"Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің мәселелері" туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы № 1112 қаулысына толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 3 тамыздағы № 1019 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 15 тамыздағы № 938 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 15.08.2014 N 938 қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. «Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің мәселелері» туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 28 қазандағы № 1112 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2004 ж., № 40, 523-құжат) мынадай толықтырулар енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлiгi туралы ережеде:
      14-тармақ мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
      «өз құзыреті шегінде ұлттық қауiпсiздiк жүйесiн жетiлдiру жөнiнде ұсыныстар енгiзу;
      өз құзыреті шегінде ұлттық қауiпсiздiк саласындағы заңдар мен өзге де нормативтiк құқықтық актiлердiң сақталуын қамтамасыз ету;
      мемлекеттік құпияларды қорғау саласындағы заңнаманы сақтай отырып, өз құзыреті шегінде ұлттық қауіпсіздіктің жай-күйі мен оны қамтамасыз ету бойынша қабылданып жатқан шаралар туралы халықты хабардар ету, насихат және қарсы насихат жұмыстарын жүргізу;
      өз құзыреті шегінде ұлттық қауiпсiздiктi қамтамасыз ету жөнiндегi іс-шараларды жоспарлау және өткiзу бойынша ведомстволық бағынысты ұйымдардың қызметiне басшылық ету.»;
      18-тармақ мынадай мазмұндағы 9-2) тармақшамен толықтырылсын:
      «9-2) әрекеті (немесе әрекетсiздiгi) Қазақстан Республикасының ұлттық мүдделерінiң бұзылуына, ұлттық қауiпсiздiгiне қауіп төнуіне әкеп соғатын министрліктің лауазымды адамдары мен мемлекеттiк қызметшiлерiн жауапкершілікке тартады;».
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                             К. Мәсімов

О внесении дополнений в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года № 1112 "Вопросы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 августа 2012 года № 1019. Утратило силу постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 августа 2014 года № 938

      Сноска. Утратило силу постановлением Правительства РК от 15.08.2014 № 938.

      Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2004 года № 1112 «Вопросы Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» (САПП Республики Казахстан, 2004 г., № 40, ст. 523) следующие дополнения:
      в Положении о Министерстве по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан, утвержденном указанным постановлением:
      пункт 14 дополнить абзацами следующего содержания:
      «внесение предложений по совершенствованию системы национальной безопасности в пределах своей компетенции;
      обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов в области национальной безопасности в пределах своей компетенции;
      с соблюдением законодательства в области защиты государственных секретов, информирование населения о состоянии национальной безопасности и принимаемых мерах по ее обеспечению, ведение пропагандистской и контрпропагандистской деятельности в пределах своей компетенции;
      руководство деятельностью подведомственных организаций по планированию и проведению мероприятий по обеспечению национальной безопасности в пределах своей компетенции.»;
      пункт 18 дополнить подпунктом 9-2) следующего содержания:
      «9-2) привлекает к ответственности должностных лиц и государственных служащих Министерства, действия (или бездействие) которых приводят к нарушению национальных интересов, угрозе национальной безопасности Республики Казахстан;».
      2. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания.

      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов