтарын шектеу

      53-тарау. Селекциялық жетістіктерге құқық

      1006-бап. Өсiмдiктердiң жаңа сорттарына және жануарлардың жаңа тұқымдарына құқықты қорғаудың талаптары

      1007-бап. Автордың селекциялық жетiстiк атауын айқындау құқығы

      1008-бап. Селекциялық жетiстiк авторының сыйақы алуға құқығы

      1009-бап. Патент иесiнiң селекциялық жетiстiкке құқығы

      1010-бап. Патент иесiнiң мiндеттерi

      1011-бап. Селекциялық жетiстiкке патенттiң қолданылу мерзiмi

      1012-бап. Селекциялық жетiстiктердi пайдалануға жіберу

      54-тарау. Интегралды микротәсімдер топологиясына құқықтар

      1013-бап. Интегралды микротәсiмдер топологиясына құқықтарды қорғау талаптары

      1014-бап. Интегралды микротәсiмдер топологиясына айрықша құқық

      1015-бап. Топологияларды тiркеу

      1016-бап. Топологияны қолдануға айрықша құқықтың қолданылу мерзiмi

      55-тарау. Ашылмаған ақпаратты заңсыз пайдаланудан қорғау

      құқығы

      1017-бап. Ашылмаған ақпаратты құқықтық қорғау талаптары

      1018-бап. Ашылмаған ақпаратты заңсыз пайдаланғаны үшiн жауапкершiлiк

      1019-бап. Ашылмаған ақпаратты заңсыз пайдаланудан қорғауға құқықтың ауысуы

      56-тарау. Азаматтық айналымға, тауарларға және қызмет

      көрсетулерге қатысушыларды дараландыру құралдары

      Параграф 1. Фирмалық атау

      1020-бап. Фирмалық атауға құқық

      1021-бап. Заңды тұлғаның фирмалық атауын тауар белгiсінде пайдалану

      1022-бап. Фирмалық атауға құқықтың қолданылуы

      1023-бап. Фирмалық атауды иелiктен алу құқығы

      Параграф 2. Тауар белгiсi

      1024-бап. Тауар белгiсiн құқықтық қорғау талаптары

      1025-бап. Тауар белгiсiн пайдалану құқығы

      1026-бап. Қазақстан Республикасының аумағында тауар белгiсiн құқықтық қорғау

      1027-бап. Тауар белгiсiне құқықтың қолданылу мерзiмi

      1028-бап. Тауар белгісін пайдаланбаудың салдары

      1029-бап. Тауар белгісiне құқықтың ауысуы

      1030-бап. Тауар белгiсiн пайдалануға рұқсат беру

      1031-бап. Тауар белгiсiне құқық беру туралы шарттар мен лицензиялық шарттардың нысаны және оларды тiркеу

      1032-бап. Тауар белгiсiне құқықты бұзғаны үшiн жауапкершiлiк

      Параграф 3. Тауар шығарылатын жердiң атауы

      1033-бап. Тауар шығарылатын жердiң атауын құқықтық қорғау талабы

      1034-бап. Тауар шығарылатын жердiң атауын пайдалану құқығы

      1035-бап. Тауар шығарылатын жердiң атауын құқықтық қорғаудың

      қолданылу аясы

      1036-бап. Тауар шығарылатын жердiң атауын пайдалану құқығына куәлiктiң қолданылу мерзiмi

      1037-бап. Тауар шығарылатын жердiң атауын заңсыз пайдалану үшiн жауапкершiлiк

      6 бөлiм. Мұрагерлік құқық

      57-тарау . Мұрагерлік туралы жалпы ережелер

      1038-бап. Мұрагерлiк

      1039-бап. Мұрагерлiктiң негiздерi

      1040-бап. Мұраның құрамы

      1041-бап. Ортақ бiрлескен меншiк болып табылатын мүлiкке мұрагерлiк

      1042-бап. Мұраның ашылуы

      1043-бап. Мұраның ашылу орны

      1044-бап. Мұрагерлер

      1045-бап. Мұрадан лайықсыз мұрагерлердi шеттету

      58-тарау. Өсиет бойынша мұрагерлік

      1046-бап. Жалпы ережелер

      1047-бап. Талап қойылған өсиет

      1048-бап. Мұрагерлердi қосымша тағайындау

      1049-бап. Мүлiктiң өсиет етiлмей қалған бөлiгiне мұрагерлiк

      1050-бап. Өсиеттiң нысаны туралы жалпы ережелер

      1051-бап. Нотариатта куәландырылған өсиет

      1052-бап. Нотариатта куәландырылғандарға теңестiрiлетiн өсиеттер

      1053-бап. Өсиеттiң күшiн жою және оны өзгерту

      1054-бап. Өсиеттiң құпиясы

      1055-бап. Өсиетке түсiнiк беру

      1056-бап. Өсиеттiң жарамсыздығы

      1057-бап. Өсиеттiк бас тарту (легат)

      1058-бап. Жүктеу

      1059-бап. Өсиеттiң орындалуы

      59-тарау. Заңды мұрагерлік

      1060-бап. Жалпы ережелер

      1061-бап. Заң бойынша мұрагерлердiң бiрiншi кезегi

      1062-бап. Заң бойынша мұрагерлердiң екiншi кезегі

      1063-бап. Заң бойынша мұрагерлердiң үшiншi кезегi

      1064-бап. Кейiнгi кезектегi мұрагерлер

      1065-бап. Алып тасталды - ҚР 2007.01.12 № 225 Заңымен.

      1066-бап. Алып тасталды - ҚР 2007.01.12 № 225 Заңымен.

      1067-бап. Ұсыну құқығы бойынша мұрагерлiк

      1068-бап. Мұра қалдырушының асырауындағы еңбекке жарамсыз адамдар

      1069-бап. Мұрадағы мiндеттi үлеске құқық

      1070-бап. Мұра алу кезiндегi ерлi-зайыптылардың құқықтары

      1071-бап. Мұраны қорғау және заң бойынша мұрагерлiк кезiнде оны басқару

      60-тарау. Мұра алу

      1072-бап. Мұраны қабылдау

      1072-1-бап. Мұра қабылдау тәсiлдерi

      1072-2-бап. Мұраны қабылдау мерзiмi

      1072-3-бап. Белгiленген мерзiмнiң аяқталуына қарай мұраны қабылдау

      1072-4-бап. Мұраны қабылдау құқығының ауысуы (мұрагерлiк трансмиссия)

      1073-бап. Мұраға құқық туралы куәлiк беру

      1074-бап. Мұрадан бас тарту құқығы

      1075-бап. Өсиеттiк бас тартуды алудан бас тарту құқығы

      1076-бап. Мұраны бөлу

      1077-бап. Болмаған мұрагерлердiң құқықтары

      1078-бап. Жекелеген мұрагерлердiң мұраға кiретiн мүлiкке басым құқығы

      1079-бап. Мұралық үлестердiң үстелуi

      1080-бап. Мұраның есебiнен төлеуге жататын шығындар

      1081-бап. Мұра қалдырушының борыштарын кредит берушiлердiң өндiрiп алуы

      1082-бап. Шаруа немесе фермер қожалығындағы мұрагерлiк

      1083-бап. Иесiз қалған мүлік

      7 бөлім. Халықаралық жеке құқық

      61-тарау. Жалпы ережелер

      1084-бап. Шетелдiк элемент шиеленiстiрген азаматтық-құқықтық қатынастарға қолданылуға тиiстi құқықты анықтау

      1085-бап. Заң ұғымдарын саралау (құқықтық саралау)

      1086-бап. Шетел құқығы нормаларының мазмұнын анықтау

      1087-бап. Керi сiлтеме жасау және үшiншi елдiң құқығына сiлтеме жасау

      1088-бап. Заңды айналып өтудiң салдары

      1089-бап. Өзара түсiнiстiк

      1090-бап. Жария тәртiп туралы ескерту

      1091-бап. Императивтiк нормаларды қолдану

      1092-бап. Көп құқықтық жүйелерi бар елдiң құқығын қолдану

      1093-бап. Реторсиялар

      62-тарау. Коллизиялық нормалар

      Параграф 1. Тұлғалар

      1094-бап. Жеке тұлғаның жеке заңы

      1095-бап. Жеке адамның құқық қабiлеттiлiгi мен әрекетке қабiлеттiлiгi

      1096-бап. Жеке адамды хабар-ошарсыз кеттi деп тану және оны қайтыс болды деп жариялау

      1097-бап. Жеке адамның есімі

      1098-бап. Қазақстан Республикасы азаматтарының азаматтық хал актiлерiн Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде тiркеу

      1099-бап. Шет мемлекет органдары азаматтық хал актiлерiн куәландыруға берген құжаттарды тану

      1100-бап. Заңды тұлғаның заңы

      1101-бап. Заңды тұлғаның құқық қабiлеттiлігi

      1102-бап. Мемлекеттiң шетелдiк элементi бар азаматтық-құқықтық қатынастарға қатысуы

      Параграф 2. Жеке мүлiктiк емес құқықтар

      1103-бап. Жеке мүлiктiк емес құқықтарды қорғау

      Параграф 3. Мәмiлелер, өкiлдiк, талап мерзiмi

      1104-бап. Мәмiленiң нысаны

      1105-бап. Сенiмхат

      1106-бап. Талап мерзiмi

      Параграф 4. Заттық құқықтар

      1107-бап. Заттық құқықтарға қолданылатын құқық туралы жалпы ережелер

      1108-бап. Заттық құқықтардың пайда болуы және тоқтатылуы

      1109-бап. Мемлекеттiк тiзiлiмге енгiзiлуге тиiстi көлiк құралдары мен өзге де мүлiкке заттық құқықтар

      1110-бап. Жолдағы қозғалатын мүлiкке заттық құқықтар

      1111-бап. Заттық құқықтарды қорғау

      Параграф 5. Шарттық мiндеттемелер

      1112-бап. Шарт тараптарының келiсiмiмен құқық таңдау

      1113-бап. Тараптардың келiсiмi болмаған кезде шартқа қолданылатын құқық

      1114-бап. Шетелдiң қатысуымен заңды тұлға құру туралы шартқа қолданылатын құқық

      1115-бап. Қолданылатын құқықтың күшiнде болатын саласы

      Параграф 6. Шарттан тыс мiндеттемелер

      1116-бап. Бiр жақты мәмiлелерден туындайтын мiндеттемелер

      1117-бап. Зиян келтiру салдарынан туындайтын мiндеттемелер

      1118-бап. Тұтынушыға келтiрiлген зиян үшiн жауапкершiлiк

      1119-бап. Негiзсiз баю

      Параграф 7. Интеллектуалдық меншiк

      1120-бап. Интеллектуалдық меншiкке құқықтар

      Параграф 8. Мұрагерлiк құқық

      1121-бап. Мұрагерлiк бойынша қатынастар

      1122-бап. Адамдардың өсиет жасауға және оның күшiн жоюға қабілеттілігі, өсиеттің және оның күшін жою актiсiнiң нысаны

      1123-бап. Қозғалмайтын мүлiктi және мемлекеттiк тiзiлiмге енгiзiлуге тиiстi мүлiктi мұраға қалдыру

      Параграф 9. Қорғаншылық және қамқоршылық

      1124-бап. Қорғаншылық және қамқоршылық

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз