Жер қойнауын пайдаланудың кейбір мәселелері туралы

Жаңа

Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қаулысы 2000 жылғы 6 қаңтар N 24

      Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
      1. Қоса беріліп отырған тізбеге сәйкес (1-қосымша) жер қойнауын пайдалану құқығына арналған лицензияларға өзгерістер енгізілсін.
      2. Лицензия шарттарының бұзылуына және жер қойнауын пайдаланушылардың лицензияларын қайтаруына байланысты бұрын берілген жер қойнауын пайдалану құқығына арналған лицензиялар қоса ұсынылып отырған тізбеге сәйкес (2-қосымша) кері қайтарылып алынсын.
      3. Жер қойнауын пайдаланушылардың белгіленген тәртіпте жер қойнауын пайдалану құқығын азаматтық-құқықтық мәмілелер негізінде тапсыруына байланысты құзіретті органның қоса беріліп отырған тізбеге сәйкес (3-қосымша) жер қойнауын жаңа пайдаланушылармен келісімшарттарды қайта рәсімдейтіні назарға алынсын.
      4. "Жер қойнауын пайдалану құқығына арналған лицензияларды кері

 

қайтып алу туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 21

мамырдағы N 602 


P990602_


  қаулысына мынадай өзгеріс енгізілсін:

     аталған қаулыға қосымшада:

     реттік нөмірі 41-жол алынып тасталсын.

     5. Қазақстан Республикасының Инвестициялар жөніндегі агенттігі осы

қаулыдан туындайтын қажетті шараларды қабылдайтын болсын.

     6. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.


     Қазақстан Республикасының

        Премьер-Министрі                                   Қазақстан Республикасы Үкіметінің

                                        2000 жылғы 6 қаңтардағы

                                       N 24 қаулысына 1 қосымша


     Енгізілген өзгерістері бар жер қойнауын пайдалану құқына лицензиялар

                              тізбесі


__________________________________________________________________________

рет! Лицензия !Жер қойнауын     !    Енгізілген өзгерістер

N !(сериясы, !пайдаланушы      !_________________________________________

   ! N күні)  !                 !Құзіретті!Жасас. !Жер пай.!Лицензия күші.

   !          !                 !орган    !қан    !далану. !нің мерзімін 

   !          !                 !         !шарттың!шының   !ұзарту, жер  

   !          !                 !         !мерзімі!атауы   !қойнауын пай.

   !          !                 !         !       !        !даланудың

                                                            жаңа түрлері 

__________________________________________________________________________

1 !    2     !       3         !    4    !   5   !    6   !      7

__________________________________________________________________________

1  МГ сериясы   "Аша" ӨСК     

    N 1054

    11.09.96

    жылдан

2  МГ сериясы   "Құлагер" жауап.                            Лицензияны

    N 50        кершілігі шектеулі                          қолдану мерзімі

    30.11.94    серіктестігі                                31.08.2000

     жылдан                                                 жылға дейін

                                                             ұзартылсын


3  МГ сериясы  "ЧФ Диас" жауап.                            Лицензия

    N 100006    кершілігі шектеулі                          күшінің мерзі.

    02.10.96    серіктестігі                                мін 2 жылға

     жылдан                                                   ұзарту


4  АИ сериясы  "Е.М.Е" жауап.                             

    N 1534      кершілігі шектеулі                                        

    27.05.99    серіктестігі                                          

     жылдан                                                             


5  МГ сериясы   "Чаралтын" жауап.                          

    N 36        кершілігі шектеулі                        

    07.04.95    серіктестігі                              

     жылдан                                               


6  МГ сериясы  "Нугрим" жауап.                             4.1-тармақ

    N 867       кершілігі шектеулі                          барлау кезе.

    21.03.96    серіктестігі                                ңінің ұзақтығы

     жылдан                                                 6 жыл;

                                                            4.2-тармақ

                                                            өндіру кезе.

                                                            ңінің ұзақтығы

                                                            14 жыл


7. МГ серисы   "Мұнай" жабық   Қазақстан       "Мұнайгаз"  5.1.-тармақ   

    N 1013      акционерлік     Республика.     ашық акцио. Барлау кезеңі

    04.12.97     қоғамы         сының Ин.       нерлік      нің ұзақтығы  

     жылдан                     вестициялар     қоғамы       6 жыл;

                                жөніндегі                   5.2-тармақ

                                агенттігі                   Өндіру кезеңі.

                                                            нің ұзақтығы

                                                            34 жыл

8  МГ сериясы  "Дон Тау-кен                                Лицензия

    N 804       байыту комбинаты"                           күшінің мер.

    21.03.96    ашық акционерлік                            зімін 01.01. 

    жылдан      қоғамы                                      2003 жылға

                                                            дейін ұзарту


9  МГ сериясы  "ЕАІ" өндірістік                            Геологиялық

    N 3 Д       кооператив                                  барлау жұмыс.

    23.09.98                                                тарының мерзі.

    жылдан                                                  мін 2 жылға

                                                            14.02.2002

                                                            жылға дейін

                                                            ұзарту


10  МГ сериясы  "Разрез Молодежный"                         Лицензия

    N 10027     ашық үлгідегі                               күшінің мерзі.

    10.02.97    акционерлік қоғамы                          мін 10.02.2010

    жылдан                                                  жылға дейін

                                                            ұзарту


11  МГ сериясы  "Алтын-Тас" бірлескен                       Барлау мерзі.

    N 23        кәсіпорны                                   мін 01.10.2002

    31.10.94                                                жылға дейін

    жылдан                                                  ұзарту


12  МГ сериясы  "Алтын-Тас" бірлескен                       Барлау мерзі.

    N 383       кәсіпорны                                   мін 01.10.2002

    12.10.95                                                жылға дейін

    жылдан                                                  ұзарту


13  МГ сериясы  "Сарыағаш санаториялары"                    Лицензия

    N 10087     акционерлік қоғамы                          күшінің мерзі.

    02.06.97                                                мін 02.02.2001

    жылдан                                                  жылға дейін

                                                            ұзарту


14  МГ сериясы  "Алтын Дала" бірлескен        

    N 816        кәсіпорын

    11.12.95ж.    

________________________________________________________

таблицаның жалғасы

________________________________________________________

             Енгізілген өзгерістер

________________________________________________________


   Ең төменгі        ! Геологиялық      !  Басқалары  !    

бағдарламаның       !(тау-кен) телімнің!             !

    өзгерісі         !өзгерісі          !             !

________________________________________________________

           8         !       9          !      10     

________________________________________________________

                      Геологиялық

                       телімнің      

                       өзгерісі


     6-тармақ бірін.                     "Лицензиат туралы

     ші жылы-100 мың                      мәліметтердің"

     АҚШ доллары;екінші                   1-тармағына

     жыл-150 мың доллар;                  өзгеріс енгізу

     үшінші жыл-100            

     мың доллар;

     төртінші жыл-

     500 мың доллар

     АҚШ доллары;

     бесінші жыл-

     100 мың доллар

                                          4 жылдың аяғында

                                          0 км2; 5 жылдың

                                          аяғында 14035 км2

                                          жер көлемін қайтару


                                          8.2В-тармақ қор жөніндегі

                                          мемлекеттік қорлар

                                          бекітілгеннен кейін

                                          1 жыл көлемінде;            

                                          9.3-тармақ

                                          Шарттың талаптарымен

                                          анықтау; 8.6-және

                                          8.7-тармақшаларын

                                          алып тастау                                                        Алаңдарды қайтару

                                          мерзімін 2 жылға

                                          кейін қалдыру                 


                        Геологиялық

                        телімнің

                        өзгерісі                        

__________________________________________________________________________


                                      Қазақстан Республикасы Үкіметінің

                                          2000 жылғы 6 қаңтардағы

                                          N 24 қаулысына 2 қосымша


    Жер қойнауын пайдалану құқына берілетін кері қайтарылатын лицензиялар

                             тізбесі

__________________________________________________________________________

рет!Лицензия (серия ! Жер қойнауын      !Лицензияның атауы, жер қойнауын

N !сы, нөмірі,бе.  ! пайдаланушы       !пайдалану объектілерінің орна.

   !рілген күні)    !                   !ласқан жері (лицензияны берген

   !                !                   !сәттегі жағдай бойынша)

__________________________________________________________________________

1.   МГ N1307       "Бұнашам" өндіріс.  Шығыс Қазақстан облысының Аршалы

      08.12.97       тік-өңдеу коммер.   жер алаңында алтын, түрлі-түсті  

      жылдан         циялық құрылыс      металдар, көмір және жер қойнауы

                     фирмасы             шикізатына жатпайтын пайдалы    

                                         қазбаларды барлау

__________________________________________________________________________

2.   МГ N479        "Боко" алтын        Семей облысының Жармен ауданы

      10.05.95       іздеуші артель      Жанама өзен аңғарының алтын аралас

      жылдан                             топырағын геологиялық зерттеу

                                         және әзірлеу


3.   МГ N740Д       "Сот Минерал"       Анықталған коммерциялық объекті.

      23.05.96       бірлескен           лерді кейінірек әзірлеу мақсатын.

      жылдан         кәсіпорны           да, алтын және түрлі-түсті

                                         металдарды табу үшін Жезқазған,

                                         Семей, Ақмола, Көкшетау жер

                                         аумақтарын тәуекелдік жағдайларда

                                         геологиялық зерттеу

__________________________________________________________________________

4.   МГ N393       "Алтын Майджер       Қарағанды облысы Ульяновск және

      07.06.95      Компани"             Қарқаралы аудандарының жер аумақ.

      жылдан        бірлескен            тарында қаптайтын материалдар,

                    кәсіпорны            жарқырауық тастар шикізаты және

                                         асыл металдарды өндіру мен гео.

                                         логиялық зерттеу

__________________________________________________________________________

5.   МГ N1332      "Балхаш лтд" тау-    Қарағанды облысының көне жанар

      04.12.97      кен акционерлік      тау белбеуі жер алаңында алтын 

       жылдан       компаниясы            барлау

__________________________________________________________________________

6.   МГ N1324      "Балхаш лтд" тау-    Қарағанды облысының Бектауата

      04.12.97      кен акционерлік       жер алаңында алтын 

       жылдан       компаниясы            барлау

__________________________________________________________________________

7.   МГ N1325      "Балхаш лтд" тау-    Қарағанды облысының Шұнақ

      04.12.97      кен акционерлік       жер алаңында алтын 

       жылдан       компаниясы            барлау

__________________________________________________________________________

8.   МГ N753Д      "АБС-Балхаш" Тау-кен  Қарағанды облысының Ұлытау

      23.09.98      компаниясы" ашық      ауданы Сарыбұлақ жер аумағында

       жылдан       үлгідегі акционерлік  алтын мен күмісті өндіру және

                    қоғамы                барлау               

__________________________________________________________________________

9.   МГ N618ДД     "Кентау Эксплорейшн   Анықталған коммерциялық объекті.

      04.04.97      энд Майннинг"         лерді кейінірек әзірлеу мақсатын.

      жылдан        жауапкершілігі        да, Оңтүстік-Қазақстан облысының

                    шектеулі серіктестік  Созақ ауданындағы Күмісті рудалық

                                          жер алаңында (Мыңшүкір, Алтынтау,

                                          Ранг, Кеңсай, Күмісті жер бөлік.

                                          тері) алтын аралас топырақтарды

                                          барлау

__________________________________________________________________________

10.   МГ N215       "Кварц" алтын өнді.   Жамбыл облысы Мойынқұм ауданының

      11.12.95      руші кәсіпорны        Баянкөліндегі Жақсыталды алтын

      жылдан                              рудасының байқалуын әзірлеу және

                                          алтынды геологиялық зерттеу

__________________________________________________________________________

11.   МГ N1322      "Кеңжарық" жауапкер.  Қарағанды облысының Тасшоқы жер

      04.12.97      шілігі шектеулі       алаңында түрлі-түсті және асыл 

      жылдан        серіктестік бірлес.   металдарды барлау         

                    кен кәсіпорны       

__________________________________________________________________________

12.   ГКИ N10078    "Қазақ сел қорғанысы" Алматы облысында жер асты суларын

      08.12.97      өндірістік-техникалық        өндіру

      жылдан        комплектация басқармасы

__________________________________________________________________________

13.   ГКИ N10125    "Алтай геологы"       Шығыс Қазақстан облысы Глубоковск

      08.12.97      акционерлік қоғамы    ауданында су асты суларын барлау

      жылдан

__________________________________________________________________________

14.   ГКИ N 1345    "Намыс" акционерлік   Павлодар облысының Талдыкөл

      08.12.97      қоғамы                қоңыр түсті көмір кенін барлау

      жылдан

__________________________________________________________________________

15.   МГ N598       "Парыз" қайырымдылық  Талдықорған облысы Қаратал

      15.01.96      шағын кәсіпорны       ауданының Сарыкөл кенінде кварц

      жылдан                              және Маңғыстау облысы Қарақия 

                                          ауданының Ақсай-2 кенінде

                                          әк өндіру

__________________________________________________________________________

16.   МГ N10134     "Спецкоммунтранс"     Өскемен қаласындағы "Спецкоммун.

      29.01.96      кәсіпорны             транс" су қақпасының жер бөлігін.

       жылдан                             де жер асты суларын барлау

__________________________________________________________________________

17.   ГКИ N10172    "Ақтөбе хром қосын.   Ақтөбе облысының Ақтөбе қаласында

      08.12.97      дыларының зауыты"     Жіңішке шатқалының су қақпасы

       жылдан       ашық үлгідегі         NN4-7 ұңғымасының жер бөлігінде

                    акционерлік қоғамы    жер асты суларын барлау

__________________________________________________________________________

18.   МГ N1295      "Ақбақай шахтқұрылыс  Жамбыл облысы Мойынқұм ауданының

      08.12.97      басқармасы" ашық      Кішкенесор кенінде гематит-

       жылдан       үлгідегі акционерлік  кровавика өндіру

                    қоғамы

__________________________________________________________________________

19.   МГ N1261      "Кендерлік-сланец"    Шығыс Қазақстан облысы Глубоковск

      05.03.97      жауапкершілігі шек.   ауданының Церковск жер бөлігінде

       жылдан       теулі серіктестігі    алтын барлау

__________________________________________________________________________

20.   МГ N1232      "Айбар" жауапкерші.   Семей облысы Новошульбинск

      05.03.97      лігі шектеулі         ауданының жер алаңында мыс-поли.

      жылдан        серіктестігі          метал және алтын рудасын барлау

__________________________________________________________________________

21.   МГ N562       "КөжемАлтын" жауап.   Ақтөбе облысы Мұғаджар ауданының

      15.08.95      кершілігі шектеулі    Мерейтой алтын рудасы кенін

      жылдан        серіктестік бірлес.   жетік барлау және эксплуатациялау

                    кен кәсіпорны

__________________________________________________________________________

22.   МГ N702       "КөжемАлтын" жауап.   Ақтөбе облысы Хромтау, Шалқар,

      26.10.95      кершілігі шектеулі    Айтекеби және Мұғаджар ауданда.

      жылдан        серіктестік бірлес.   рының лицензиялық жер аумақта.

                    кен кәсіпорны         рында анықталған коммерциялық

                                          объектілерді кейінірек пайдалану

                                          үшін, алтын рудалық кендерді

                                          іздестіру мақсатында тәуекелдік

                                          жағдайларда геологиялық зерттеу

__________________________________________________________________________

23.   МГ N1303      "КөжемАлтын" жауап.   Ақтөбе облысының Мерейтой

      08.12.97      кершілігі шектеулі    кенінің үйінділерінде алтын

      жылдан        серіктестік бірлес.   өндіру

                    кен кәсіпорны

__________________________________________________________________________

24.   МГ N241       "Оман Ойл             Атырау облысының А және Е блок.

      26.10.95      Компани Лимитед"      тарында көмірсутегі шикізаттарын

                                          барлау мен өндіру

__________________________________________________________________________

25.   МГ N1246      "Аскам" жауапкер.     Подоль жер аумағы көлемінде

      10.02.97      шілігі шектеулі       кобальт және никельді барлау

      жылдан        серіктестігі        

__________________________________________________________________________

26.   МГ N1247      "Аскам" жауапкер.     Милютинск жер аумағы көлемінде

      10.02.97      шілігі шектеулі       кобальт және никельді барлау

       жылдан       серіктестігі

__________________________________________________________________________

27.   МГ N15        "ОЛВА" жауапкерші.    Алайғыр кен орны волластонит

      07.11.94      лігі шектеулі         рудасының кенін әзірлеу және

      жылдан        серіктестігі          жетік барлау

__________________________________________________________________________

28.   МГ N187Д      "Кенжем" акционерлік  Жамбыл облысы Мойынқұм ауданының

      05.06.96.     қоғамы                Кенжем алтын рудасы кенін

      жылдан                              әзірлеу және барлау

__________________________________________________________________________

29.   МГ N644       "Әсем Тас" жабық      Қызылтама кенінде ас тұзын

      11.12.95      үлгідегі акционер.    кейінірек өндіру мақсатында

      жылдан        лік қоғамы            геологиялық зертттеу

__________________________________________________________________________

30.   МГ N238       "Тұлпар-Мұнай ЛТД"    Ақтөбе және Шығыс Қазақстан

      17.04.95      бірлескен кәсіпорны   облыстарының 1,2,3,4 Тұлпар

       жылдан                             блоктарында көмірсутегі

                                          шикізаттарын барлау мен өндіру

__________________________________________________________________________

31.   МГ N49Д       "Голд Ленд" Қазақстан Қостанай облысының Жетіғара ау.

      23.05.96      -Канада бірлескен     данында анықталған коммерция.

      жылдан        кәсіпорны             лық объектілерді кейінірек

                                          пайдалану мақсатында Аққарғы

                                          жер алаңында алтын барлау

__________________________________________________________________________

32.   МГ N840       "Гракс" акционерлік   Шығыс Қазақстан облысының

      21.03.96      қоғамы                Марқакөл ауданында Қаршыға

      жылдан                              мыс рудасының кенін әзірлеу

__________________________________________________________________________

33.   МГ N1033      "Гракс" акционерлік   Шығыс Қазақстан облысы Марқакөл

      05.06.96      қоғамы                ауданының Ұзын Қаражал, Ақтасты,

      жылдан                              Қазан кілті, Батпақ-Бұлақ

                                          шашыранды алтын кендерін әзірлеу

__________________________________________________________________________

34.   МГ N1027Д     "Есіл Голд" бірлес.   Анықталған коммерциялық объекті.

      12.02.97      кен кәсіпорын         лерді кейінірек пайдалану мақ.

       жылдан       жауапкершілігі        сатында алтын, титан, циркони,

                    шектеулі серіктес.    алмаспен басқа да асыл металдар

                    тігі                  мен тастарды табу мақсатында

                                          Көкшетау және Солтүстік Қазақстан

                                          облыстарындағы Есіл аңғары жер

                                          алаңын барлау

__________________________________________________________________________

35.   МГ N1221Д     "Есіл Голд" бірлес.   Алтын, титан, циркони, алмаспен

      17.04.95      кен кәсіпорын         басқа да асыл металдар мен      

       жылдан       жауапкершілігі        тастарды табу мақсатында Көкшетау

                    шектеулі серіктес.    және Солтүстік Қазақстан облыс.

                    тігі                  тарындағы Оңтүстік-Есіл аңғары

                                          жер алаңын барлау               

__________________________________________________________________________

36.   МГ N1248      "Металдар" жабық      Қарағанды облысының Жаңаарқа

      30.08.97      үлгідегі акционерлік  ауданы Бестөбе кенінің Барит

       жылдан        қоғамы               сырғанағы жер бөлігінің барит

                                          рудасын өндіру       

__________________________________________________________________________

37.   МГ N1217      "Кристалл" жауапкер.  Қостанай облысының Сәбит жер

      25.09.96      шілігі шектеулі       алаңында алтын барлау    

       жылдан       серіктестігі                

__________________________________________________________________________

38.   МГ N1219      "Кристалл" жауапкер.  Қостанай облысының Берсуат жер

      01.10.96      шілігі шектеулі       алаңында алтын барлау    

       жылдан       серіктестігі                

__________________________________________________________________________

39.   ГКИ N465Д     "Сенко-Белогор тау-   Шығыс Қазақстан облысының Сары.

      15.06.98      кен байыту комбинаты" бұлақ өзен бассейнінде шашыранды

       жылдан       жабық үлгідегі        алтынды өндіру және барлау

                    акционерлік қоғамы  

__________________________________________________________________________

40.   ГКИ N464Д     "Сенко-Белогор тау-   Шығыс Қазақстан облысының Бакен 

      15.06.98      кен байыту комбинаты" кенінде өте сирек кездесетін

       жылдан       жабық үлгідегі        металдар рудасын өндіру

                    акционерлік қоғамы  

__________________________________________________________________________

41.   ГКИ N461Д     "Сенко-Белогор тау-   Шығыс Қазақстан облысының Жоғарғы

      15.06.98      кен байыту комбинаты" Баймұрза және Белогор кендерінде

       жылдан       жабық үлгідегі        өте сирек кездесетін металдар

                    акционерлік қоғамы    рудасын өндіру

__________________________________________________________________________

42.   ГКИ N1356     "Шығыс тау-кен байыту Шығыс Қазақстан облысының Кіші.

      08.12.97      компаниясы"           тұрғұсұн жер бөлігінде алтын

       жылдан       жауапкершілігі        барлау

                    шектеулі серіктестігі

__________________________________________________________________________

43.   ГКИ N923ДД    "Central Asia         Анықталған коммерциялық объекті.

      08.12.97      Goldfields" жауапкер. лерді кейінірек өндіру үшін алтын

      жылдан         шілігі шектеулі      табу мақсатында Солтүстік

                     серіктестігі         Қазақстан және Шығыс Қазақстан  

                                          облыстарындағы жер аумақтарын

                                          барлау

__________________________________________________________________________

44.   ГКИ N1010      "Экин Текник         Маңғыстау облысы Маңғыстау ауда.

      22.10.97      Сантадреу" акцио.     нының жер аумағындағы блоктар

       жылдан       нерлік қоғамы         көлемінде жартылай орналасқан

                                          Оңтүстік Қаратұрұн кенінде

                                          көмірсутегі шикізатын өндіру

__________________________________________________________________________

45.   ГКИ N1011      "Экин Текник         Маңғыстау облысы Маңғыстау ауда.

      22.10.97      Сантадреу" акцио.     нының жер аумағындағы блоктар

       жылдан       нерлік қоғамы         көлемінде жартылай орналасқан

                                          Теңіз Қаратұрұны кенінде

                                          көмірсутегі шикізатын өндіру

__________________________________________________________________________

46.   ГКИ N1012      "Экин Текник         Маңғыстау облысы Маңғыстау ауда.

      22.10.97      Сантадреу" акцио.     нының жер аумағындағы блоктар

       жылдан       нерлік қоғамы         көлемінде жартылай орналасқан

                                          Шығыс Қаратұрұн кенінде

                                          көмірсутегі шикізатын өндіру

__________________________________________________________________________


     таблицаның жалғасы


__________________________________________________________________________

рет !         

N  !        Ескертулер                            

__________________________________________________________________________

1.  Жер қойнауын пайдалану бойынша операциялар өткізуге Келісімшарт

     сәйкесті келісу мен сараптама берілмеген

2.  Жер қойнауын пайдалану бойынша операциялар өткізуге Келісімшарт

     сәйкесті келісу мен сараптама берілмеген

3.  Ең төменгі жұмыс жоспары орындалмауда

4.  Бұл да                    

5.  Лицензия талап етілмеген

6.  Жер қойнауын пайдалану бойынша операциялар өткізуге Келісімшарт

     сәйкесті келісу мен сараптама берілмеген

7.  Жер қойнауын пайдалану бойынша операциялар өткізуге Келісімшарт

     сәйкесті келісу мен сараптама берілмеген

8.  Жер қойнауын пайдалану бойынша операциялар өткізуге Келісімшарт

     сәйкесті келісу мен сараптама берілмеген

9.  Іздестіру-бағалау жұмыстарының теріс нәтижелері, жер аумақтарын

     қайтару                      

10.  Іздестіру-бағалау жұмыстарының теріс нәтижелері, жер аумақтарын

     қайтару                      

11.  Талап етілмеген               

12.  Жер қойнауын пайдаланушының бас тартуы

13.  Жер қойнауын пайдаланушының бас тартуы

14.  Жер қойнауын пайдаланушының бас тартуы

15.  Жер қойнауын пайдаланушының бас тартуы  

16.  Жер қойнауын пайдаланушының бас тартуы   

17.  Жер қойнауын пайдаланушының бас тартуы

18.  Жер қойнауын пайдалану бойынша операциялар өткізуге Келісімшарт

     сәйкесті келісу мен сараптамаға берілмеген

19.  Жер қойнауын пайдалану бойынша операциялар өткізуге Келісімшарт

     сәйкесті келісу мен сараптамаға берілмеген

20.  Жер қойнауын пайдалану бойынша операциялар өткізуге Келісімшарт

     сәйкесті келісу мен сараптамаға берілмеген

21.  Жер қойнауын пайдаланушының бас тартуы

22.  Жер қойнауын пайдаланушының бас тартуы

23.  Жер қойнауын пайдаланушының бас тартуы  

24.  Жер қойнауын пайдаланушының бас тартуы, барлау кезеңінің теріс

     нәтижелері    

25.  Жер қойнауын пайдаланушының бас тартуы

26.  Жер қойнауын пайдаланушының бас тартуы    

27.  Ең төменгі жұмыс жоспары орындалмауда

28.  Жер қойнауын пайдаланушының бас тартуы

29.  Жер қойнауын пайдаланушының бас тартуы

30.  Жер қойнауын пайдаланушының бас тартуы, барлау кезеңінің теріс

     нәтижелері

31.  Ең төменгі жұмыс жоспары орындалмауда

32.  Лицензияның міндетті талаптары орындалмауда

33.  Жер қойнауын пайдалану бойынша операциялар өткізуге Келісімшарт

     сәйкесті келісу мен сараптама берілмеген

34.  Жер қойнауын пайдалану бойынша операциялар өткізуге Келісімшарт

     сәйкесті келісу мен сараптама берілмеген

35.  Жер қойнауын пайдалану бойынша операциялар өткізуге Келісімшарт

     сәйкесті келісу мен сараптама берілмеген

36.  Жер қойнауын пайдалану бойынша операциялар өткізуге Келісімшарт

     сәйкесті келісу мен сараптама берілмеген

37.  Жер қойнауын пайдалану бойынша операциялар өткізуге Келісімшарт

     сәйкесті келісу мен сараптама берілмеген

38.  Жер қойнауын пайдалану бойынша операциялар өткізуге Келісімшарт

     сәйкесті келісу мен сараптама берілмеген

39.  Жер қойнауын пайдаланушының бас тартуы    

40.  Жер қойнауын пайдаланушының бас тартуы    

41.  Жер қойнауын пайдаланушының бас тартуы    

42.  Жер қойнауын пайдалану бойынша операциялар өткізуге Келісімшарт

     сәйкесті келісу мен сараптама берілмеген

43.  Ең төменгі жұмыс жоспары орындалмауда

44.  Лицензияның міндетті талаптарының орындалмауы

45.  Лицензияның міндетті талаптарының орындалмауы

46.  Лицензияның міндетті талаптарының орындалмауы    


                                 Қазақстан Республикасы Үкіметінің

                                     2000 жылғы 6 қаңтардағы

                                     N 24 қаулысына 3 қосымша


    Жер қойнауын пайдалану құқығын беруге байланысты, жаңа жер

       қойнауын пайдаланушыларға ресімдеуге жататын

        жер қойнауын пайдалану құқына лицензиялар

                      тізбесі

__________________________________________________________________________

рет !Лицензияның     !Бұрынғы жер қойнауын      !Жаңа жер қойнауын      

N   !нөмірі          ! пайдаланушы              !пайдаланушы

__________________________________________________________________________

  1 !       2        !             3            !           4

__________________________________________________________________________

  1  МГ сериясы       "Самек" жауапкершілігі       "Altius Petroleum      

     N 298             шектеулі серіктестігі       International

     27.03.96                                      В.V." компаниясы

     жылдан


  2  МГ сериясы       "Самек" жауапкершілігі       "Altius Petroleum      

     N 297             шектеулі серіктестігі       International

     27.03.96                                      В.V." компаниясы

     жылдан


  3  МГ сериясы       "Отрар" жауапкершілігі      "Жалайыр" жауапкершілігі

     N 715            шектеулі серіктестігі       шектеулі серіктестігі

     23.10.95

      жылдан


  4  ГКИ сериясы     "Финконкорд" жабық үлгі.    "Ульбин металлургиялық

     N 1526          дегі акционерлік қоғамы     зауыты ашық акционерлік

     21.10.98                                    қоғамы

      жылдан


  5  МГ сериясы      "Кемпірсай жер қойнауы      "Қызыл Қайың Мамыт"

     N 420           басқармасы" БО жауапкер.    жауапкершілігі шектеулі  

     12.10.95        шілігі шектеулі серіктес.   серіктестігі

      жылдан

        тігі


  6  МГ сериясы      "Кемпірсай" жер қойнауы     "Қызыл Қайың Мамыт"

     N 425           шикізаты басқармасы"        жауапкершілігі шектеулі 

     12.10.95        БӨ жауапкершілігі           серіктестігі

      жылдан         шектеулі серіктестігі         


  7  МГ сериясы      "Кемпірсай" жер қойнауы     "Қызыл Қайың Мамыт"

     N 426           шикізаты басқармасы"        жауапкершілігі шектеулі 

     12.10.95        БӨ жауапкершілігі           серіктестігі

      жылдан         шектеулі серіктестігі         


  8  МГ сериясы      "Кемпірсай" жер қойнауы     "Қызыл Қайың Мамыт"

     N 9 Д           шикізаты басқармасы"        жауапкершілігі шектеулі 

     11.12.95        БӨ жауапкершілігі           серіктестігі

      жылдан         шектеулі серіктестігі         


  9  МГ сериясы      "НИПИмұнайгаз" мұнай және   "Шынжыр" жауапкершілігі

     N 292           газ өндірісінің Қазақ       шектеулі серіктестігі

     05.01.96        мемлекеттік ғылыми-зерттеу 

     жылдан         мен жобалау институты
  Оқығандар:

  Қобдалиева Н.М.

  Орынбекова Д.К.    

Егер Сіз беттен қате тапсаңыз, тінтуірмен сөзді немесе фразаны белгілеңіз және Ctrl+Enter пернелер тіркесін басыңыз

 

бет бойынша іздеу

Іздеу үшін жолды енгізіңіз

Кеңес: браузерде бет бойынша енгізілген іздеу бар, ол жылдамырақ жұмыс істейді. Көбінесе, ctrl-F пернелері қолданылады