Жер қойнауын пайдалану құқығына арналған 1997 жылғы 18 қарашадағы ГКИ N 1016 лицензияға (мұнай) өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2002 жылғы 14 мамыр N 521

      Қазақстан Республикасы Президентінің "Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы" 1996 жылғы 27 қаңтардағы N 2828 U962828_ заң күші бар Жарлығына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді:
      1. 1997 жылғы 18 қарашадағы ГКИ N 1016 лицензиясына (мұнай) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      бет парағында және 1.1-тармағында:
      "БП ҚАЗАҚСТАН ЛИМИТЕД" және "СТАТОЙЛ ҚАЗАҚСТАН а.с." деген сөздер алынып тасталсын;
      "БГ ЭКСПЛОРЕЙШН ЭНД ПРОДАКШН ЛИМИТЕД" деген сөздер "БГ ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "МОБИЛ ОЙЛ ҚАЗАҚСТАН ИНК" деген сөздер "ЭКСОНМОБИЛ ҚАЗАҚСТАН ИНК" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "ТОТАЛЬ ЭКСПЛОРЕЙШН ПРОДАКШН ҚАЗАҚСТАН" деген сөздер "ТОТАЛЬФИНАЭЛЬФ ЭжәнеП ҚАЗАҚСТАН" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "ҚАЗАҚСТАНКАСПИЙШЕЛЬФ" АҚ" деген сөздер "ИНПЕКС НОРТ КАСПИАН СИ ЛТД" және "ФИЛИПС ПЕТРОЛЕУМ ҚАЗАҚСТАН, ЛТД" деген сөздермен ауыстырылсын;
      1.3-тармағында:
      "БП ҚАЗАҚСТАН ЛИМИТЕД - Англия заңдары бойынша ұйымдастырылған және іс-қимыл жасайды" және "СТАТОЙЛ ҚАЗАҚСТАН а.с. - Норвегия заңдары бойынша ұйымдастырылған және іс-қимыл жасайды" деген сөздер алынып тасталсын;
      "БГ ЭКСПЛОРЕЙШН ЭНД ПРОДАКШН ЛИМИТЕД - Англия заңдары бойынша ұйымдастырылған және іс-қимыл жасайды" деген сөздер "БГ ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД - Англия және Уэльс заңдары бойынша ұйымдастырылған және іс-қимыл жасайды" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "МОБИЛ ОЙЛ ҚАЗАҚСТАН ИНК - Америка Құрама Штаттары Делавэр штатының заңдары бойынша ұйымдастырылған және іс-қимыл жасайды" деген сөздер "ЭКСОНМОБИЛ ҚАЗАҚСТАН ИНК - Багам Аралдары Ынтымақтастығының заңдары бойынша ұйымдастырылған және іс-қимыл жасайды" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "ТОТАЛЬ ЭКСПЛОРЕЙШН ПРОДАКШН ҚАЗАҚСТАН" деген сөздер "ТОТАЛЬФИНАЭЛЬФ ЭжәнеП ҚАЗАҚСТАН" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "ҚАЗАҚСТАНКАСПИЙШЕЛЬФ" АҚ - Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес құрылған және іс-қимыл жасайды" деген сөздер "ИНПЕКС НОРТ КАСПИАН СИ ЛТД - Жапония заңдары бойынша ұйымдастырылған және іс-қимыл жасайды" және ФИЛИПС ПЕТРОЛЕУМ ҚАЗАҚСТАН, ЛТД - Либерия заңдары бойынша құрылған және іс-қимыл жасайды" деген сөздермен ауыстырылсын;
      1.4-тармағында:
      "БП ҚАЗАҚСТАН ЛИМИТЕД - 1984 жылғы 6 тамыз (бұрынғы атауымен)" және "СТАТОЙЛ ҚАЗАҚСТАН а.с. - 1996 жылғы 20 қараша" деген сөздер алынып тасталсын;
      "БГ ЭКСПЛОРЕЙШН ЭНД ПРОДАКШН ЛИМИТЕД - 1967 жылғы 30 наурыз (бұрынғы атауымен)" деген сөздер "БГ ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД - 1967 жылғы 30 наурыз" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "МОБИЛ ОЙЛ ҚАЗАҚСТАН ИНК - 1991 жылғы 20 қараша (Делавэр штатында тіркеу N 2279538; тіркеуі Кент графтығында, Z іс, 137-том, 275-бет)" деген сөздер "ЭКСОНМОБИЛ ҚАЗАҚСТАН ИНК - 1991 жылғы 20 қараша, қайта тіркелген күні 2001 жылғы 5 тамыз, Делавэр штаты, АҚШ" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "ТОТАЛЬ ЭКСПЛОРЕЙШН ПРОДАКШН ҚАЗАҚСТАН - 1992 жылғы 9 қараша" деген сөздер "ТОТАЛЬФИНАЭЛЬФ ЭжәнеП ҚАЗАҚСТАН - 1992 жылғы 9 қараша" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "ҚАЗАҚСТАНКАСПИЙШЕЛЬФ" АҚ - 1993 жылғы 9 сәуір (Қазақстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 1993 жылғы 13 ақпандағы N 97 P930097_ қаулысына сәйкес). 1995 жылғы 7 қарашада "Қазақстанкаспийшельф" мемлекеттік компаниясы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде "Қазақстанкаспийшельф" ашық акционерлік қоғамы болып заңды тұлға ретінде қайта тіркелген (Куәлік сериясы А N 012000, тіркеу N 296-19-10)" деген сөздер "ИНПЕКС НОРТ КАСПИАН СИ ЛТД - 1998 жылғы 6 тамыз" және "ФИЛИПС ПЕТРОЛЕУМ ҚАЗАҚСТАН, ЛТД - 1998 жылғы 16 ақпан" деген сөздермен ауыстырылсын;
      1.5-тармағында:
      "БП ҚАЗАҚСТАН ЛИМИТЕД Др. Дэвид С. Аллен, Джон Г. Бартлетт, Джеральд Дж.Лэвинг, Дэвид С. Рирден және Адриенн С. Таленц, директорлар" және "СТАТОЙЛ ҚАЗАҚСТАН а.с. - Бионорн Морденсен, бас менеджер" деген сөздер алынып тасталсын;
      "БГ ЭКСПЛОРЕЙШН ЭНД ПРОДАКШН ЛИМИТЕД Ф. Дж. Чепмен, басқарма төрағасы" деген сөздер "БГ ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД Ф. Дж. Чепмен, басқарма төрағасы" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "МОБИЛ ОЙЛ ҚАЗАҚСТАН ИНК Карл Л. Бурнет, президент" деген сөздер "ЭКСОНМОБИЛ ҚАЗАҚСТАН ИНК Дж. А. Джонсон, президент" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "ТОТАЛЬ ЭКСПЛОРЕЙШН ПРОДАКШН ҚАЗАҚСТАН Азиз Аит-Саид, басқарма төрағасы және бас басқарушы" деген сөздер "ТОТАЛЬФИНАЭЛЬФ ЭжәнеП ҚАЗАҚСТАН Менно Брувел, президент" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "ҚАЗАҚСТАНКАСПИЙШЕЛЬФ" АҚ Кенжебек Ниязұлы Ибрашев, президент." деген

 

сөздер "ИНПЕКС НОРТ КАСПИАН СИ ЛТД Кунихико Матсуо, президент" және

"ФИЛИПС ПЕТРОЛЕУМ ҚАЗАҚСТАН, ЛТД П.Д. Байрингтон, президент" деген

сөздермен ауыстырылсын.

     2. Қазақстан Республикасының Энергетика және минералдық ресурстар

министрлігі осы қаулыдан туындайтын қажетті шараларды қабылдасын.

     3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

     Қазақстан Республикасының

         Премьер-МинистріМамандар:

     Багарова Ж.А.,

     Қасымбеков Б.А.

О внесении изменений в Лицензию ГКИ N 1016 (нефть) от 18 ноября 1997 года на право недропользования

Постановление Правительства Республики Казахстан от 14 мая 2002 года N 521

      В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу Закона, от 27 января 1996 года N 2828 U962828_ "О недрах и недропользовании" Правительство Республики Казахстан постановляет:
      1. Внести следующие изменения в лицензию ГКИ N 1016 (нефть) от 18 ноября 1997 года:
      на титульном листе и в пункте 1.1:
      слова "БП КАЗАХСТАН ЛИМИТЕД" и "СТАТОЙЛ КАЗАХСТАН а.с." исключить;
      слова "БГ ЭКСПЛОРЕЙШН ЭНД ПРОДАКШН ЛИМИТЕД" заменить словами "БГ ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД";
      слова "МОБИЛ ОЙЛ КАЗАХСТАН ИНК" заменить словами "ЭКСОНМОБИЛ КАЗАХСТАН ИНК";
      слова "ТОТАЛЬ ЭКСПЛОРЕЙШН ПРОДАКШН КАЗАХСТАН" заменить словами "ТОТАЛЬФИНАЭЛЬФ ЭиП КАЗАХСТАН";
      слова "АО "КАЗАХСТАНКАСПИЙШЕЛЬФ" заменить словами "ИНПЕКС НОРТ КАСПИАН СИ ЛТД" и "ФИЛИПС ПЕТРОЛЕУМ КАЗАХСТАН, ЛТД";
      в пункте 1.3:
      слова "БП КАЗАХСТАН ЛИМИТЕД - организована и действует по законам Англии" и "СТАТОЙЛ КАЗАХСТАН а.с. - организована и действует по законам Норвегии" исключить;
      слова "БГ ЭКСПЛОРЕЙШН ЭНД ПРОДАКШН ЛИМИТЕД - организована и действует по законам Англии" заменить словами "БГ ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД - организована и действует по законам Англии и Уэльса";
      слова "МОБИЛ ОЙЛ КАЗАХСТАН ИНК - организована и действует по законам штата Делавэр, Соединенные Штаты Америки" заменить словами "ЭКСОНМОБИЛ КАЗАХСТАН ИНК - организована и действует по законам Содружества Багамских Островов";
      слова "ТОТАЛЬ ЭКСПЛОРЕЙШН ПРОДАКШН КАЗАХСТАН" заменить словами "ТОТАЛЬФИНАЭЛЬФ ЭиП КАЗАХСТАН";
      слова "АО "КАЗАХСТАНКАСПИЙШЕЛЬФ" - учреждено и действует в соответствии с законодательством Республики Казахстан" заменить словами "ИНПЕКС НОРТ КАСПИАН СИ ЛТД - организовано и действует по законам Японии" и "ФИЛИПС ПЕТРОЛЕУМ КАЗАХСТАН, ЛТД - учреждено и существует по законам Либерии";
      в пункте 1.4:
      слова "БП КАЗАХСТАН ЛИМИТЕД - 6 августа 1984 г. (под бывшим названием)" и "СТАТОЙЛ КАЗАХСТАН а.с. - 20 ноября 1996 г." исключить;
      слова "БГ ЭКСПЛОРЕЙШН ЭНД ПРОДАКШН ЛИМИТЕД - 30 марта 1967 г. (под бывшим названием)" заменить словами "БГ ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД - 30 марта 1967 г.";
      слова "МОБИЛ ОЙЛ КАЗАХСТАН ИНК - 20 ноября 1991 г. (регистрация в штате Делавэр под N 2279538; регистрация в графстве Кент, дело Z, том 137 стр. 275)" заменить словами "ЭКСОНМОБИЛ КАЗАХСТАН ИНК - 20 ноября 1991 г., дата перерегистрации 5 июля 2001 г., штат Делавэр, США";
      слова "ТОТАЛЬ ЭКСПЛОРЕЙШН ПРОДАКШН КАЗАХСТАН - 9 ноября 1992 г." заменить словами "ТОТАЛЬФИНАЭЛЬФ ЭиП КАЗАХСТАН - 9 ноября 1992 г.";
      слова "АО "КАЗАХСТАНКАСПИЙШЕЛЬФ" - 9 апреля 1993 года (в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Казахстан от 13.02.93 г. N 97). 7 ноября 1995 года Государственная компания "Казахстанкаспийшельф" была перерегистрирована в акционерное общество открытого типа "Казахстанкаспийшельф" как юридическое лицо Министерством юстиции Республики Казахстан (Свидетельство серии А N 012000, регистрационный N 296-19-10)" заменить словами "ИНПЕКС НОРТ КАСПИАН СИ ЛТД - 6 августа 1998 г." и "ФИЛИПС ПЕТРОЛЕУМ КАЗАХСТАН, ЛТД - 16 февраля 1998 г.";
      в пункте 1.5:
      слова "БП КАЗАХСТАН ЛИМИТЕД Др. Дэвид С. Аллен, Джон Г. Бартлетт, Джеральд Дж.Лэвинг, Дэвид С. Рирден и Адриенн С. Таленц, директора" и "СТАТОЙЛ КАЗАХСТАН а.с. - Бионорн Морденсен, генеральный менеджер" исключить;
      слова "БГ ЭКСПЛОРЕЙШН ЭНД ПРОДАКШН ЛИМИТЕД Ф. Дж. Чепмен, председатель правления" заменить словами "БГ ИНТЕРНЭШНЛ ЛИМИТЕД Ф. Дж. Чепмен, председатель правления";
      слова "МОБИЛ ОЙЛ КАЗАХСТАН ИНК Карл Л. Бурнет, президент" заменить словами "ЭКСОНМОБИЛ КАЗАХСТАН ИНК Дж. А. Джонсон, президент";
      слова "ТОТАЛЬ ЭКСПЛОРЕЙШН ПРОДАКШН КАЗАХСТАН Азиз Аит-Саид, председатель правления и главный управляющий" заменить словами "ТОТАЛЬФИНАЭЛЬФ ЭиП КАЗАХСТАН Менно Брувел, президент";
      слова "АО "КАЗАХСТАНКАСПИЙШЕЛЬФ" Ибрашев Кенжебек Ниязович, президент." заменить словами "ИНПЕКС НОРТ КАСПИАН СИ ЛТД Кунихико Матсуо, президент" и "ФИЛИПС ПЕТРОЛЕУМ КАЗАХСТАН, ЛТД П. Д. Байрингтон, президент".
      2. Министерству энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления.
      3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
 

     Премьер-Министр

  Республики Казахстан    (Специалисты: Склярова И.В.,

              Умбетова А.М.)