Елді мекендерде сыртқы (көрнекі) жарнама объектілерін орналастыру ережесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 7 ақпандағы N 121 Қаулысы.

      "Жарнама туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 19 желтоқсандағы Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Елді мекендерде сыртқы (көрнекі) жарнама объектілерін орналастыру ережесі бекітілсін.

      2. Осы қаулы алғаш рет ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2008 жылғы 7 ақпандағы
N 121 қаулысымен
бекітілген

Елді мекендерде сыртқы (көрнекі) жарнама объектілерін орналастыру ережесі
1. Жалпы ережелер

      1. Елді мекендерде сыртқы (көрнекі) жарнама объектілерін орналастырудың осы ережесі (бұдан әрі - Ереже) "Жарнама туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 19 желтоқсандағы Заңына (бұдан әрі - Заң) сәйкес әзірленді және елді мекендерде сыртқы (көрнекі) жарнама объектілерін орналастыру тәртібін белгілейді.

      2. Ережеде мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) жарнама - адамдардың беймәлім тобына арналған және жеке немесе заңды тұлғаларға, тауарларға, тауар белгілеріне, жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге қызығушылықты қалыптастыруға немесе қолдауға арналған және оларды өткізуге жәрдемдесетін кез келген нысанда, кез келген құралдардың көмегімен таратылатын және орналастырылатын ақпарат;

      2) елді мекен - азаматтардың шаруашылық және өзге де қоғамдық қызметтері нәтижесінде қалыптасқан республиканың аумағында жинақы қоныстанған, кемінде 50 адам саны бар, заңда белгіленген тәртіппен есепке алынған және тіркелген әрі жергілікті өкілді және атқарушы органдар басқаратын бөлік;

      3) жергілікті атқарушы орган - республикалық маңызы бар қаланың, астананың, аудандардың, облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары;

      4) маңдайша - сауда (жұмыстарды орындау және қызметтер көрсету) субъектісінің эмблемасын, тауарлық белгілерін, брендтерін қоса алғанда, осындай субъекті тауарларды сататын, қызметтер көрсететін және жұмыстар орындайтын жерлердегі жылжымайтын объектілерде орналастырылатын оның атауы мен қызмет түрі туралы ақпарат.

      Ескерту. 2-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2011.11.11 № 1326 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      3. Елді мекендерде сыртқы (көрнекі) жарнаманы орналастыру Қазақстан Республикасының аумағындағы елді мекендерде үй-жайлардың шегінен тыс ашық кеңістіктегі жарнаманы тұрақты орналастыру объектілерінде Қазақстан Республикасының заңнамасында айқындалған плакаттар, стенділер, жарық беруші табло, билбордтар, транспаранттар, афишалар және сыртқы (көрнекі) жарнаманың басқа да объектілері түрінде жүзеге асырылады.

      4. Сауда, қоғамдық тамақтандыру, тұрмыстық қызметтер көрсету саласының кәсіпорындары орналастыратын мынадай жарнама объектілері:

      1) маңдайша;

      2) жайма сөрелер мен терезелерді безендіру;

      3) жұмыс режимі туралы ақпарат;

      4) үй-жайлардың ішкі безендірілуі сыртқы (көрнекі) жарнама объектілеріне жатпайды.

      Ескерту. 4-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2011.11.11 № 1326 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      5. Тарих пен мәдениет ескерткіштері, ғибадат ету объектілері аумағында, сондай-ақ ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда сыртқы (көрнекі) жарнаманы орналастыруға тыйым салынады.

      6. Сыртқы (көрнекі) жарнама жолдардың көліктік-пайдалану сапасын төмендетпеуге, көлік құралдарының қозғалыс қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау талаптарын бұзбауға, жол белгілеріне және сілтемелеріне ұқсас болмауға, олардың көрінуін немесе қабылдау тиімділігін нашарлатпауға, жол пайдаланушылардың көздерін қарықтырмауға тиіс.

2. Сыртқы (көрнекі) жарнама объектілерін орналастыруға арналған рұқсатты ресімдеу тәртібі

      7. Елді мекендерде (көрнекі) жарнама объектісін орналастыруға жергілікті атқарушы орган берген рұқсат болған кезде жол беріледі.

      8. Сыртқы (көрнекі) жарнама объектісін орналастыруға рұқсат (бұдан әрі – рұқсат) осы Ережеге 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ресімделеді.

      Ескерту. 8-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 10.06.2013 № 591 Қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      9. Елді мекенде сыртқы (көрнекі) жарнама объектісін орналастыруға ниеті бар тұлға жергілікті атқарушы органға осы Ережеге 2-қосымшада белгіленген нысан бойынша жазбаша өтініш жібереді.

      Ескерту. 9-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 10.06.2013 № 591 Қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      10. Рұқсат алуға арналған өтінішке:

      1) жер учаскесіне немесе сыртқы (көрнекі) жарнама объектісін орналастыруға арналған объектіге құқық белгілейтін құжаттың нотариалдық куәландырылған көшірмесі не өтініш беруші сыртқы (көрнекі) жарнаманы орналастыру ұсынылатын объектінің меншік иесімен (меншік иелерімен), кондоминиум объектісін басқару органымен немесе өзге де заттық құқықтарға ие тұлғалармен жасалған сыртқы (көрнекі) жарнама объектісін орналастыру туралы шарттар;

      2) сыртқы (көрнекі) жарнама объектісінің, сыртқы (көрнекі) жарнаманы орналастыру ұсынылған объектінің күндізгі және түнгі бейнесін қамтитын нобай, сыртқы (көрнекі) жарнама объектісінің жұмыс істеуін инженерлік қамтамасыз ету жөніндегі шешім;

      3) елді мекенде сыртқы (көрнекі) жарнама объектісін орналастыруға ниеті бар тұлғаның өкілі жүгінген кезде уәкілетті өкілдің жеке басын куәландыратын құжат және өкілдік етуге құзыреттілігін куәландыратын құжат қоса беріледі.

      Ескерту. 10-тармаққа өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 10.06.2013 № 591 Қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      11. Сыртқы (көрнекі) жарнама объектісін орналастыру немесе орнату құрылыс-монтаж жұмыстарын өткізуге байланысты болған жағдайларда осы объектіге жаңа объектілер салуға және қолда бар объектілерді өзгертуге рұқсат беретін рәсімдерді өткізу ережесі де қолданылады.

      12. Жер учаскесін пайдалануға арналған рұқсат және сыртқы (көрнекі) жарнама объектісін орналастыруға арналған рұқсат құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге арналған рұқсатты алмастырмайды.

      13. Жергілікті атқарушы орган сыртқы (көрнекі) жарнама объектісінің болжанған мекен-жайын, орналасқан жерін, типін (нысанын, түрін), жарнаманың жұмыс режимін, рұқсат қолданысының басталу және аяқталу мерзімдерін, сыртқы (көрнекі) жарнама объектісіне және оны техникалық пайдалануға қойылатын талаптарды көрсете отырып, шешімнің жобасын дайындайды.

      14. Рұқсат 1 жыл мерзімге беріледі.

      Рұқсаттың қолданылу мерзімі 1 жылға ұзартылуы мүмкін, бұл ретте өтініш беруші осы Ереженің 9-тармағының 1) және 2) тармақшаларында көзделген ақпаратты және 10-тармақтың 1) тармақшасында көзделген құжаттарды көрсете отырып жергілікті атқарушы органға өтініш береді.

      15. Жергілікті атқарушы орган Заңның 11-бабы 1-тармағының, 5-тармағының негізінде рұқсат беруден бас тартады.

      16. Жергілікті атқарушы орган өтінішті алғаннан кейін бес жұмыс күні ішінде сыртқы (көрнекі) жарнама объектілерін орналастыруға рұқсат береді не негізді түрде бас тарта отырып, жазбаша жауап қайтарады.

      Ескерту. 16-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Үкіметінің 2011.11.11 № 1326 (алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

3. Сыртқы (көрнекі) жарнама объектілерін орналастыруға (орнатуға) және оны техникалық пайдалануға қойылатын талаптар

      17. Сыртқы (көрнекі) жарнама объектілерін үйлер мен ғимараттарға тікелей жақын орналастырған кезде құрылыс нормалары мен ережелерінің және үйлер мен ғимараттарға өрт бөлімшелерінің кіруін қамтамасыз ету бөлігінде өрт қауіпсіздігі ережелерінің талаптары сақталуға, сондай-ақ өртке қарсы қорғаныс белдеуі және сары сызық сақталуға тиіс.

      18. Сыртқы (көрнекі) жарнама объектісін орнатқан (монтаждаған) кезде құрылыс-монтаж жұмыстарын, сондай-ақ ашық отты және тұтанатын көздерді қолдана отырып отпен жұмыстар жүргізуге байланысты өрт қауіпсіздігінің талаптары мен нормалары ескерілуге тиіс.

      19. Көлік құралдарына жарнама орналастыру жол қозғалысы қауіпсіздігінің ережелері сақтала отырып, көлік құралдарының меншік иелерімен және егер заңда немесе шартта осы мүлікке өзге де заттық құқықтарды иеленуші тұлғаларға қатысты өзгеше көзделмесе, көлік құралдарына өзге де заттық құқықтар иеленуші тұлғалармен жасалған шарттардың негізінде жүзеге асырылады.

      Ескерту. Ереже 19-тармақпен толықтырылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009.06.08 N 848 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.

      20. Жарнама объектілерін көлік құралдарына орналастыру кезінде Қазақстан Республикасының көлік құралдарын пайдалану қауіпсіздігі саласындағы стандарттары мен өзге де нормативтік құқықтық актілерінің талаптары сақталуы тиіс.

      Ескерту. Ереже 20-тармақпен толықтырылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009.06.08 N 848 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-тармақтан қараңыз) Қаулысымен.

  Елді мекендерде сыртқы (көрнекі)
жарнаманы орналастыру ережесіне
1-қосымша

      Ескерту. 1-қосымшаға өзгеріс енгізілді - ҚР Үкіметінің 10.06.2013 № 591 Қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      Елді мекендерде сыртқы (көрнекі) жарнама объектісін

      орналастыруға арналған рұқсат

      N__________


      200__жылғы "____"________берілді

      200__жылғы "____"_______дейін жарамды

      ____________________________________________________________________

      (жергілікті атқарушы органның атауы)

      ұсынылған құжаттардың негізінде_____________________________________

      ____________________________________________________________________

      (өтініш берушінің атауы, оның заңды мекен-жайы, салық төлеушінің

      СТН)

      _______________________________________________________________санын

      (сыртқы (көрнекі) жарнама объектісінің түрі және алаңы)

      ____________________________________________________________________

      (сыртқы (көрнекі) жарнаманың орналасу объектісі)

      ____________________________________________________________________

      (орналасатын орны)

      орналастыруға рұқсат етеді.

      Төлемнің ай сайынғы мөлшері_________________________________теңге.

      Ескертпе : Сыртқы (көрнекі) жарнама объектілерін орналастыруға (орнатуға) және техникалық пайдалануға қойылатын талаптарды бұзғаны үшін өтініш беруші Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамалық актілеріне сәйкес жауапты болады.

      Басшы ____________________________

  Елді мекендерде сыртқы (көрнекі)
жарнаманы орналастыру ережесіне
2-қосымша

      Ескерту. Тәртіп 2-қосымшамен толықтырылды - ҚР Үкіметінің 10.06.2013 № 591 Қаулысымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

      _____________________________________________________

      (жергілікті атқарушы органның құрылымдық бөлімшесі)

      _____________________________________________________

      (басшының Т.А.Ә.)

      _____________________________________________________

      (жеке тұлғаның Т.А.Ә., байланыс телефоны, мекенжайы

      _____________________________________________________

      не заңды тұлғаның толық атауы)

      _____________________________________________________

      (жеке (ЖСН) немесе заңды (БСН) тұлғалардың жеке басын

      _____________________________________________________

      куәландыратын құжаттардың деректемелері,

      _____________________________________________________

      байланыс телефоны, мекенжайы)

ӨТІНІШ

      Елді мекендерде сыртқы (көрнекі) жарнама объектісін

      орналастыруға рұқсат беруіңізді сұраймын.

      Сыртқы (көрнекі) жарнама объектісінің түрі ___________________;

      Жарнама объектісінің ұзындығы ________________________________;

      Жарнама объектісінің ені _____________________________________;

      Сыртқы (көрнекі) жарнама объектісін орналастыру көзделген

      мекенжайы __________________________________________________________;

      Сыртқы (көрнекі) жарнама объектісі орналастырылатын жерді

      таңдаудың негіздемесі _______________________________________________

      _____________________________________________________________________

      Меншік құқығындағы немесе бір жылдан астам жалдаудағы жер

      учаскелері немесе объектілері үшін:

      Кадастрлық нөмірі _____________________________________________

      Бір жылдан кем жалдаудағы жер учаскелері немесе объектілері

      үшін:

      Жалға алу шартының нөмірі _____________________________________

      Күні _______ Алушы _____________________________________________

      (жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты немесе

      _____________________________________________

      заңды тұлғаның не уәкілетті тұлғаның

      _____________________________________________

      атауы, қолы

Об утверждении Правил размещения объектов наружной (визуальной) рекламы в населенных пунктах

Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 февраля 2008 года N 121. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 19 апреля 2019 года № 213.

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 19.04.2019 № 213 (вводится в действие с 11.04.2019).

      В соответствии с Законом Республики Казахстан от 19 декабря 2003 года "О рекламе" Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      1. Утвердить прилагаемые Правила размещения объектов наружной (визуальной) рекламы в населенных пунктах.

      2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования.

Премьер-Министр
Республики Казахстан  Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 7 февраля 2008 года N 121

Правила размещения объектов
наружной (визуальной) рекламы в населенных пунктах
1. Общие положения

      1. Настоящие Правила размещения объектов наружной (визуальной) рекламы в населенных пунктах (далее - Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 19 декабря 2003 года "О рекламе" (далее - Закон) и устанавливают порядок размещения объектов наружной (визуальной) рекламы в населенных пунктах.

      2. В Правилах используются следующие основные понятия:

      1) реклама - распространяемая и размещаемая в любой форме, с помощью любых средств информация, предназначенная для неопределенного круга лиц и призванная формировать или поддерживать интерес к физическому или юридическому лицу, товарам, товарным знакам, работам, услугам и способствовать их реализации;

      2) населенный пункт - часть компактно заселенной территории республики, сложившаяся в результате хозяйственной и иной общественной деятельности граждан, с численностью не менее 50 человек, учтенная и зарегистрированная в установленном законом порядке и управляемая местными представительными и исполнительными органами;

      3) местный исполнительный орган - местный исполнительный орган города республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения;

      4) вывеска - информация о наименовании и роде деятельности субъекта торговли (выполнения работ и оказания услуг), включая его эмблемы, товарные знаки, бренды, размещаемая на недвижимых объектах в местах реализации товаров, оказания услуг и выполнения работ таким субъектом.

      Сноска. Пункт 2 с изменениями, внесенными постановлением Правительства РК от 11.11.2011 № 1326 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).

      3. Размещение наружной (визуальной) рекламы в населенных пунктах осуществляется на объектах стационарного размещения рекламы на открытом пространстве за пределами помещений в населенных пунктах на территории Республики Казахстан в виде плакатов, стендов, световых табло, билбордов, транспарантов, афиш и других объектов наружной (визуальной) рекламы, определенных законодательством Республики Казахстан .

      4. К объектам наружной (визуальной) рекламы не относятся следующие объекты рекламы, размещаемые предприятиями торговли, общественного питания, сферы бытовых услуг:

      1) вывеска;

      2) оформление витрин и окон;

      3) информация о режиме работы;

      4) внутреннее оформление помещений.

      Сноска. Пункт 4 в редакции постановления Правительства РК от 11.11.2011 № 1326 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).

      5. Запрещается размещение наружной (визуальной) рекламы на территории памятников истории и культуры, культовых объектов, а также на особо охраняемых природных территориях.

      6. Наружная (визуальная) реклама не должна снижать транспортно-эксплуатационные качества дороги, нарушать требования безопасности движения транспортных средств и охраны окружающей среды, иметь сходство с дорожными знаками и указателями, ухудшать их видимость или эффективность восприятия, ослеплять пользователей дороги.

2. Порядок оформления разрешения для размещения объектов
наружной (визуальной) рекламы

      7. Размещение объекта наружной (визуальной) рекламы в населенных пунктах допускается при наличии разрешения, выдаваемого местным исполнительным органом.

      8. Разрешение на размещение объекта наружной (визуальной) рекламы (далее – разрешение) оформляется по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

      Сноска. Пункт 8 в редакции постановления Правительства РК от 10.06.2013 № 591 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования).

      9. Лицо, имеющее намерение разместить объект наружной (визуальной) рекламы в населенном пункте, направляет письменное заявление по форме, установленной в приложении 2 к настоящим Правилам, в местный исполнительный орган.

      Сноска. Пункт 9 в редакции постановления Правительства РК от 10.06.2013 № 591 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования).

      10. К заявлению для получения разрешения прилагаются:

      1) нотариально засвидетельствованная копия правоустанавливающего документа на земельный участок или объект, на который предлагается разместить объект наружной (визуальной) рекламы либо договора о размещении объекта наружной (визуальной) рекламы, заключенный заявителем с собственником (собственниками) объекта, на который предлагается разместить объект наружной (визуальной) рекламы, органом управления объектом кондоминиума или лицами, обладающими иными вещными правами;

      2) эскиз, включающий дневное и ночное изображение объекта наружной (визуальной) рекламы, объекта, на который предлагается разместить объект наружной (визуальной) рекламы, решения по инженерному обеспечению функционирования объекта наружной (визуальной) рекламы.

      3) документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя, и документ, удостоверяющий полномочия на представительство, – при обращении представителя лица, имеющего намерение разместить объект наружной (визуальной) рекламы в населенном пункте.

      Сноска. Пункт 10 с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 10.06.2013 № 591 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования).

      11. В случаях если размещение или установка объекта наружной (визуальной) рекламы связаны с проведением строительно-монтажных работ, то на этот объект распространяются также правила прохождения разрешительных процедур на строительство новых и изменение существующих объектов.

      12. Разрешение на использование земельного участка и разрешение на размещение объекта наружной (визуальной) рекламы не заменяют разрешения на производство строительно-монтажных работ.

      13. Местный исполнительный орган подготавливает проект решения о выдаче с указанием предполагаемых адреса, местоположения, типа (формы, вида) объекта наружной (визуальной) рекламы, режима его работы, сроков начала и окончания действия разрешения, требований к объекту наружной (визуальной) рекламы и ее технической эксплуатации.

      14. Разрешение выдается сроком на 1 год.

      Срок действия разрешения может быть продлен на 1 год, при этом заявитель предоставляет заявление в местный исполнительный орган с указанием информации, предусмотренную подпунктами 1) и 2) пункта 9 и документы, предусмотренные подпунктом 1) пункта 10 настоящих Правил.

      15. Местный исполнительный орган отказывает в выдаче разрешения на основании пункта 1, пункта 5 статьи 11 Закона.

      16. Местный исполнительный орган в течение пяти рабочих дней после получения заявления выдает разрешение на размещение объектов наружной (визуальной) рекламы либо письменный ответ с обоснованным отказом.

      Сноска. Пункт 16 в редакции постановления Правительства РК от 11.11.2011 № 1326 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого официального опубликования).

3. Требования к размещению (установке) и технической
эксплуатации объектов наружной (визуальной) рекламы

      17. При размещении объектов наружной (визуальной) рекламы в непосредственной близости от зданий и сооружений должны соблюдаться требования строительных норм и правил пожарной безопасности в части обеспечения доступа пожарных подразделений к зданиям и сооружениям, а также соблюдения противопожарных разрывов и желтых линий.

      18. При установке (монтаже) объекта наружной (визуальной) рекламы должны учитываться требования и нормы пожарной безопасности, связанные с производством строительно-монтажных работ, а также огневых работ с применением открытого огня и источников зажигания.

      19. Размещение рекламы на транспортных средствах осуществляется с соблюдением правил безопасности дорожного движения на основании договоров с собственниками транспортных средств и с лицами, обладающими иными вещными правами на транспортные средства, если законом или договором не предусмотрено иное в отношении лиц, обладающих иными вещными правами на это имущество.

      Сноска. Правила дополнены пунктом 19 в соответствии с постановлением Правительства РК от 08.06.2009 № 848 (порядок введения в действие см. п. 2 ).

      20. При размещении объектов рекламы на транспортных средствах должны соблюдаться требования стандартов и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан в области безопасности эксплуатации транспортных средств.

      Сноска. Правила дополнены пунктом 20 в соответствии с постановлением Правительства РК от 08.06.2009 № 848 (порядок введения в действие см. п. 2 ).

  Приложение 1
к Правилам размещения объектов
наружной (визуальной) рекламы
в населенных пунктах

      Сноска. Правый верхний угол Приложения с изменением, внесенным постановлением Правительства РК от 10.06.2013 № 591 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования).

Разрешение
на размещение объекта наружной (визуальной) рекламы
в населенных пунктах
N_________

      Выдано "____"________ 200_ года

      Действительно до "____"________ 200_ года

      _____________________________________________________________________

      (Наименование местного исполнительного органа)

      на основании представленных документов разрешает_______________

      _____________________________________________________________________

      (наименование заявителя, его юридический адрес, РНН

      налогоплательщика)

      размещение __________________________________________________________

      (вид и площадь объекта наружной (визуальной) рекламы)

      в количестве__________________ на ___________________________________

      (место расположения)

      _____________________________________________________________________

      (объект размещения наружной (визуальной) рекламы)

      Ежемесячный размер платы в __________________________________ тенге

      Примечание : за нарушение требований к размещению (установке) и технической эксплуатации объектов наружной (визуальной) рекламы заявитель несет ответственность в соответствии с действующими законодательными актами Республики Казахстан

      Руководитель___________________

  Приложение 2
к Правилам размещения объектов
наружной (визуальной) рекламы
в населенных пунктах

      Сноска. Правила дополнены Приложением 2 в соответствии с постановлением Правительства РК от 10.06.2013 № 591 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней со дня первого официального опубликования).

      ______________________________________

      (структурное подразделение

      местного исполнительного органа)

      ______________________________________

      (Ф.И.О. руководителя)

      от ____________________________________

      (Ф.И.О. физического лица, контактный

      ______________________________________

      телефон, адрес либо полное наименование

      ______________________________________

      юридического лица) (реквизиты документа,

      ______________________________________

      удостоверяющего личность физического

      ______________________________________

      (ИИН) или юридического лица (БИН),

      ______________________________________

      контактный телефон, адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ

      Прошу выдать разрешение на размещение объекта наружной

      (визуальной) рекламы в населенных пунктах.

      Вид объекта наружной (визуальной) рекламы ____________________;

      Длина объекта рекламы ________________________________________;

      Ширина объекта рекламы _______________________________________;

      Адрес предполагаемого местоположения объекта наружной (визуальной) рекламы

      ___________________________________________________________________;

      Обоснование выбора места размещения объекта наружной (визуальной) рекламы ________________________________________________

      ____________________________________________________________

      Для земельных участков или объектов, которые находятся на праве

      собственности или в аренде свыше одного года:

      Кадастровый номер _____________________

      Для земельных участков или объектов, которые находятся в аренде

      меньше одного года:

      Номер договора аренды __________________

      Дата _______ Получатель _____________________________

      (фамилия, имя, отчество физического или

      __________________________________

      наименование юридического лица либо

      __________________________________

      уполномоченного лица, подпись)